Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 132/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaSpolupachatelství
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
KategorieC D
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.132.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku

§ 23 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 132/2020-9383

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 5. 2020 o dovoláních obviněných Z. Ch., nar. XY, trvale bytem XY, L. P., nar. XY, trvale bytem XY, reálně bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kuřim, a V. M., nar. XY, posledně bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Vinařice, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 3. 2019, sp. zn. 3 To 111/2018, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 T 18/2016, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněných Z. Ch. a V. M. odmítají.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného L. P. odmítá.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 10. 8. 2018, sp. zn. 17 T 18/2016, uznal výše jmenované obviněné vinnými, že

Ø obžalovaní Z. Ch., L. P. a V. M. společně

I.

prostřednictvím společnosti E. G. P., IČ XY, se sídlem XY,

· V. M. jako její jednatel od 13. 10. 2009,

· L. P. jako zmocněnec oprávněný za ni jednat od 27. 10. 2009 do 18. 1. 2010 na základě generální plné moci udělené mu V. M. a

· Z. Ch. fakticky ovládající a řídící V. M.,

která byla jako oprávněný příjemce na základě „Povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně“ vydaného dle § 22 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, Celním ředitelstvím v Českých Budějovicích dne 22. 5. 2009 pod č.j. 2816/2009-030100-23, oprávněna opakovaně přijímat vybrané výrobky z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, přičemž okamžikem přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně jí vznikla, jako oprávněnému příjemci, povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň,

společným jednáním v období od 23. 12. 2009 do 21. 1. 2010, zorganizovali a zrealizovali minimálně 86 cisternových přeprav pohonných hmot v režimu podmíněného osvobození od daně pořízených u německého daňového subjektu TOTAL Deutschland GmbH., Schuetzenstr. 25, D-10117 Berlin, SEED DE00001177958, přičemž v úmyslu zkrátit spotřební daň z minerálních olejů a daň z přidané hodnoty nesplnili svou povinnost uloženou jim v § 26 odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, podle kterého je oprávněný příjemce povinen nejpozději následující pracovní den po dni ukončení dopravy odeslat potvrzená vyhotovení č. 3 a č. 4 průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků a nejpozději následující pracovní den po obdržení odeslat celním úřadem ověřené vyhotovení č. 3 průvodního dokladu odesílateli, neboť správce daně o realizovaných dovozech vůbec nevyrozuměli a zajistili opatření průvodních dokladů padělanými razítky Celního úřadu Most a dle zajištěných průvodních dokladů pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pořídili u německého daňového subjektu

A. za měsíc prosinec 2009

1. podle dokladu č. 4073837 přijatého příjemcem dne 23. 12. 2009 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 668 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 305.167 Kč,

2. podle dokladu č. 4073838 přijatého příjemcem dne 23. 12. 2009 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 458 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 303.077 Kč,

3. podle dokladu č. 4073880 přijatého příjemcem dne 28. 12. 2009 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 11 136 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 19 352 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 339.947 Kč,

4. podle dokladu č. 4073881 přijatého příjemcem dne 28. 12. 2009 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 22 271 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 8 162 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 318.202 Kč,

5. podle dokladu č. 4073929 přijatého příjemcem dne 30. 12. 2009 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 5 072 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 25 550 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 352.959 Kč,

6. podle dokladu č. 4073930 přijatého příjemcem dne 30.12.2009 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 20 269 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 10 191 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 322.337 Kč,

7. podle dokladu č. 4073957 přijatého příjemcem dne 31.12.2009 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 15 146 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 16 212 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 342.670 Kč,

a poté podali prostřednictvím V. M. za společnost E. G. P. dne 21.1.2010 přiznání ke spotřební dani za zdaňovací období prosinec 2009, v němž vědomě uvedli nepravdivé údaje, neboť vykázali přijetí motorové nafty s metylesterem řepkového oleje o objemu 2 900 328 litrů a přijetí benzínu o objemu 2 642 771 litrů s daňovou povinností ve výši 60.148.672 Kč, přičemž se jednalo pouze o pohonné hmoty pořízené v Rakousku a do uvedených objemů nebyly s cílem zkrátit daň zahrnuty výše uvedené pohonné hmoty pořízené u německého daňového subjektu, daň z nich nebyla přiznána a odvedena a tímto jednáním ke škodě českého státu zastoupeného Celním úřadem v Písku zkrátili spotřební daň nejméně ve výši 2.284.374 Kč,

B. za měsíc leden 2010

1. podle dokladu č. 4074000 přijatého příjemcem dne 5. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 587 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 334.961 Kč,

2. podle dokladu č. 4074001 přijatého příjemcem dne 5. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 23 193 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 8 177 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 358.963 Kč,

3. podle dokladu č. 4074028 přijatého příjemcem dne 5. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 25 816 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 5 114 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 348.342 Kč,

4. podle dokladu č. 4074029 přijatého příjemcem dne 5. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 461 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 333.537 Kč,

5. podle dokladu č. 4074042 přijatého příjemcem dne 7. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 660 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 335.727 Kč,

6. podle dokladu č. 4074043 přijatého příjemcem dne 7. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 21 345 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje 10 221 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 365.008 Kč,

7. podle odkladu č. 4074055 přijatého příjemcem dne 7. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 34 840 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 447.346 Kč,

8. podle dokladu č. 4074063 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 35 572 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 456.719 Kč,

9. podle dokladu č. 4074064 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 20 961 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 10 738 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 367.414,Kč,

10. podle dokladu č. 4074065 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 26 530 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 4 598 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 349.568 Kč,

11. podle dokladu č. 4074069 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 35 617 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 457.361 Kč,

12. podle dokladu č. 4074073 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 34 738 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 446.062 Kč,

13. podle dokladu č. 4074088 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 33 785 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 433.864 Kč,

14. podle dokladu č. 4074089 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 35 279 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 452.996 Kč,

15. podle dokladu č. 4074091 přijatého příjemcem dne 8. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 36 333 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 466.478 Kč,

16. podle dokladu č. 4074100 přijatého příjemcem dne 9. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 35 546 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 456.462 Kč,

17. podle dokladu č. 4074108 přijatého příjemcem dne 11. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 21 308 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 10 279 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 365.341 Kč,

18. podle dokladu č. 4074109 přijatého příjemcem dne 11. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 21 295 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 10 231 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 364.589 Kč,

19. podle dokladu č. 4074110 přijatého příjemcem dne 11. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 216 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 341.859 Kč,

20. podle dokladu č. 4074111 přijatého příjemcem dne 11. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 457 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 333.537Kč,

21. podle dokladu č. 4074116 přijatého příjemcem dne 11. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 20 335 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 10 272 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 354.590 Kč,

22. podle dokladu č. 4074120 přijatého příjemcem dne 11. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 15 235 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 15 404 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 364.614 Kč,

23. podle dokladu č. 4074145 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 32 173 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 352.262 Kč,

24. podle dokladu č. 4074147 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 404 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 343.830 Kč,

25. podle dokladu č. 4074155 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 6 080 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 28 566 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 433.415 Kč,

26. podle dokladu č. 4074156 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 35 550 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 456.462 Kč,

27. podle dokladu č. 4074157 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 7 943 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 86.943 Kč,

28. podle dokladu č. 1418039 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 12 171 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 13 280 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 303.778 Kč,

29. podle dokladu č. 4074159 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 34 746 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 446.190 Kč,

30. podle dokladu č. 4074164 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 23 303 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 8 216 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 360.680 Kč,

31. podle dokladu č. 4074165 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 33 766 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 433.607 Kč,

32. podle dokladu č. 4074167 přijatého příjemcem dne 12. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 6 098 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 28 631 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 434.405 Kč,

33. podle dokladu č. 4074170 přijatého příjemcem dne 12. 1 .2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 35 592 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 456.976 Kč,

34. podle dokladu č. 4074191 přijatého příjemcem dne 13. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 632 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 335.399 Kč,

35. podle dokladu č. 4074192 přijatého příjemcem dne 13. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 26 362 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 4 601 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 347.706 Kč,

36. podle dokladu č. 4074215 přijatého příjemcem dne 14. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 36 456 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 468.147 Kč,

37. podle dokladu č. 4074217 přijatého příjemcem dne 14. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 821 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 348.429 Kč,

38. podle dokladu č. 4074227 přijatého příjemcem dne 15. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 25 036 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 6 141 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 353.026 Kč,

39. podle dokladu č. 4074228 přijatého příjemcem dne 15. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 617 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje- z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 335.289 Kč,

40. podle dokladu č. 4074245 přijatého příjemcem dne 15. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 20 243 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 12 251 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 378.918 Kč,

41. podle dokladu č. 4074255 přijatého příjemcem dne 15. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 34 731 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 445.934 Kč,

42. podle dokladu č. 4074269 přijatého příjemcem dne 16. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 36 225 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 465.194 Kč,

43. podle dokladu č. 4074271 přijatého příjemcem dne 16. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 34 833 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 447.218 Kč,

44. podle dokladu č. 4074272 přijatého příjemcem dne 16. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 20 280 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 12 817 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 386.675 Kč,

45. podle dokladu č. 4074277 přijatého příjemcem dne 16. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 36 226 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 465.194 Kč,

46. podle dokladu č. 4074278 přijatého příjemcem dne 16. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 13 121 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 20 402 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 405.600 Kč,

47. podle dokladu č. 4074287 přijatého příjemcem dne 18. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 23 525 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 8 160 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 362.429 Kč,

48. podle dokladu č. 4074288 přijatého příjemcem dne 18. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 388 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 332.771 Kč,

49. podle dokladu č. 4074289 přijatého příjemcem dne 18. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 824 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 348.429 Kč,

50. podle dokladu č. 4074290 přijatého příjemcem dne 18. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 613 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje- z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 346.130 Kč,

51. podle dokladu č. 4074291 přijatého příjemcem dne 18. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 13 190 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 20 387 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 406.239 Kč,

52. podle dokladu č. 4074302 přijatého příjemcem dne 18. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 420 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 344.049 Kč,

53. podle dokladu č. 4074321 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 36 421 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 467.633 Kč,

54. podle dokladu č. 4074322 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 8 113 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 26 640 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 430.863 Kč,

55. podle dokladu č. 4074324 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 381 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 332.661 Kč,

56. podle dokladu č. 4074325 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 21 695 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 10 206 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 368.712 Kč,

57. podle dokladu č. 4074328 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 32 040 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 350.838 Kč,

58. podle dokladu č. 4074329 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 408 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 343.940 Kč,

59. podle dokladu č. 4074348 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 11 141 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 11 199 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 265.791 Kč,

60. podle dokladu č. 4074353 přijatého příjemcem dne 19. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 35 662 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 457.875 Kč,

61. podle dokladu č. 4074363 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 26 338 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 4 620 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 347.744 Kč,

62. podle dokladu č. 4074364 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 23 303 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 8 144 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 359.653 Kč,

63. podle dokladu č. 4074367 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 404 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje – z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 343.830 Kč,

64. podle dokladu č. 4074368 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 428 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 344.159 Kč,

65. podle dokladu č. 4074370 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 36 892 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 473.668 Kč,

66. podle dokladu č. 4074371 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 13 480 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 21 413 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 422.511 Kč,

67. podle dokladu č. 4074384 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 36 214 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 464.937 Kč,

68. podle dokladu č. 4074393 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 25 341 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 7 168 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 369.536 Kč,

69. podle dokladu č. 4074396 přijatého příjemcem dne 20. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 10 129 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 25 497 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 438.344 Kč,

70. podle dokladu č. 4074410 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 30 333 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 332.114 Kč,

71. podle dokladu č. 4074411 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky - 26.598 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 4 605 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 350.463 Kč,

72. podle dokladu č. 4074414 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 36 362 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 466.863 Kč,

73. podle dokladu č. 4074424 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 36 848 litrů benzínu - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 473.154 Kč,

74. podle dokladu č. 4074428 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 32 975 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 361.131 Kč,

75. podle dokladu č. 4074429 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 32 439 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 355.218 Kč,

76. podle dokladu č. 4074437 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 5 072 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 28 653 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 423.383 Kč,

77. podle dokladu č. 4074443 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 5 075 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje a 30 789 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 450.970 Kč,

78. podle dokladu č. 4074444 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH. vybrané výrobky – 31 983 litrů motorové nafty s metylesterem řepkového oleje - z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 350.181 Kč,

79. podle dokladu č. 4074445 přijatého příjemcem dne 21. 1. 2010 společnost E. G. P. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti TOTAL Deutschland GmbH.vybrané výrobky – 34 829 litrů benzínu – z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 447.218 Kč,

a poté podali prostřednictvím V. M. za společnost E. G. P. dne 5. 2. 2010 přiznání ke spotřební dani za zdaňovací období leden 2010, v němž uvedli vědomě nepravdivé údaje, neboť vykázali přijetí motorové nafty o objemu 3 323 674 litrů a přijetí benzínu o objemu 3 086 697 litrů, a stanovili daňovou povinnost ve výši 76.027.420 Kč, jednalo se však pouze o pohonné hmoty pořízené v Rakousku a do uvedených objemů nebyly v úmyslu zkrátit daň zahrnuty výše uvedené pohonné hmoty pořízené u německého daňového subjektu, daň z nich nebyla přiznána a odvedena, a tímto jednáním ke škodě českého státu zastoupeného Celním úřadem v Písku zkrátili spotřební daň o nejméně 30.559.418 Kč,

II.

prostřednictvím společnosti E. G. P., IČ XY, se sídlem XY,

· V. M. jako její jednatel od 13. 10. 2009,

· L. P. jako zmocněnec oprávněný za ni jednat od 27. 10. 2009 do 18. 1. 2010 na základě generální plné moci udělené mu V. M. a

· Z. Ch. fakticky ovládající a řídící V. M.,

která jako registrovaný plátce daně z přidané hodnoty (DPH) od 20. 2. 1999, v období nejméně od 23. 12. 2009 do 21. 1. 2010 nakupovala pohonné hmoty od společnosti TOTAL Deutschland GmbH., Schuetzenstr. 25, D-10117 Berlin, SEED DE00001177958, které vzápětí prodala buď přímo, nebo prostřednictvím společnosti E. G. P. C., IČ XY, se sídlem XY, dalším tuzemským subjektům, přičemž dopravu ze SRN přímo na čerpací stanice zajišťovaly společnosti P. P., IČ XY, se sídlem XY, TM–TRUCK s.r.o., IČ 273 15 797, se sídlem Vysoká Pec, Julia Fučíka 53, InvestTrust s.r.o., IČ 263 61 159, se sídlem Dolní Rychnov, Bergmannova 391 a NORDTRANS s.r.o., IČ 254 46 681, se sídlem Novosedlice, Nezvalova 508, takto společným jednáním realizovali nákup a prodej pohonných hmot, jež dle následujících faktur vystavených společnosti TOTAL Deutschland GmbH dovezli

A. za měsíc prosinec 2009

1. dle faktury č. 2312414287 ze dne 23. 12. 2009 na částku 23.248,67 EUR (v přepočtu 613.764,89 Kč kurzem 26,4) za 61 126 litrů motorové nafty + spotřební daň 608.203,70 Kč, základ DPH tedy činí 1.221.968,59 Kč a daň 232.174,03 Kč,

2. dle faktury č. 2312414288 ze dne 28. 12. 2009 na částku 22.623,41 EUR (v přepočtu 597.710.49 Kč kurzem 26,42) za 33 407 litrů motorové nafty + spotřební daň 332.399,65 Kč a 27 514 litrů benzínu + spotřební daň 325.765,76 Kč, základ DPH tedy činí 1.255.875,90 Kč z toho daň 238.616,42 Kč,

3. dle faktury č. 2312414289 ze dne 30. 12. 2009 na částku 22.572,64 EUR (v přepočtu 595.917,70 kurzem 26,4) za 25 341 litrů motorové nafty + spotřební daň 252.142,95 Kč a 35 741 litrů benzínu + spotřební daň 423.173,44 Kč, základ DPH tedy činí 1.271.234,09 Kč a daň 241.534,48 Kč,

4. dle faktury č. 2312414290 ze dne 31. 12. 2009 na částku 11.670,50 EUR (v přepočtu 308.859,78 kurzem 26,465) za 15 146 litrů motorové nafty + spotřební daň 150.702,70 Kč a 16 212 litrů benzínu + spotřební daň 191.950,08 Kč základ DPH tedy činí 651.512,56 Kč z toho DPH 123.787,39 Kč,

avšak v úmyslu zkrátit daň z přidané hodnoty nepodali přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 2009, a to ani na základě výzvy správce daně, ač za toto období realizovali výše uvedená zdanitelná plnění a tím jim vznikla povinnost vykázat základ daně na výstupu ve výši nejméně 4.400.591,14 Kč, samotnou daň na výstupu ve výši nejméně 836.112,32 Kč a tímto jednáním zkrátili ke škodě českého státu zastoupeného Finančním úřadem v Písku daň z přidané hodnoty ve výši nejméně 836.112,32 Kč,

B. za měsíc leden 2010

1. dle faktury č. 2312415020 ze dne 4. 1. 2010 na částku 8 921,42 EUR (v přepočtu 234.633,35 Kč kurzem 26,465) za 23 193 l nafty + spotřební daň 253.963,35 Kč, základ daně 488.596,70 Kč z toho z toho daň 97.719,34 Kč

2. dle faktury č. 2312415020 ze dne 4. 1. 2010 na částku 11 765,60 EUR (v přepočtu 309.435,28 Kč kurzem 26,3) za 30 587 l nafty + spotřební daň 334.927,65 Kč, základ daně 644.362,93 Kč z toho daň 128.872,29 Kč

3. dle faktury č. 2312424485 ze dne 4. 1. 2010 na částku 2 968,50 EUR (v přepočtu 78.071,55 Kč kurzem 26,3) za 8 117 l benzínu + spotřební daň 104.992,68 Kč, základ DPH činí 183.064,23 Kč, z toho daň 36.612,85

4. dle faktury č. 2312415021 ze dne 5. 1. 2010 na částku 9 959,30 EUR (v přepočtu 261.232,44 Kč kurzem 26,23) za 25 819 l nafty + spotřební daň 282.718,05 Kč, základ DPH činí 543.950,49 Kč, z toho daň 108.790,10 Kč

5. dle faktury č. 2312415021 ze dne 5. 1. 2010 na částku 11 751,24 EUR (v přepočtu 308.235,06 Kč kurzem 26,23) za 30 465 l nafty + spotřební daň 333.591,75 Kč, základ DPH činí 641.826,78 Kč, z toho daň 128.365,36

6. dle faktury č. 2312424486 ze dne 5. 1. 2010 na částku 1 862,57 EUR (v přepočtu 48.855,21 Kč kurzem 26,23 Kč) za 5 115 l benzínu + spotřební daň 65.676,60 Kč, základ DPH činí 114.531,81 Kč, z toho daň 22.906,36

7. dle faktury č. 2312424487 ze dne 7.1.2010 na částku 8.999.27 EUR (v přepočtu 237.310,75 Kč kurzem 26,37) za 21 347 l nafty + spotřební daň 233.749,65 Kč, základ DPH činí 471.060,40 Kč, z toho DPH 94.212,08 Kč,

8. dle faktury č. 2312424487 ze dne 7.1.2010 na částku 12.926,56 EUR (v přepočtu 340.873,39 Kč kurzem 26,37) za 30 664 l nafty + spotřební daň 335.770,80 Kč, základ daně činí 676.644,19 Kč, z toho DPH 135.328,84 Kč,

9. dle faktury č. 2312424487 ze dne 7.1.2010, na částku 13.941,92 EUR, (v přepočtu 367.648,43 Kč kurzem 26,37 ) za 34 842 l benzínu + spotřební daň 447.371,28 Kč, základ DPH činí 815.019,71 Kč a z toho daň 163.003,94 Kč,

10. dle faktury č. 2312424487 ze dne 7.1.2010 na částku 4.090,14 EUR, (v přepočtu 107.856,99 Kč kurzem 26,37) na 10 222 l benzínu + spotřební daň 131.250,48 Kč, základ DPH činí 239.107,47 Kč a z toho daň 47.821,49 Kč,

11. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8.1.2010, na částku 8.867,34 EUR (v přepočtu 233.344,05 Kč kurzem 26,315) za 20 964 l nafty, + spotřební daň 229.555,80 Kč, základ DPH tedy činí 462.899,85 Kč a z toho daň 92.579,97 Kč,

12. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8.1.2010 na částku 11.223,25 EUR, (v přepočtu 295.339,82 Kč kurzem 26,315), za 26 534 l nafty + spotřební daň 290.547,30 Kč, základ DPH tedy činí 585.887,12 Kč a z toho daň 117.177,42 Kč,

13. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8.1.2010 na částku 14.168,75 EUR, (v přepočtu 372.850,66 Kč kurzem 26,315) za 35 281 l benzínu + spotřební daň 453.008,04 Kč, základ DPH činí 825.858,70 Kč a z toho daň 165.171,74 Kč,

14. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8.1.2010, na částku 13.568,73 EUR, ( v přepočtu 357.061,13 Kč kurzem 26,315) za 33 787 l benzínu,+ spotřební daň 433.825,08 Kč, základ DPH činí 790.886,21 Kč a z toho daň 158.177,24 Kč,

15. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8.1.2010, na částku 14.592,06 EUR, (v přepočtu 383.990,06 Kč kurzem 26,315) za 36 334 l benzínu,+ spotřební daň 466.528,56 Kč, základ DPH činí 850.518,62 Kč a z toho daň 170.103,72 Kč,

16. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8.1.2010, na částku 13.951,48 EUR (v přepočtu 367.133,20 Kč kurzem 26,315) za 34 740 l benzínu + spotřební daň 446.061,60 Kč, základ DPH daně tedy činí 813.194,80 Kč a z toho daň 162.638,96 Kč,

17. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8.1.2010, na částku 4.312,60 EUR, ( v přepočtu 113.486,07 Kč kurzem 26,315) za 10 738 l benzínu + spotřební daň 137.875,92 Kč, základ DPH činí 251.361,99 Kč a z toho daň činí 50.272,40 Kč,

18. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8. 1. 12010, na částku 1.846,65 EUR, (v přepočtu 48.594,59 Kč kurzem 26,315), za 4.599 l benzínu,+ spotřební daň 59.051,16 Kč, základ DPH činí 107.645,75 Kč a z toho daň 21.529,15 Kč,

19. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8. 1. 2010, na částku 14.304,50 EUR, (v přepočtu 376.422,92 Kč kurzem 26,315) za 35 619 l benzínu + spotřební daň 457.347,96 Kč, základ DPH činí 833.770,88 Kč a z toho daň 166.754,18 Kč,

20. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8. 1. 2010 na částku 8.837,25 EUR, (v přepočtu 232.552,23 Kč kurzem 26,315) za 22 006 l benzínu + spotřební daň 282.557,04 Kč, základ DPH činí 515.109,27 Kč a z toho daň 103.021,85 Kč,

21. dle faktury č. 2312428118 ze dne 8. 1. 2010, na částku 5.449,18 EUR,(v přepočtu 143.395,17 Kč kurzem 26,315 CZK) za 13 569 l benzínu + spotřební daň 174.225,96 Kč, základ DPH činí 317.621,13 Kč a z toho daň 63.524,23 Kč,

22. na fakturu č. 2312428119 ze dne 9. 1. 2010 na částku 5.593,93 EUR, (v přepočtu 147.204,27 Kč kurzem 26,315) za 13 880 l benzínu +spotřební daň ve výši 178.219,20 Kč, základ DPH činí 325.423,47 Kč a z toho daň 65.084,69 Kč,

23. na fakturu č. 2312428119 ze dne 9. 1. 2010, na částku 8.732,88 EUR,(v přepočtu 229.805,74 Kč kurzem 26,315) za 21 668 l benzínu + spotřební daň 278.217,12 Kč, základ DPH činí 508.022,86 Kč a z toho daň 101.604,57 Kč,

24. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11. 1. 2010, na částku 9.030,54 EUR, (v přepočtu 236.555 Kč kurzem 26,195) za 21 311 l nafty, + spotřební daň 233.355,45 Kč, základ DPH tedy činí 469.910,45 Kč a z toho daň 93.982,09 Kč,

25. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 9.025,03 EUR, (v přepočtu 236.410,66 Kč kurzem 26,195) za 21 297 l nafty + spotřební daň 233.202,15 Kč, základ DPH tedy činí 469.612,81 Kč a z toho daň 93.922,56 Kč,

26. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 4.308,03 EUR, (v přepočtu 112.848,85 Kč kurzem 26,195 ) za 10 166 l nafty, + spotřební daň ve výši 111.317,70 Kč, tedy základ DPH činí částku 224.166,55 Kč a z toho daň 44.833,31 Kč,

27. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 4.310,1503EUR, (v přepočtu 112.904,38 Kč kurzem 26,195) za 10 172 l nafty, + spotřební daň 111.383,40 Kč, základ DPH tedy činí částku 224.287,78 Kč a z toho daň 44.857,56 Kč,

28. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 12.907,98 EUR, (v přepočtu 338.124,54 Kč kurzem 26,195) za 30 461 l nafty, + spotřební daň 333.547,95 Kč, základ DPH tedy činí 671.672,49 Kč a z toho daň činí 134.334,50 Kč,

29. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 13.229,65 EUR, (v přepočtu 346.550,68 Kč kurzem 26,195) za 31 220 l nafty, + spotřební daň 341.859 Kč, základ DPH tedy činí 688.409,68 Kč a z toho daň 137.681,94 Kč,

30. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010,na částku 6.456,75 EUR, (v přepočtu 169.134,57 Kč kurzem 26,195) za 15 237 l nafty, + spotřební daň 166.845,15 Kč, základ DPH tedy činí 335.979,72 Kč a z toho daň 67.195,94 Kč,

31. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 6.208,58 EUR, (v přepočtu 162.633,75 Kč kurzem 26,195) za 15 405 l benzínu,+ spotřební daň 197.800,20 Kč, základ DPH tedy činí 360.433,95 Kč a z toho daň 72.086,79 Kč,

32. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 4.142,95 EUR, (v přepočtu 108.524,58 Kč kurzem 26,195) za 10 279 l benzínu + spotřební daň 131.982,36 Kč, základ DPH tedy činí 240.506,94 Kč a z toho daň 48.101,39 Kč,

33. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 4.123,60 EUR, (v přepočtu 108.017,70 Kč kurzem 26,195) za 10 231 l benzínu + spotřební daň 131.366,04 Kč, základ DPH tedy činí 239.383,74 Kč a z toho daň 47.876,75 Kč,

34. na fakturu č. 2312430328 ze dne 11.1.2010, na částku 4.140,13 EUR, (v přepočtu 108.450,71 Kč kurzem 26,195) za 10 272 l benzínu,+ spotřební daň 131.892,48 Kč, základ DPH tedy činí 240.343,19 Kč a z toho daň činí 48.068,64 Kč,

35. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 13.636,85 EUR, (v přepočtu 358.171,87 Kč kurzem 26,265) za 32 177 l nafty, + spotřební daň 352.338,15 Kč, základ DPH tedy činí 710.510,02 Kč a z toho daň 142.102,00 Kč,

36. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 13.310,90 EUR, (v přepočtu 349.610,79 Kč kurzem 26,265) za 31 408 l nafty, + spotřební daň 343.917,60 Kč, základ DPH tedy činí 693.528,39 Kč a z toho daň 138.705,68 Kč,

37. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 2.577,07 EUR, (v přepočtu 67.686,74 Kč kurzem 26,265) za 6 081 l nafty, + spotřební daň 66.586,95 Kč, základ DPH tedy činí 134.273,69Kč a z toho daň DPH 26.854,74 Kč,

38. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 5.158,80 EUR, (v přepočtu 135.495,88 Kč kurzem 26,265) za 12 172 l nafty,+ spotřební daň 133.283,40 Kč, základ DPH tedy činí 268.779,28 Kč a z toho daň 53.755,86 Kč,

39. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 3.366,72 EUR, (v přepočtu 88.426,90 Kč kurzem 26,265) za 7 944 l nafty + spotřební daň 86.986,80 Kč, základ DPH tedy činí 175.413,70 Kč a z toho daň 35.082,74 Kč,

40. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 2.584,70 EUR, (v přepočtu 67.887,15 Kč kurzem 26,265 )za 6 099 l nafty + spotřební daň 66.784,05 Kč, základ DPH tedy činí 134.671,20 Kč a z daň 26.934,24 Kč,

41. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 9.877,21 EUR, (v přepočtu 259.424,92 Kč kurzem 26,265) za 23 306 l nafty, + spotřební daň 255.200,70 Kč, základ DPH tedy činí 514.625,62 Kč a z toho daň 102.925,12 Kč,

42. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 14.340,51 EUR, (v přepočtu 376.653,50 Kč kurzem 26,265) za 35 552 l benzínu, + spotřební daň 456.487,68 Kč, základ DPH tedy činí 833.141,18 Kč a z toho daň 166.628,24 Kč,

43. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 11.523,24 EUR, (v přepočtu 302.657,90 Kč kurzem 26,265) za 28 568 l benzínu,+ spotřební daň 366.813,12 Kč, základ DPH tedy činí 669.471,02 Kč a z toho daň 133.894,20 Kč,

44. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 5.357,02 EUR, (v přepočtu 140.702,13 Kč kurzem 26,265) za 13 281 l benzínu + spotřební daň 170.528,04 Kč, základ DPH tedy činí 311.230,17 Kč a z toho daň 62.246,03 Kč,

45. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 14.016,19 EUR, (v přepočtu 368.135,23 Kč kurzem 26,265) za 34 748 l benzínu,+ spotřební daň 446.164,32 Kč, základ DPH tedy činí 814.299,55 Kč a z toho daň 162.859,91 Kč,

46. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 13.620,87 EUR, (v přepočtu 357.752,15 Kč kurzem 26,265) za 33 768 l benzínu + spotřební daň ve výši 433.581,12 Kč, základ DPH tedy činí 791.333,27 Kč a z toho daň 158.266,65 Kč,

47. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 3.314,25 EUR, (v přepočtu 87.048,78 Kč kurzem 26,265) za 8 217 l benzínu + spotřební daň 105.506,28 Kč, základ DPH tedy činí 192.555,06 Kč a z toho daň 38.511,01 Kč,

48. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 14.357,46 EUR,(v přepočtu 377.098,69 Kč kurzem 26,265) za 35 594 l benzínu + spotřební daň 457.026,96 Kč, základ DPH tedy činí 834.125,65 Kč a z toho daň 166.825,13 Kč,

49. na fakturu č. 2312432096 ze dne 12.1.2010, na částku 11.549,46 EUR, (v přepočtu na 303.346,57 Kč kurzem 26,265) za 28 633 l benzínu + spotřební daň 367.647,72 Kč, základ DPH tedy činí 670.994,29 Kč a z toho daň 134.198,86 Kč,

50. na fakturu č. 2312434514 ze dne 13.1.2010, na částku 11.147,17 EUR, (v přepočtu 291.665,70 Kč kurzem 26,165) za 26 365l nafty, + spotřební daň 288.696,75 Kč, základ DPH tedy činí 580.362,45 Kč a z toho daň 116.072,49 Kč,

51. na fakturu č. 2312434514 ze dne 13.1.2010, na částku 12.952,74 EUR, (v přepočtu 338.908,44 Kč kurzem 26,165 ) za 30 636 l nafty, + spotřební daň 335.464,20 Kč, základ DPH tedy činí 674.372,64 Kč a z toho daň 134.874,53 Kč,

52. na fakturu č. 2312434514 ze dne 13.1.2010, na částku 1.854,43 EUR, (v přepočtu 48.521,16 Kč kurzem 26,165) za 4 601 l benzínu, + spotřební daň 59.076,84 Kč základ DPH tedy činí 107.598 Kč a z toho daň 21.519,60 Kč,

53. na fakturu č. 2312436326 ze dne 14.1.2010, na částku 13.419,55 EUR, (v přepočtu 349.512,18 Kč kurzem 26,045) za 31 826 l nafty, + spotřební daň 348.494,70 Kč, základ DPH tedy činí 698.006,88 Kč a z toho daň 139.601,38 Kč,

54. na fakturu č. 2312436326 ze dne 14.1.2010, na částku 12.911,80 EUR, (v přepočtu 336.287,83 Kč kurzem 26,045) za 30 622 l nafty, + spotřební daň 335.310,90 Kč, základ DPH tedy činí 671.598,73 Kč a z toho daň 134.319,75 Kč,

55. na fakturu č. 2312436326 ze dne 14.1.2010, na částku 10.558,18 EUR, (v přepočtu 274.987,80 Kč kurzem 26,045) za 25 040 l nafty, + spotřební daň 274.188,00 Kč, základ DPH tedy činí 549.175,80 Kč a z toho daň 109.835,16 Kč,

56. na fakturu č. 2312436326 ze dne 14.1.2010, na částku 4.539,54 EUR, (v přepočtu 118.232,32 Kč kurzem 26,045) za 11 276 l benzínu,+ spotřební daň 144.783,84 Kč, DPH tedy činí 263.016,16 Kč a z toho daň 52.603,23 Kč,

57. na fakturu č. 2312436326 ze dne 14.1.2010, na částku 10.138,37 EUR, (v přepočtu 264.053,85 Kč kurzem 26,045) za 25 182 l benzínu, + spotřební daň 323.336,88 Kč, základ DPH tedy činí 587.390,73 Kč a z toho daň 117.478,15 Kč,

58. na fakturu č. 2312436326 ze dne 14.1.2010, na částku 2.472,49 EUR, (v přepočtu 64.396,00 Kč kurzem 26,045) za 6 141 l benzínu + spotřební daň 78.850,44 Kč, základ DPH tedy činí 143.246,44 Kč a z toho daň 28.649,29 Kč,

59. na fakturu č. 2312439855 ze dne 15.1.2010, na částku 8.483,03 EUR, (v přepočtu 220.007,38 Kč kurzem 25,935) za 20 246 l nafty, + spotřební daň 221.693,70 Kč, základ DPH tedy činí 441.701,08 Kč a z toho daň 88.340,22 Kč,

60. na fakturu č. 2312439855 ze dne 15.1.2010, na částku 4.909,22 EUR, (v přepočtu 127.320,62 Kč kurzem 25,935) za 12 251 l benzínu, + spotřební daň 157.302,84 Kč, základ DPH tedy činí 284.623,46 Kč a z toho daň 56.924,69 Kč,

61. na fakturu č. 2312439855 ze dne 15.1.2010, na částku 13.917,41EUR, (v přepočtu 360.948,03 Kč kurzem 25,935) za 34 733 l benzínu, + spotřební daň 445.971,72 Kč, základ DPH tedy činí 806.919.75 Kč a z toho daň 161.383,95,

62. na fakturu č. 2312439856 ze dne 16.1.2010, na částku 8.462,03 EUR, (v přepočtu 219.462,75 Kč kurzem 25,935) za 20 283 l nafty, + spotřební daň 222.098,85 Kč, základ DPH tedy činí 441.561,60 Kč a z toho daň 88.312,32 Kč,

63. na fakturu č. 2312439856 ze dne 16.1.2010, na částku 5.474,87 EUR, (v přepočtu 141.990,75 Kč kurzem 25,935) za 13 123 l nafty, + spotřební daň 143.696,85 Kč, základ DPH tedy činí 285.687,60 Kč a z toho daň 57.137,52 Kč,

64. na fakturu č. 2312439856 ze dne 16.1.2010, na částku 14.476,96 EUR, (v přepočtu 375.459,96 Kč kurzem 25,935) za 36 227 l benzínu,+ spotřební daň 465.154,68 Kč, základ DPH tedy činí 840.614,64 Kč a z toho daň 168.122,93 Kč,

65. na fakturu č. 2312439856 ze dne 16.1.2010 na částku 13.920,66 EUR, (v přepočtu 361.032,32 Kč kurzem 25,935) za 34 835 l benzínu + spotřební daň 447.281,40 Kč, základ DPH činí 808.313,72 Kč a z toho daň 161.662,74 Kč,

66. na fakturu č. 2312439856 ze dne 16.1.2010, na částku 5.122,19 EUR, (v přepočtu 132.844,00 Kč kurzem 25,935) za 12 818 l benzínu + spotřební daň 164.583,12 Kč, základ DPH tedy činí 297.427,12 Kč a z toho daň 59.485,42 Kč,

67. na fakturu č. 2312439856 ze dne 16.1.2010, na částku 14.477,36 EUR,(v přepočtu 375.470,33 Kč kurzem 25,935) za 36 227 l benzínu + spotřební daň 465.154,68 Kč, základ DPH tedy činí 840.625,01 Kč a z toho daň 168.125,00 Kč,

68. na fakturu č. 2312439856 ze dne 16.1.2010, na částku 8.153,46 EUR, (v přepočtu 211.459,99 Kč kurzem 25,935) za 20 403 l benzínu, + spotřební daň ve 261.974,52 Kč, základ DPH činí 473.434,51 Kč a z toho daň 94.686,90 Kč,

69. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 13.190,84 EUR, (v přepočtu 341.576,80 Kč kurzem 25,895) za 31 617 l nafty, + spotřební daň 346.206,15 Kč, základ DPH tedy činí 687.782,95 Kč a z toho daň 137.556,59 Kč,

70. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 13.278,88 EUR, (v přepočtu 343.856,60 Kč kurzem 25,895) za 31 828 l nafty, + spotřební daň 348.516,60 Kč, základ DPH tedy činí 692.373,20 Kč a z toho daň 138.474,64 Kč,

71. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 9.816,04 EUR, (v přepočtu 254.186,36 Kč kurzem 25,895) za 23 528 l nafty, + spotřební daň ve výši 257.631,60 Kč, základ DPH tedy činí 511.817,96 Kč a z toho daň 102.363,59 Kč,

72. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 12.679,70 EUR, (v přepočtu 328.340,83 Kč kurzem 25,895) za 30 391 l nafty, + spotřební daň ve výši 332.781,45 Kč, základ DPH tedy činí 661.122,28 Kč a z toho daň 132.224,46 Kč,

73. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 5.503,66 EUR, (v přepočtu 142.517,28 Kč kurzem 25,895) za 13 192 l nafty, + spotřební daň 144.452,40 Kč, základ DPH tedy činí 286.969,68 Kč a z toho daň 57.393,94 Kč,

74. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 13.110,31 EUR, (v přepočtu 339.491,48 Kč kurzem 25,895) za 31 424 l nafty, + spotřební daň 344.092,80 Kč, základ DPH tedy činí 683.584,28 Kč a z toho daň 136.716,86 Kč,

75. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 3.261,06 EUR, (v přepočtu 84.445,15 Kč kurzem 25,895) za 8 161 l benzínu, + spotřební daň 104.787,24 Kč, základ DPH tedy činí 189.232,39 Kč a z toho daň 37.846,48 Kč,

76. na fakturu č. 2312442188 ze dne 18.1.2010, na částku 8.147,46 EUR, (v přepočtu 210.978,48 Kč kurzem 25,895) za 20 388 l benzínu + spotřební daň 261.781,92 Kč, základ DPH tedy činí 472.760,40 Kč a z toho daň 94.552,08 Kč,

77. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 3.372,98 EUR, (v přepočtu 87.377,05 Kč kurzem 25,905) za 8 114 l nafty, + spotřební daň 88.848,30 Kč, základ DPH tedy činí 176.225,35 Kč a z toho daň 35.245,07 Kč,

78. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 9.019,70 EUR, (v přepočtu 233.655,33 Kč kurzem 25,905) za 21 698 l nafty, + spotřební daň 237.593,10 Kč, základ DPH činí 471.248,43 Kč a z toho daň 94.249,69 Kč,

79. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 12.630,90 EUR, (v přepočtu 327.203,46 Kč kurzem 25,905) za 30 386 l nafty, + spotřební daň 332.726,70 Kč, základ DPH tedy činí 659.930,16 Kč a z toho daň 131.986,03 Kč,

80. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 13.320,63 EUR, (v přepočtu na 345.070,92 Kč kurzem 25,905) za 32 044 l nafty, + spotřební daň 350.881,80 Kč, základ DPH daně tedy činí 695.952,72 Kč a z toho dan 139.190,54 Kč,

81. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 13.057,88 EUR, (v přepočtu 338.264,38 Kč kurzem 25,905) za 31 412 l nafty, + spotřební daň ve výši 343.961,40 Kč, základ DPH tedy činí 682.225,78 Kč a z toho daň činí 136.445,16 Kč,

82. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 4.631,87 EUR, (v přepočtu 119.988,59 Kč kurzem 25,905) za 11 142 l nafty, + spotřební daň 122.004,90 Kč, základ DPH tedy činí 241.993,49 Kč a z toho daň 48.398,70 Kč,

83. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 10.950,02 EUR, (v přepočtu 283.660,27 Kč kurzem 25,905) za 26 342 l nafty, + spotřební daň 288.444,90 Kč, základ DPH tedy činí 572.105,17 Kč a z toho daň 114.421,03 Kč,

84. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 9.688,22 EUR, (v přepočtu 250.973,34 Kč kurzem 25,905) za 23 306 l nafty, + spotřební daň 255.200,70 Kč, základ DPH tedy činí 506.174,04 Kč a z toho daň 101.234,81 Kč,

85. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 10.624,30 EUR, (v přepočtu 275.222,49 Kč kurzem 25,905) za 26 642 l nafty + spotřební daň ve výši 342.083,28 Kč, základ DPH částku 617.305,77 Kč a z toho daň činí 123.461,15 Kč,

86. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 14.525,06 EUR, (v přepočtu 376.271,68 Kč (kurzem 25,905) za 36 422 l benzínu,+ spotřební daň 467.658,48 Kč, základ DPH tedy činí 843.930,16 Kč a z daň 168.786,03 Kč,

87. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 4.070,25 EUR, (v přepočtu 105.439,83 Kč kurzem 25,905) za 10 206 l benzínu + spotřební daň 131.045,04 Kč, základ DPH tedy činí 236.484,87 Kč a z daň 47.296,97 Kč,

88. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 4.466,27 EUR, (v přepočtu 115.698,72 Kč kurzem 25,905) za 11 199 l benzínu, + spotřební daň 143.795,16 Kč, základ DPH tedy činí částku 259.493,88 Kč a z toho daň 51.898,78 Kč,

89. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 5.441,76 EUR, (v přepočtu 140.968,79 Kč kurzem 25,905 ) za 13 646 l benzínu, + spotřební daň 175.214,64 Kč, základ DPH činí 316.183,43 Kč a z daň 63.236,69 Kč,

90. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 8.780,60 EUR, (v přepočtu 227.461,44 Kč kurzem 25,905) za 22 018 l benzínu,+ spotřební daň 282.711,12 Kč, základ DPH tedy činí 510.172,56 Kč a z toho daň 102.034,51 Kč,

91. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 3.247,91 EUR, (v přepočtu 84.137,11 Kč kurzem 25,905) za 8 144 l benzínu, + spotřební daň 104.568,96 Kč, základ DPH tedy činí 188.706,07 Kč a z toho daň 37.741,21 Kč,

92. na fakturu č. 2312444350 ze dne 19.1.2010, na částku 1.842,50 EUR,(v přepočtu 47.729,96 Kč kurzem 25,905) za 4 621 l benzínu,+ spotřební daň 59.333,64 Kč, základ DPH tedy činí 107.063,60 Kč a z toho daň 21.412,72 Kč,

93. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 5.585,17 EUR, (v přepočtu 144.600,05 Kč kurzem 25,89) za 13 481 l nafty, + spotřební daň 147.616,95 Kč, základ DPH tedy činí 292.217 Kč a z toho daň 58.443,40 Kč,

94. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010,na částku 13.011,62 EUR, (v přepočtu 336.870,84 Kč kurzem 25,89 ) za 31 408 l nafty, + spotřební daň 343.917,60 Kč, základ DPH tedy činí 680.788,44 Kč a z toho daň 136.157,69 Kč,

95. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 13.021,56 EUR, (v přepočtu 337.128,19 Kč kurzem 25,89) za 31 432 l nafty, + spotřební daň 344.180,40 Kč, základ DPH tedy činí 681.308,59 Kč a z toho daň 136.261,72 Kč,

96. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 10.499,54 EUR, (v přepočtu 271.833,09 Kč kurzem 25,89) na 25 345 l nafty, + spotřební daň 277.527,75 Kč, základ DPH tedy činí 549.360,84 Kč a z toho daň 109.872,17 Kč,

97. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 4.196,75 EUR, (v přepočtu 108.653,86 Kč kurzem 25,89) za 10 130 l nafty, + spotřební daň 110.923,50 Kč, základ DPH tedy činí 219.577,36 Kč a z toho daň 43.915,47 Kč,

98. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 6.173,16 EUR, (v přepočtu 159.823,11 Kč kurzem 25,89) za 15 482 l benzínu + spotřební daň 198.788,88 Kč, základ DPH tedy činí 358.611,99 Kč a z toho daň 71.722,40 Kč,

99. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 8.515,02 EUR, (v přepočtu 220.453,87 Kč kurzem 25,89) za 21 356 l benzínu + spotřební daň 274.211,04 Kč, základ DPH tedy činí 494.664,91 Kč a z toho daň 98.932,98 Kč,

100. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 8.525,37 EUR, (v přepočtu 220.721,83 Kč kurzem 25,89) za 21 382 l benzínu + spotřební daň 274.544,88 Kč, základ DPH tedy činí 495.266,71 Kč a z toho daň 99.053,34 Kč,

101. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 14.418,24 EUR, (v přepočtu 373.288,23 Kč kurzem 25,89) za 36 161 l benzínu + spotřební daň 464.307,24 Kč, základ DPH tedy činí 837.595,47 Kč a z toho daň 167.519,09 Kč,

102. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 2.853,87 EUR, (v přepočtu 73.886,69 Kč kurzem 25,89) za 7 158 l benzínu, + spotřební daň 91.908,72 Kč, základ DPH tedy činí 165.795,41 Kč a z toho daň 33.159,08 Kč,

103. na fakturu č. 2312446782 ze dne 20.1.2010, na částku 10.151,38 EUR, (v přepočtu 262.819,23 Kč kurzem 25,89) za 25 459 l benzínu, + spotřební daň 326.893,56 Kč, základ DPH tedy činí 589.712,79 Kč a z toho daň 117.942,56 Kč,

104. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 12.527,23 EUR,(v přepočtu 325.457,44 Kč kurzem 25,98) za 30 337 l nafty, + spotřební daň ve výši 332.190,15 Kč, základ DPH tedy činí 657.647,59 Kč a z toho daň 131.529,52 Kč,

105. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 10.984,71 EUR, (v přepočtu 285.382,77 Kč kurzem 25,98 ) za 26 601 l nafty, + spotřební daň 291.280,95 Kč, základ DPH tedy činí 576.663,72 Kč a z toho daň 115.332,74 Kč,

106. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 13.618,35 EUR, (v přepočtu 353.804,73 Kč kurzem 25,98) za 32 980 l nafty, + spotřební daň 361.131 Kč, základ DPH tedy činí 714.935,73 Kč a z toho daň 142.987,15 Kč,

107. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 13.396,98 EUR, (v přepočtu 348.053,54 Kč kurzem 25,98) za 32 443 l nafty, + potřební daň 355.250,85 Kč, základ DPH tedy činí 703.304,39 Kč a z toho daň 140.660,88 Kč,

108. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 2.094,69 EUR, (v přepočtu 54.420,05 Kč kurzem 25,98) za 5 073 l nafty, + spotřební daň 55.549,35 Kč, základ DPH tedy činí 109.969,40 Kč a z toho daň 21.993,88 Kč,

109. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 2.095,92 EUR, (v přepočtu 54.420,00 Kč kurzem 25,98) za 5 075 l nafty, + spotřební daň 55.571,25 Kč, základ DPH tedy činí 110.023,25 Kč a z toho daň 22.004,65 Kč,

110. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 13.208,66 EUR, (v přepočtu 343.160,99 Kč kurzem 25,98 ) za 31 988 l nafty, + spotřební daň ve výši 350.268,60 Kč, základ DPH tedy činí 693.429,59 Kč a z toho daň 138.685,92 Kč,

111. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 14.450,62 EUR, (v přepočtu 375.427,11 Kč kurzem 25,98) za 36 308 l benzínu + spotřební daň 466.194,72 Kč, základ DPH tedy činí 841.621,83 Kč a z toho daň 168.324,37 Kč,

112. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 1.830,07 EUR, (v přepočtu 47.545,22 Kč kurzem 25,98) za 4 599 l benzínu + spotřební daň 59.051,16 Kč, základ DPH tedy činí 106.596,38 Kč a z toho daň 21.319,28 Kč,

113. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 7.361,23 EUR, (v přepočtu 191.244,76 Kč kurzem 25,98) za 18 496 l benzínu,+ spotřební daň 237.488,64 Kč, základ DPH tedy činí 428.733,40 Kč a z toho daň 85.746,68 Kč,

114. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 7.282,54 EUR, (v přepočtu 189.200,39 Kč kurzem 25,98) za 18 298 l benzínu, + spotřební daň 234.946,32 Kč, základ DPH tedy činí 424.146,71 Kč a z toho daň 84.829,34 Kč,

115. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 11.386,99 EUR, (v přepočtu 295.834 Kč kurzem 25,98) za 28 611 l benzínu + spotřební daň 367.365,24 Kč, základ DPH tedy činí 663.199,24 Kč a z toho daň 132.639,85 Kč,

116. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 12.235,86 EUR,(v přepočtu 317.887,64 Kč kurzem 25,98) za 30,744 l benzínu,+ spotřební daň 394.752,96 Kč, základ DPH tedy činí 712.640,60 Kč a z daň 142.528,12 Kč,

117. na fakturu č. 2312448822 ze dne 21.1.2010, na částku 13.841,39 EUR, ( v přepočtu 359.599,31 Kč kurzem 25,98) za 34 779 l benzínu,+ spotřební daň 446.562,36 Kč, základ DPH tedy činí 806.161,67 Kč a z toho daň 161.232,33 Kč,

a poté společně v úmyslu zkrátit daň z přidané hodnoty, nepodali přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2010 a daň neodvedli a tímto jednáním zkrátili ke škodě českého státu zastoupeného Finančním úřadem Písek daň z přidané hodnoty ve výši nejméně 11.580.103 Kč,

Ø obžalovaní Z. Ch. a L. P. společně

III.

prostřednictvím společnosti A. M., IČ XY, se sídlem XY, v níž skrytě řídili jejího jednatele M. T., nar. XY, zapsaného v obchodním rejstříku dne 14. 10. 2010 s datem vzniku funkce k 12. 10. 2010 a vymazaného z obchodního rejstříku dne 27. 11. 2010 s datem zániku funkce k 13. 10. 2010, která byla jako oprávněný příjemce na základě „Povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně“ vydaného dne 26. 8. 2010 Celním ředitelství Praha, pod č.j.: 6477-15/2010-170100-23, dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., oprávněna opakovaně přijímat vybrané výrobky z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, přičemž okamžikem přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně jí jako oprávněnému příjemci vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň,

společným jednáním v období od 1. 11. 2010 do 16. 11. 2010 na základě smlouvy uzavřené v Mladé Boleslavi dne 12. 10. 2010 se společností DOPLLER MINERALÖLE GmbH., Vogelwelderstrasse 8, 4600 Wels, Rakousko, uskutečnili celkem 98 doprav minerálních olejů z daňového skladu společnosti Shell Austria Gesellschaft m.b.H., Lobgrundstrasse 3, 1220 Wien, SEED ATV 1000400005, v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, které řádně u Celního úřadu Břeclav ukončili, a za uvedené období a podle průvodních dokladů AAD dovezli

1. podle dokladu č. 925196 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.348 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 343.261,- Kč,

2. podle dokladu č. 925529 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.760 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 336.822,- Kč,

3. podle dokladu č. 925540 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.392 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 343.742,- Kč,

4. podle dokladu č. 925663 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.128 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 329.902,- Kč,

5. podle dokladu č. 925730 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.205 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 341.695,- Kč,

6. podle dokladu č. 925787 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.989 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 339.330,- Kč,

7. podle dokladu č. 925880 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.686 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 336.012,- Kč,

8. podle dokladu č. 925935 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.577 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.768,- Kč,

9. podle dokladu č. 926063 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.731 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 325.554,- Kč,

10. podle dokladu č. 926130 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.702 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 347.137,- Kč,

11. podle dokladu č. 926145 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.582 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.823,- Kč,

12. podle dokladu č. 926232 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.902 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 338.377 Kč,

13. podle dokladu č. 926253 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.788 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 326.179 Kč,

14. podle dokladu č. 926660 ze dne 2. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.497 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 333.942 Kč,

15. podle dokladu č. 928897 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.310 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 342.845 Kč,

16. podle dokladu č. 931083 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.181 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 341.432 Kč,

17. podle dokladu č. 931632 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.755 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 336.767 Kč,

18. podle dokladu č. 931885 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.450 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 333.428 Kč,

19. podle dokladu č. 932325 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.584 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.845 Kč,

20. podle dokladu č. 932412 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.725 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 336.439 Kč,

21. podle dokladu č. 932789 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.777 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 347.958 Kč,

22. podle dokladu č. 932840 ze dne 3. 11 .2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.071 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.227 Kč,

23. podle dokladu č. 932916 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.438 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 344.246 Kč,

24. podle dokladu č. 933065 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.554 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 334.566 Kč,

25. podle dokladu č. 933086 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.856 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 326.923 Kč,

26. podle dokladu č. 933091 ze dne 3. 11 .2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.974 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 339.165 Kč,

27. podle dokladu č. 933105 ze dne 3. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.091 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 329.496 Kč,

28. podle dokladu č. 936853 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.644 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 346.502 Kč,

29. podle dokladu č. 937335 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.715 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 347.279 Kč,

30. podle dokladu č. 937700 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.001 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 339.461 Kč,

31. podle dokladu č. 937783 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.057 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.074 Kč,

32. podle dokladu č. 939045 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.062 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 329.179 Kč,

33. podle dokladu č. 939169 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.786 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 337.107 Kč,

34. podle dokladu č. 939385 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 32.661 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 357.638 Kč,

35. podle dokladu č. 939786 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.767 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 347.849 Kč,

36. podle dokladu č. 939805 ze dne 4. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.566 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 334.698 Kč,

37. podle dokladu č. 943752 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.787 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 326.168 Kč,

38. podle dokladu č. 943829 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.849 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 337.797 Kč,

39. podle dokladu č. 943855 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.499 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 333.964 Kč,

40. podle dokladu č. 943942 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 32.045 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 350.893 Kč,

41. podle dokladu č. 944466 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.033 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 328.861 Kč,

42. podle dokladu č. 944487 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 32.566 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 356.598 Kč,

43. podle dokladu č. 944532 ze dne 5.11.2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.584 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.845 Kč,

44. podle dokladu č. 944677 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.018 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 339.647 Kč,

45. podle dokladu č. 944867 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.920 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 338.574 Kč,

46. podle dokladu č. 945185 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.543 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.396 Kč,

47. podle dokladu č. 945354 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.286 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 342.582 Kč,

48. podle dokladu č. 945462 ze dne 5. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.100 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.545 Kč,

49. podle dokladu č. 945697 ze dne 6. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.713 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 325.357 Kč,

50. podle dokladu č. 945700 ze dne 6. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.068 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.195 Kč,

51. podle dokladu č. 945819 ze dne 6. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.222 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 341.881 Kč,

52. podle dokladu č. 946190 ze dne 6.11.2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.574 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.735 Kč,

53. podle dokladu č. 946203 ze dne 6. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.429 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 344.148 Kč,

54. podle dokladu č. 946409 ze dne 6. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 32.105 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 351.550 Kč,

55. podle dokladu č. 949888 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.577 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.768 Kč,

56. podle dokladu č. 950889 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.952 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 327.974 Kč,

57. podle dokladu č. 951648 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.080 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.326 Kč,

58. podle dokladu č. 952135 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.077 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.293 Kč,

59. podle dokladu č. 952372 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.704 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 325.259 Kč,

60. podle dokladu č. 952602 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.705 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 325.270 Kč,

61. podle dokladu č. 952644 ze dne 8. 11 .2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.503 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 344.958 Kč,

62. podle dokladu č. 952670 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.672 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 346.808 Kč,

63. podle dokladu č. 952705 ze dne 8. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.270 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 342.407 Kč,

64. podle dokladu č. 955707 ze dne 9.11.2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.798 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 337.238 Kč,

65. podle dokladu č. 956771 ze dne 9. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.117 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 329.781 Kč,

66. podle dokladu č. 956956 ze dne 9. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.849 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 326.847 Kč,

67. podle dokladu č. 957715 ze dne 9. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.561 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.593 Kč,

68. podle dokladu č. 958157 ze dne 9. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.280 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 342.516 Kč,

69. podle dokladu č. 958162 ze dne 9. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.679 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 346.885 Kč,

70. podle dokladu č. 958326 ze dne 9. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.824 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 326.573 Kč,

71. podle dokladu č. 958394 ze dne 9. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.340 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 343.173 Kč,

72. podle dokladu č. 962288 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.419 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 322.138 Kč,

73. podle dokladu č. 962626 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.528 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.232 Kč,

74. podle dokladu č. 963134 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.768 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 325.960 Kč,

75. podle dokladu č. 963387 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.703 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 347.148 Kč,

76. podle dokladu č. 963561 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.056 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 329.113,- Kč,

77. podle dokladu č. 964090 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.748 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 325.741 Kč,

78. podle dokladu č.964357 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.540 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 334.413 Kč,

79. podle dokladu č. 964505 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.124 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.808 Kč,

80. podle dokladu č. 964547 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.230 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 341.969 Kč,

81. podle dokladu č. 964573 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.047 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 339.965 Kč,

82. podle dokladu č. 968674 ze dne 11. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.128 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 329.902 Kč,

83. podle dokladu č. 968777 ze dne 11. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.634 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 346.392 Kč,

84. podle dokladu č. 969325 ze dne 11. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.675 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 324.941,- Kč,

85. podle dokladu č.973591 ze dne 12. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.155 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 330.197 Kč,

86. podle dokladu č. 973647 ze dne 12. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 29.654 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 324.711 Kč,

87. podle dokladu č.974031 ze dne 12. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.563 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.615 Kč,

88. podle dokladu č. 981384 ze dne 15. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.505 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 344.980 Kč,

89. podle dokladu č. 982170 ze dne 15. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.529 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 345.243 Kč,

90. podle dokladu č.982251 ze dne 15. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.235 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 342.023 Kč,

91. podle dokladu č. 987430 ze dne 16. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.052 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 340.019 Kč,

92. podle dokladu č.987488 ze dne 16. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 31.213 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 341.782 Kč,

93. podle dokladu č. 987847 ze dne 16. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky o objemu 30.556 litrů, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 334.588 Kč,

94. podle dokladu č. 964465 ze dne 10. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky - 28.929 litrů, benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 371.448 Kč,

95. podle dokladu č. 969177 ze dne 11. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky - 20 898 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 268.330 Kč,

96. podle dokladu č.973858 ze dne 12. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky - 34.128 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 438.204 Kč,

97. podle dokladu č. 981316 ze dne 15. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky - 34.644 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 444.829 Kč,

98. podle dokladu č. 987451 ze dne 16. 11. 2010 společnost A. M. jako oprávněný příjemce nakoupila od společnosti DOPPLER MINERALÖLE GmbH. vybrané výrobky - 34.230 litrů benzínu, z nichž měla být přiznána a zaplacena spotřební daň ve výši 439.513 Kč,

avšak jménem společnosti A. M. v úmyslu zkrátit spotřební daň z minerálních olejů nepodali přiznání ke spotřební dani za zdaňovací období listopad 2010 a daň ve výši nejméně 33.451.272 Kč ke škodě českého státu zastoupeného Celním úřadem Mladá Boleslav neodvedli,

IV.

prostřednictvím společnosti A. M., IČ XY, se sídlem XY, v níž skrytě řídili jejího jednatele M. T., nar. XY, zapsaného v obchodním rejstříku dne 14. 10. 2010 s datem vzniku funkce k 12. 10. 2010 a vymazaného z obchodního rejstříku dne 27. 11. 2010 s datem zániku funkce k 13. 10. 2010, která byla registrována čtvrtletní plátce DPH, a v období nejméně od 21. 10. 2010 do 11. 11. 2010 nakupovala pohonné hmoty od společnosti DOPPLER Mineralöle GmbH., Vogelwelderstrasse 8, 4600 Wels, Rakousko na základě smlouvy uzavřené v Mladé Boleslavi dne 12. 10. 2010, jež vzápětí prodala tuzemským odběratelům – společnostem TOORZK s.r.o., IČ 263 88 979, Praha 4, Doudlebská 1046/8, BETON CAR s.r.o., IČ 263 69 656, se sídlem Praha 4, Kloknerova 2249/9, INVEA Logistic s.r.o., IČ 278 00 423, se sídlem Vestec, Vídeňská 340 – přičemž přepravu z Rakouska přímo na čerpací stanice zajišťovaly společnosti LEDOPA s.r.o., IČ 277 49 266, se sídlem Žďár nad Sázavou, Makovského 1598/28, JP servis – AMS s.r.o., IČ 273 22 742, se sídlem Litvínov - Chudeřín, Bartoškova 274 a STROOMS s.r.o., IČ 283 54 206, se sídlem Brno, Mojmírovo nám. 75/2, společným jednáním organizovali nákup a prodej pohonných hmot pořízených od společnosti DOPPLER Mineralöle GmbH., která za tyto prodeje vystavila společnosti A. M., následující faktury

1. fakturu č. 4010101729 ze dne 21. 10.2010 na 31 244,85 EUR (v přepočtu 766.749 Kč kurzem 24,54) za 59.514 l nafty + spotřební daň 651.678 základ DPH činí 1.418.427 Kč z toho daň 283.685 Kč

2. fakturu č. 4010101840 ze dne 22. 10. 2010 na 63 586,56 EUR (v přepočtu 1.565.819 Kč kurzem 24,625) za 120 887 l nafty + spotřební daň 1.323.713 Kč základ DPH činí 2.889 532 Kč z toho daň 577.906 Kč

3. fakturu č. 4010102090 ze dne 22. 10. 2010 na 111 417,88 EUR (v přepočtu 2.743.108 Kč kurzem 24,62) za 214 678 l nafty + spotřební daň 2.350.724 Kč základ DPH činí 5.093 832 Kč z toho daň 1.018.766 Kč

4. fakturu č. 4010102301 ze dne 27. 10. 2010 na 158 290,22 EUR (v přepočtu 3.903.437 Kč kurzem 24,66) za 293 820 l nafty + spotřební daň 3.326.829 Kč základ DPH činí 7.230.266 Kč a z toho daň 1.446.053 Kč

5. fakturu č. 4010102423 ze dne 28. 10. 2010 na 161 953,95 EUR (v přepočtu 3.984.877 Kč kurzem 24,605) za 307 313 l nafty + spotřební daň 3.365.077 Kč základ DPH činí 7.349 954 Kč a z toho daň 1.469.991 Kč

6. fakturu č. 4010102532 ze dne 29. 10. 2010 na 159 526,12 EUR (v přepočtu 3.925.140 Kč kurzem 24,605) za 306 781 l nafty + spotřební daň 3.359.252 Kč základ DPH činí 7.284 392 Kč a z toho daň 1.456.878 Kč

7. fakturu č. 4010110230 ze dne 2. 11. 2010 na 227 382,56 EUR (v přepočtu 5.590.210 Kč kurzem 24,585) za 432 284 l nafty + spotřební daň 4.733.543 Kč základ DPH činí 10.323 753 Kč a z toho daň 2.064.751 Kč

8. fakturu č. 4010110245 ze dne 3. 11.2010 na 213 739,51 EUR (v přepočtu 5.254.786 Kč kurzem 24,585) za 401 766 l nafty + spotřební daň 4.399.338 Kč základ DPH činí 9.654 124 Kč a z toho daň 1.930.825 Kč

9. fakturu č. 4010110780 ze dne 4. 11. 2010 na 149 911,05 EUR (v přepočtu 3.693.059 Kč kurzem 24,635) za 281 259 l nafty + spotřební daň 3.079.786 Kč základ DPH činí 6.772 845 Kč a z toho daň 1.354.569 Kč

10. fakturu č. 4010111241 ze dne 5. 11 2010 na 218 725,22 EUR (v přepočtu 5.382.828 Kč kurzem 24,61) za 404 298 l nafty + spotřební daň 4.427.063 Kč základ DPH činí 9.809.891 Kč a z toho daň 1.961 978 )

11. fakturu č. 5010110018 ze dne 5. 11. 2010 na –16 807,79 EUR (v přepočtu 413.640 Kč kurzem 24,61) za 31 068 l nafty + spotřební daň 340.195 Kč základ DPH činí 753.834 Kč a z toho daň 151.684 Kč

12. fakturu č. 4010111321 ze dne 6. 11. 2010 na 16.994,206 EUR (v přepočtu 418.227 Kč kurzem 24,61) za 31 068 l nafty + spotřební daň 340.195 Kč základ DPH činí 758.422 Kč a z toho daň 151.684

13. fakturu č. 4010111313 ze dne 6. 11. 2010 na 85.355,52 EUR (v přepočtu 2.100.599 Kč kurzem 24,61) za 156 043 l nafty + spotřební daň 1.708.971 Kč základ DPH činí 3.809.570 Kč a z toho daň 761.854 Kč

14. fakturu č. 4010111355 ze dne 8. 11. 2010 na 151.814,38 EUR (v přepočtu 3.736.152 Kč kurzem 24,61) za 277 540 l nafty + spotřební daň 3.039.063 Kč základ DPH činí 6.775.215 Kč a z toho daň 1.355.043 Kč

15. fakturu č. 4010111412 ze dne 9. 11. 2010 na 135 792,85 EUR (v přepočtu 3.347.294 Kč kurzem 24,65) za 246 448 l nafty + spotřební daň 2.698.606 Kč základ DPH činí 6.045.899 Kč a z toho daň 1.209.180 Kč

16. fakturu č. 4010111441 ze dne 10. 11. 2010 na 172.675,93 EUR (v přepočtu 4.256.462 Kč kurzem 24,65) za 306 163 l benzínu + spotřební daň 3.352.485 Kč základ DPH činí 7.608.947 Kč z toho daň 1.521.789 a na 14.319,86 EUR (v přepočtu 352.984 kurzem 24,65) za 28 929 l benzínu + spotřební daň 371.448 Kč základ DPH činí 724.433 a z toho daň 144.887 Kč

17. fakturu č. 4010111451 ze dne 12. 10. 2010 na 17.610,05 EUR (v přepočtu 435.232 Kč kurzem 24,715) za 28 926 l benzínu + spotřební daň 438.204 Kč základ DPH činí 873.436 Kč z toho daň 174.687 a na 52.356,16 EUR (v přepočtu 1.293.982 kurzem 24,715) za 91 372 l nafty + spotřební daň 1.000.523 Kč, základ DPH činí 2.294.506 z toho daň 458.901 Kč

18. fakturu č. 4010111452 ze dne 15. 11. 2010 na 17.529,86 EUR (v přepočtu 433.251 Kč kurzem 24,715) za 34 644 l benzínu + spotřební daň 444.829 Kč, základ DPH činí 878 080 Kč z toho daň 175.615 a na 52.884,91 EUR (v přepočtu 1.307,051 Kč kurzem 24,715) za 94 269 l nafty + spotřební daň 1.032.246 Kč základ DPH 2.339.296 Kč a z toho daň 467.859 Kč

19. fakturu č. 4010111453 z 16. 11. 2010 na 16.875,39EUR (v přepočtu 417.075 Kč kurzem 24,715) za 34 240 l benzínu + spotřební daň 439.513 Kč základ DPH činí .856 588 Kč z toho daň 171.318 a na 50.216,16 EUR (v přepočtu 1.241.092 Kč kurzem 24,715) za 92 821 l nafty + spotřební daň 1.016.390 Kč základ DPH 2.257.482 Kč a z toho daň 451 496 Kč

20. fakturu č. 4010111454 ze dne 11. 11. 2010 na 10.407,20EUR (v přepočtu 257.214 Kč kurzem 24,715) za 20 898 l benzínu + spotřební daň 268.330 Kč základ DPH činí 525 544 Kč z toho daň 105.109 a na 52.119,09 EUR (v přepočtu 1.288,123 Kč kurzem 24,715) za 91 437 l nafty + spotřební daň 1.001.235 Kč základ DPH 2.289.358 Kč a z toho daň 457.358 Kč

a poté v úmyslu zkrátit daň z přidané hodnoty vůbec nepodali přiznání k dani z přidané hodnoty za IV. čtvrtletí roku 2010, a to ani na základě výzvy správce daně, ač dle výše uvedených dovozů realizovali zdanitelné plnění, z něhož měli povinnost vykázat základ daně na výstupu ve výši nejméně 105.109.657 Kč, samotnou daň na výstupu ve výši nejméně 21.021.931 Kč, čímž ke škodě českého státu zastoupeného Finančním úřadem pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi nepřiznali a neodvedli daň ve výši nejméně 21.021.931 Kč.

2. Takto popsané jednání všech tří obviněných soud prvního stupně právně kvalifikoval pod body I. a II. jako pokračující zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a jednání obviněných Z. Ch. a L. P. pod body III. a IV. jako (další) pokračující zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

3. Za to nalézací soud uložil obviněnému Z. Ch. podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku účinného od 1. 10. 2017 zařadil do věznice s ostrahou, a podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku trest zákazu činnosti v trvání 8 (osmi) let spočívající ve výkonu funkce statutárního orgánu či jeho člena, prokuristy a osoby zmocněné k obchodnímu vedení obchodních korporací a družstev, obviněnému L. P. podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku účinného od 1. 10. 2017 zařadil do věznice s ostrahou, a podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku trest zákazu činnosti v trvání 7 (sedmi) let spočívající ve výkonu funkce statutárního orgánu či jeho člena, prokuristy a osoby zmocněné k obchodnímu vedení obchodních korporací a družstev, a obviněnému V. M. podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku účinného od 1. 10. 2017 zařadil do věznice s ostrahou, a podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku trest zákazu činnosti v trvání 6 (šesti) let spočívající ve výkonu funkce statutárního orgánu či jeho člena, prokuristy a osoby zmocněné k obchodnímu vedení obchodních korporací a družstev.

4. Dlužno dodat, že soud prvního stupně tak učinil poté, co Vrchní soud v Praze k odvolání státního zástupce, podanému v neprospěch obviněných, usnesením ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 3 To 63/2017, jeho původní rozsudek ze dne 23. 6. 2017, č. j. 17 T 18/2016- 8714 [jímž byl obviněný V. M. uznán vinným zvlášť závažným zločinem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit v podstatě identickým jednáním popsaným ve shora uvedené části tohoto usnesení, zatímco obvinění Z. Ch. a L. P. byli podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěni obžaloby], podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 1 tr. ř. mu věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

5. Proti novému odsuzujícímu rozsudku podali všichni tři obvinění odvolání, o nichž Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 22. 3. 2019, sp. zn. 3 To 111/2018, tak, že všechna odvolání podle § 256 tr. ř. zamítl.

6. S takovým rozhodnutím odvolacího soudu neztotožnil ani jeden z obviněných, a proto jej napadli dovoláním. Obviněný Z. Ch. tak učinil prostřednictvím obhájkyně JUDr. Jaroslavy Krybusové (posléze – byť jen stručně – ještě prostřednictvím obhájce Mgr. Jana Švarce), obviněný V. M. prostřednictvím obhájce Mgr. Jiřího Kaňky a obviněný L. P. prostřednictvím obhájce Mgr. Františka Pohanky. Všichni obvinění ve svých podáních uplatnili dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., když namítli nesprávnost právního posouzení skutků, jimiž byli uznáni vinnými.

7. Obvinění Z. Ch. a L. P. odůvodnili tvrzené nesprávnosti právního posouzení skutků především vývojem rozhodování soudu prvního stupně v dané trestní věci, které ohledně nich původně skončilo zprošťujícím rozsudkem, avšak Vrchní soud v Praze k odvolání státního zástupce tento rozsudek zrušil a v jeho odůvodnění nalézacímu soudu jednak vytkl nepřezkoumatelnost zprošťujících výroků a v důsledku toho i předčasnost učiněných právních závěrů, jednak mu uložil v dalším řízení věnovat pozornost důkladnému vyhodnocení všech provedených důkazů, případně dokazování doplnit. Jelikož soud prvního stupně dokazování nikterak nedoplnil, je pro obviněného Z. Ch. zcela nepřesvědčivý důvod, pro který pak tento soud, stejně jako posléze i soud odvolací, při stejné důkazní situaci došly po jiném zhodnocení důkazů k jiným skutkovým závěrům. Z toho tento obviněný dovodil, že nebyly naplněny náležitosti požadované ustanovením § 125 odst. 1 tr. ř. ve vztahu k odůvodnění rozsudku, a že nesprávnost nově přijatých skutkových závěrů je takové kvality, že se nachází v extrémním rozporu s provedenými důkazy. Oba jmenovaní dovolatelé rovněž zpochybnili soudy zjištěnou výši daňového úniku. Především dovolatel Z. Ch. v namítaném směru považoval ve věci vypracovaný znalecký posudek za nespolehlivý důkazní podklad.

8. V obdobném duchu argumentoval i obviněný L. P., jenž v návaznosti na popsaný procesní vývoj této trestní věci poukázal na jediný možný způsob vysvětlení tohoto „obratu“ v hodnocení důkazů soudem prvního stupně, který „se zcela bez výhrad a zejména bez patřičného odůvodnění podvolil náhledu odvolacího soudu v jeho zrušovacím usnesení, jak je ostatně patrno z bodu 91. odůvodnění jeho rozsudku“. Nalézací soud tak v rámci svého výsostného práva hodnotit provedené důkazy, na toto právo rezignoval a bez sebemenší důkazní změny hodnotil důkazy tak, jak na ně nahlížel odvolací soud ve svém kasačním rozhodnutí. Přitom ani při jednom z takových hodnocení důkazů nebyla – podle přesvědčení obviněného – jeho vina prokázána, takže i v jeho případě jde o extrémní nesoulad mezi obsahem provedených důkazů a skutkovými závěry soudů.

9. Dovolatel Z. Ch. ve svém podání vznesl rovněž námitku, že rozhodnutí nižších soudů zakládá nesprávnost právního posouzení jeho jednání v postavení spolupachatele. Vyslovil názor, že takové postavení musí být přesně specifikováno, zejména musí být popsáno, jaké jeho jednání přispělo ke spáchání daňových deliktů; to však podle jeho přesvědčení v odsuzujícím rozsudku absentuje. Také subjektivní stránka zločinů, jimiž byl uznán vinným, vyžaduje alespoň prokázání nepřímého úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, kdy se úmysl pachatele musí vztahovat na to, že daň je v tomto případě zkracována. Popsána by měla být přinejmenším i tvrzená dělba práce a také výše daňových úniků, která má samozřejmě vliv na právní kvalifikaci jednání. To v jeho případě prokázáno nebylo, takže nelze činit závěr, že z jeho strany šlo o jednání, které mělo znaky některé z forem trestné součinnosti na daňovém úniku.

10. Identickou námitku, kterou zpochybnil posouzení svého jednání jako spolupachatele (v postavení tzv. bílého koně jakožto statutárního zástupce společnosti E. G. P., při trestné součinnosti pod body I. a II. výroku o vině), uplatnil i obviněný V. M., byť tak učinil až v části argumentace, kterou vytýkal soudu druhého stupně, že se nevypořádal s jeho odvolacími námitkami, jimiž primárně zpochybňoval závěry nalézacího soudu o jeho úmyslném zavinění. V souvislosti s tím zopakoval nesouhlas se způsobem odůvodnění takového právního závěru soudem prvního stupně, podle něhož o jeho trestní odpovědnosti nebylo důvodu pochybovat už proto, že byl zapsán v obchodním rejstříku jako statutární orgán jmenované společnosti a nese tak přímou odpovědnost za obchodní vedení firmy.

11. V souladu s ustanovením § 265h odst. 2 tr. ř. se k dovoláním obviněných vyjádřila státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupkyně“). Hned v úvodu svého vyjádření zdůraznila povahu dovolání jako mimořádného opravného prostředku, který je určen k nápravě závažných právních vad pravomocných rozhodnutí, a nikoli k tomu, aby skutková zjištění soudů prvního a druhého stupně byla přezkoumávána ještě třetí instancí. Připomněla, že podstatou dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který uplatnili všichni obvinění, je vadná aplikace hmotného práva na skutkový stav, který zjistily soudy prvního a druhého stupně. Směřuje-li dovolání proti výroku o vině odsuzujícího rozhodnutí, odpovídají uvedenému dovolacímu důvodu takové námitky, v nichž se tvrdí, že skutkový stav, který zjistily soudy, nevykazuje znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Námitky proti tomu, jak soudy hodnotily důkazy, jaká skutková zjištění vyvodily z důkazů a v jakém rozsahu provedly dokazování, se s tímto dovolacím důvodem míjejí už proto, že je jimi vytýkáno porušení procesního práva, zejména ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., zatímco dovolacím důvodem je porušení hmotného práva.

12. Státní zástupkyně poté poukázala na obecně platnou zásadu, prosazovanou Ústavním soudem a respektovanou Nejvyšším soudem, podle které zásah do skutkových zjištění je sice možné připustit v určitém rozsahu i v rámci řízení o dovolání, avšak takový zásah dovolacího soudu do hodnocení důkazů nalézacím (případně i odvolacím) soudem přichází v úvahu v případě extrémního nesouladu mezi provedenými důkazy a na jejich podkladě přijatými skutkovými zjištěními, jenž může být shledán tehdy, jestliže skutkové závěry soudů nemají oporu ve výsledcích provedeného dokazování.

13. Pokud podle přesvědčení dovolatelů Z. Ch. a L. P. nastala v dané trestní věci výše popsaná situace, založená na takovém zásahu do jejich práva na spravedlivý proces, spočívajícím na nesprávném způsobu vyhodnocení provedeného dokazování, státní zástupkyně namítla, že takovým způsobem tito dovolatelé po stránce věcné neargumentovali, neboť se omezili na stěžejní výtku neprůkaznosti jejich podílu na řetězci jim přisouzených daňových podvodů a postupovali tak na podkladě vlastního způsobu vyhodnocení provedeného dokazování, aniž by ve smyslu ustálené judikatury takovou vadu ve skutkovém podkladě výroku o vině označili a především vyložili, že právě v jejich případě jsou dány shora citované výjimečné podmínky k zásahu do skutkového stavu věci v řízení o dovolání. Podle státní zástupkyně je tak zřejmé, že výše popsaná část odůvodnění jimi namítané nesprávnosti právního posouzení skutku se zcela míjí s účelovým zaměřením uplatněného dovolacího důvodu a nemůže se tak stát způsobilým předmětem dovolacího přezkumu.

14. Jestliže dovolatel Z. Ch. navíc poukázal na nesplněné náležitosti, které požaduje ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. k odůvodnění rozsudku, státní zástupkyně uvedla, že požadavek náležitého odůvodnění rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. a § 134 odst. 2 tr. ř. je sice důležitý z hlediska práva na spravedlivý proces (to vyplývá také z ustálené judikatury Ústavního soudu, např. z jeho usnesení ze dne 28. 6. 2008, sp. zn. III. ÚS 1285/08), je však přesvědčena, že rozhodnutí soudů obou stupňů v předmětné trestní věci takový požadavek splňují. Pakliže jmenovaný dovolatel v této souvislosti poukázal na některé části odůvodnění jejich rozhodnutí (srov. pasáž pod bodem IV. jeho dovolání), pak státní zástupkyně připomněla, že dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné (§ 265a odst. 4 tr. ř.), což do jisté míry určuje i rozsah, v jakém se mohou stát předmětem přezkumného postupu v řízení o dovolání jednotlivé pasáže odůvodnění přezkoumávaných rozhodnutí z hlediska jejich kvality.

15. Podle názoru státní zástupkyně je z obsahu odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů nicméně naprosto zřejmé, jakým způsobem hodnotily provedené důkazy a k jakým skutkovým závěrům na tomto podkladě dospěly (nalézací soud pod body 67. až 114. svého rozsudku, odvolací soud pod body 14. až 16. svého usnesení). Nalézací soud přitom neopomenul ani vysvětlení radikální změny svého postoje při hodnocení důkazů z hlediska způsobu zapojení obou výše jmenovaných dovolatelů do projednávané trestné činnosti, které tentokrát již zcela správně posuzoval také ve všech důkazně podložených souvislostech, vylučujících pravděpodobnost jiné než přisouzené verze rozhodného skutkového děje. Státní zástupkyně poukázala i na to, že účelem řízení o dovolání není znovu a dopodrobna jednotlivé důkazy reprodukovat, rozebírat, porovnávat, přehodnocovat a vyvozovat z nich vlastní skutkové závěry. A to zvláště za stavu, že soudy hodnotily důkazy ve shodě s jejich skutečnou vypovídací hodnotou, že se nedopustily žádné deformace jejich obsahu a že ani jinak nevybočily z mezí jejich volného hodnocení podle § 2 odst. 6 tr. ř. Logická obsahová návaznost skutkových zjištění soudů na provedené důkazy svědčí o tom, že ústavně zaručené základní právo obviněných na spravedlivé řízení nebylo porušeno. Námitku, že obvinění nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů, že se neztotožňují se způsobem, jakým soudy hodnotily důkazy, nelze považovat za kvalifikovaný podnět k dovolacímu přezkumu na podkladě dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

16. Státní zástupkyně rovněž poukázala na to, že prostřednictvím uvedeného dovolacího důvodu dovolateli uplatněná námitka nesprávnosti právního posouzení skutku se může odvíjet pouze od rozhodného skutkového podkladu výroku o jejich vině. Ten byl založen na takovém podstatném způsobu jejich jednání, které směřovalo k dovozu pohonných hmot a minerálních olejů nezatížených spotřební daní z jiných členských států EU. Pokud z jejich následných přeprodejů tuzemským odběratelům nebyla odvedena ani DPH, pak se tak stávalo v rámci takového modu operandi, kdy toto zboží, dovezené bez uvedené daňové zátěže na společnosti E. G. P., ad I. a II. výroku o vině a v případech ad III. a IV. výroku o vině A. M., (zastupované osobami tzv. bílých koňů – obviněných V. M. a M. T. v jejich účelovém angažmá, časově omezeném na dobu několika málo daňových období), nebylo zahrnuto do přiznání ke spotřební dani, nebo takové daňové přiznání vůbec podáno nebylo, což se obdobně vztahuje i na krácení DPH z přeprodaných pohonných hmot. Tento způsob obchodování rozhodně nesvědčil o seriózních obchodních aktivitách zúčastněných obchodních subjektů, ale pouze o jejich krátkodobém a zřetelně účelovém zapojení do obchodních řetězců tak, aby došlo ke krácení obou těchto typů daní a tedy k získání pohonných hmot bez této daňové zátěže za účelem navýšení zisku při jejich dalším prodeji. Za stavu, že důkazní podklad skutkových zjištění o způsobu zapojení jednotlivých obviněných do přisouzeného a shora ve svých podstatných rysech popsaného postupu při zkrácení státu na spotřební dani a posléze i na DPH v rámci obchodování s vybranými výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (tak jak jej v podrobnostech svých hodnotících a přezkumných úvah vyjádřily oba soudy zejména v dotčených částech odůvodnění svých rozhodnutí) se nemůže stát předmětem dovolacího řízení, a pokud současně nebyly shledány judikované důvody mimořádného zásahu do skutkového stavu věci, nemohou se stát předmětem jejího stanoviska ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř. ani skutkové námitky dovolatelů Z. Ch. a L. P.

17. Podle státní zástupkyně mezi námitky skutkové povahy spadá i ta oběma jmenovaným dovolatelům společná výhrada, byť by vedla ke zpochybnění kvalifikované výše způsobeného daňového úniku. Dovolatel Z. Ch. v namítaném směru totiž považuje znalecký posudek za nespolehlivý důkazní podklad, neboť znalec při hlavním líčení

ze dne 24. 4. 2017 sice připustil, že měl k dispozici neúplné podklady a připustil i další nesrovnalosti, ovšem nalézací soud se těmto skutečnostem ve svém druhém rozhodnutí zcela vyhnul tím, že zkonstatoval, že považuje znalecký posudek za věrohodný a správný. Odvolací soud při svém prvém rozhodnutí (i pro případ že by snad mělo být rozhodováno, že se dovolatel na podvodných daňových transakcích podílel) dospěl k přezkumnému závěru, že výše způsobeného daňového úniku není spolehlivě určena. Dovolatel L. P. pak poukázal na nesplněnou povinnost nalézacího soudu prokázat bez důvodných pochybností naplnění zákonného znaku kvalifikované skutkové podstaty tohoto deliktu, a to zkrácení daně ve velkém rozsahu.

18. Takovou argumentací však jmenovaní dovolatelé podle státní zástupkyně nenamítají nesprávnost právního posouzení jejich jednání, ale napadají soudy učiněná skutková zjištění skrze jejich procesní postup při stanovení výše daňového úniku. Na jejich námitky tedy nelze nahlížet jinak, než na námitky procesního a tím i skutkového charakteru, aniž by mohly být podřaditelné pod jimi uplatněný dovolací důvod. Nelze se jimi věcně zabývat ani s jistou dávkou tolerance nad rámec podaného vyjádření, resp. z podnětu argumentů dovolatele Z. Ch., vztahujících se ke znalcově výpovědi před nalézacím soudem (viz v rámci hlavního líčení ze dne 24. 4. 2017 vyslechnutý zpracovatel znaleckého posudku Ústavu oceňování majetku Vysoké školy báňské Ing. Jan Juráň k vyčíslení daňového úniku na SPD a DPH ze strany společnosti E. G. P.), neboť z nich není zřejmé, z jakých pro posouzení této odborné otázky rozhodných podkladů nemohl znalec vycházet tak, že jeho závěry nelze považovat za věrohodný důkazní podklad o naplnění kvalifikačního znaku ve smyslu § 240 odst. 3 tr. zákoníku ve znění účinném do 30. 6. 2016, byť pouze ve vztahu k části I. a II. výroku o vině. Jmenovaný dovolatel v uvedeném směru takto postupoval, aniž by jakkoliv věcně zpochybnil hodnotící závěry nalézacího soudu ke kvalifikované (a v daném případě mnohonásobně překročené zákonné hranici) celkové výši způsobeného daňového úniku na obou typech daní. Nalézací soud pod bodem 70. odůvodnění svého rozsudku se nemusel jakkoliv zabývat kritickým postojem procesních stran ve smyslu obecného požadavku odvolacího soudu na jejich kritické zhodnocení, neboť k takovému postupu mu strany nezavdaly žádný, natož pak konkrétními důvody podepřený podnět; především však v uvedeném směru zcela logicky uzavřel, že znalci obhájili své odborné závěry, aniž by ke zpochybnění jejich správnosti byly shledány formální či věcné nedostatky jejich odborných výstupů.

19. Za jedinou kvalifikovanou námitkou ze strany dovolatele Z. Ch.

(a to na rozdíl od dovolatele L. P.) považovala státní zástupkyně tu, která zakládá nesprávnost právního posouzení jeho jednání v postavení spolupachatele, zvláště když vyjádřil přesvědčení, že takové postavení musí být přesně specifikováno, musí být popsáno, jaké jeho jednání přispělo ke spáchání daňových deliktů. Jeho subjektivní stránka totiž vyžaduje alespoň prokázání nepřímého úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, kdy se úmysl pachatele musí vztahovat na to, že daň je v tomto případě zkracována.

20. K této námitce státní zástupkyně uvedla, že z hlediska použitého způsobu zpochybnění spolupachatelské formy trestné součinnosti, spojené s požadavkem přesné specifikace takového dovolatelova jednání, které přispělo ke spáchání přisouzených daňových úniků, je třeba vycházet z popisu skutkových vět ad I. – IV. výroku o vině, který vyjadřuje veškeré tam popsané společné aktivity, uskutečněné s využitím právního režimu podmíněného osvobození od spotřební daně při dovozu pohonných hmot a minerálních olejů (nejen) jím ovládanými společnostmi dovozců (E. G. P., A. M.), a které od samého počátku, tedy od fáze zorganizování a zrealizování takových dovozů, byly vedeny společným záměrem zkrátit nepřiznanou a neodvedenou spotřební daň, a to buď podáním daňového přiznání, obsahujícího nepravdivé údaje nebo jeho nepodáním a následně vedeny i společným záměrem posledně uvedeným způsobem zkrátit daň z uskutečněného zdanitelného plnění v souvislosti s prodejem předmětných komodit tuzemským obchodním subjektům a kterými došlo ke způsobení daňových úniků na SPD a DPH v přisouzených výších.

21. Po připomenutí zákonných ustanovení, judikaturních rozhodnutí (č. 15/1967 a č. 36/1973 Sb. rozh. tr.) a teoretických východisek k problematice spolupachatelství státní zástupkyně vyslovila názor, že obviněný Z. Ch. se na celém trestném jednání ad I. – IV. výroku o vině podílel aktivně tím, že jednak ovládal spoluobviněného V. M. jakožto jednatele společnosti E. G. P., a jednak v rámci trestné součinnosti se spoluobviněným L. P. skrytě řídil jednatele další společnosti oprávněné opakovaně přijímat vybrané výrobky z členských zemí EU v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně M. T., a to v těch postupných krocích, které k naplnění společného trestného záměru na zkrácení daňové povinnosti v obou přisouzených směrech vedly. O jednoznačnosti nezastupitelných rolí jak dovolatele L. P., tak především dovolatele Z. Ch., kteří nestáli pouze v pozadí předmětné trestné činnosti, ale bez jejichž aktivit by nebylo možné její uskutečnění, pak spolehlivě svědčí ty odvolacím soudem akcentované skutkové závěry, které vypovídají nejen o kontrole páchané trestné činnosti v jejím průběhu, ale zejména o úkolování konkrétních osob a v případě dovolatele Z. Ch. pak o takových zásazích do uskutečňovaného obchodního styku, které měly nejen nestandardní povahu, ale které by neprováděl, pokud by mu o páchané trestné činnosti nebylo ničeho známo, resp. které svědčí o jediném možném smyslu jejich uskutečnění právě v této návaznosti. O důkazních podkladech takto zobecněných skutkových závěrů, které tentokrát byly podloženy přesvědčivými a důvodné pochybnosti nevzbuzujícími hodnotícími úvahami nalézacího soudu, pak v podrobnostech vypovídá ta část odůvodnění rozsudku nalézacího soudu pod bodem 90. a násl., všímající si všech zjištění velmi úzkého propojení dovolatele Z. Ch. a dovolatele L. P., jakož i jejich sepětí s dotčenými obchodními subjekty, jejich ve skutečnosti nastrčenými statutárními zástupci a zástupci „spolupracujících“ společností rovněž na pozicích bílých koňů, tvořících mezičlánky v účelově uskutečněných obchodních transakcích. Lze tedy plně akceptovat shodný právní závěr obou soudů nižších instancí, že dovolatel Z. Ch. svým způsobem přispění ve své podstatné povaze shora popsaným a nezbytným k naplnění společného trestného záměru na docílení daňového úniku na SPD a DPH jednal za podmínek § 23 tr. zákoníku v předepsané formě úmyslného zavinění, a to aniž by byly dány důvodné pochyby v tom směru, že se jedná o jeho závažnější stupeň ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

22. Podle státní zástupkyně uplatnil – s jistou dávkou tolerance – kvalifikovanou námitku zpochybnění svého jednání ve spolupachatelském postavení na pozici tzv. bílého koně jakožto statutárního zástupce společnosti E. G. P., při trestné součinnosti pod body I. a II. výroku o vině také dovolatel V. M. Nestalo se tak však v celém rozsahu odůvodnění tomu odpovídající části jeho dovolání, nýbrž za stavu, že v části použité argumentace vytýkal odvolacímu soudu, že se nevypořádal s jeho námitkami a tím ani s uplatněnou obhajobou, pokud jejím prostřednictvím zpochybnil důkazní podklad pro závěr o jeho vině, zejména pak ve smyslu jeho úmyslného zavinění. Rovněž vyjádřil svůj nesouhlas se způsobem odůvodnění takového právního závěru na prvostupňové úrovni, podle něhož o jeho trestní odpovědnosti není důvodu pochybovat, neboť byl zapsán v obchodním rejstříku jako statutární orgán společnosti a nese tak přímou odpovědnost za obchodní vedení firmy. Podle nalézacího soudu za stavu, že se uvolil stát bílým koněm, pak takové rozhodnutí s sebou nese srozumění s rezignací na práva a povinnosti jednatele společnosti, z čehož plyne závěr, že byl srozuměn i s tím, že firmu ovládá pouze formálně a že tak třetí osoby mohou v rámci firmy provozovat různé aktivity včetně aktivit protiprávního charakteru. Přitom není třeba, aby byl obeznámen s protiprávní činností takových osob detailně, ale k jeho trestní odpovědnosti postačí rámcová představa, co se s jím (ne)řízenou firmou bude dít. Jestliže jmenovaný dovolatel považuje tyto závěry (bez bližšího odůvodnění a pouze v odkaze na svoji obhajobu) za zjevně absurdní, pak nalézacímu soudu vytýká pochybení ve způsobu odůvodnění odsuzujícího rozsudku, nevyhovujícího kritériím procesního ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř., o kterém bylo z úhlu podřaditelnosti pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. pojednáno již shora. Lze pouze nad rámec podaného vyjádření zcela odmítnout tu jeho námitku, která je založena na jeho přesvědčení, že v daném případě došlo ke sloučení civilně právní a trestněprávní odpovědnosti statutárního orgánu, ačkoliv ze skutkového stavu věci, zjištěného bez důvodných pochybností, vyplynulo, že svoje civilně právní postavení statutárního zástupce obchodní společnosti naplnil přisouzeným způsobem, zakládajícím podmínky pro vyvození jeho trestní odpovědnosti.

23. Pokud tento dovolatel dále odvolacímu soudu bez dalšího vytýkal, že je nepostačující jeho argumentace, použitá bez odkazu na provedené důkazy a kterou odmítl jeho odvolací námitky, když konstatoval, že nebyl bílým koněm té kategorie, která o společnosti nic neví a že naopak zjevně vzbuzoval zdání, že se v roli jednatele orientuje, byť zcela samostatně si nepočínal, pak podle státní zástupkyně šlo pouze o nekvalifikovanou výtku ve smyslu procesní vady odůvodnění usnesení (§ 134 odst. 2 tr. ř.). Do jisté míry kvalifikovaným způsobem v uvedeném směru však dovolatel argumentoval, pokud poukázal na dostupnou judikaturu Nejvyššího soudu k otázce zavinění na straně bílého koně. V této souvislosti poukázala na dotčenou část odůvodnění usnesení odvolacího soudu

na straně 32 zdola, ve které se konstatuje, o jakou kategorii tzv. bílého koně se v dovolatelově případě jednalo a s jakou mírou samostatnosti naplňoval svoje jednatelské postavení ve společnosti E. G. P. Stalo se tak s vyloučením její srovnatelnosti s případem judikovaným v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1045/2014, vyznačujícím se zcela odlišnou povahou trestné činnosti a zmíněným pouze v reakci na použitou odvolací argumentaci jmenovaného obviněného.

24. Podle státní zástupkyně přitom není pochyb o tom, že ve smyslu dostupné judikatury Nejvyššího soudu (odkázala přiměřeně na jeho usnesení ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 3 Tdo 89/2018) nelze dovozovat, že tzv. bílý kůň musí být bez dalšího srozuměn s jakoukoliv protiprávní činností, na které v tomto případě zainteresovaná společnost participuje a dále že nelze presumovat automaticky a ihned dovozovat existenci úmyslného zavinění, neboť k učinění přesvědčivého závěru je třeba opatřit nezbytné důkazy, ze kterých dostatečně vyplývá volní a představová složka úmyslu. V nyní posuzovaném případě však zjištěný způsob, jakým jmenovaný dovolatel vystupoval ve statutární pozici obchodního subjektu, účastném na krácení daní, zcela jednoznačně vypovídá o splněných podmínkách jeho trestní odpovědnosti ve smyslu odvolacím soudem použitého judikátu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1396/2008, jehož právní větu státní zástupkyně citovala). Podobně jako v případě dále zmíněném odvolacím soudem (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 5 Tdo 1299/2011) za společnost E. G. P., jednal v režii dovolatelů Z. Ch. a L. P. přisouzeným způsobem spolupachatelské součinnosti, vedoucím ke zkrácení na SPD a DPH za stavu svého formálního jednatelství v účelově založené společnosti, o jejíž hospodaření nemohl mít za takového stavu věci jakýkoliv reálný zájem, a tudíž musel být ve smyslu prve poukazovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu srozuměn se vznikem kvalifikovaného škodlivého následku, na jehož způsobení se svým přispěním podílel. Dovolatelovu námitku, založenou na zpochybnění právního závěru o naplnění spolupachatelské formy trestné součinnosti za podmínek jeho úmyslného zavinění, proto státní zástupkyně nepovažovala za opodstatněnou.

25. Z těchto důvodů státní zástupkyně v závěru svého obsáhlého vyjádření navrhla, aby Nejvyšší soud rozhodl o dovoláních obviněných Z. Ch. a V. M. tak, že se odmítají podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněná, a aby o dovolání obviněného L. P. rozhodl tak, že se odmítá podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Současně navrhla, aby Nejvyšší soud takto rozhodl podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání, a dále vyjádřila souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání i pro případ jiných rozhodnutí Nejvyššího soudu, než jsou uvedena v ustanovení § 265r odst. 1 písm. a), b) tr. ř. [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.].

26. Nejvyšší soud zaslal vyjádření státní zástupkyně datovou schránkou na vědomí všem obhájcům jednotlivých dovolatelů. Jejich případnou repliku neměl ke dni svého rozhodnutí k dispozici.

27. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání všech obviněných jsou přípustná, a to podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. ř., byla učiněna osobami oprávněnými, tedy obviněnými prostřednictvím jejich obhájců, jak ukládá § 265d odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. ř., a to v zákonné lhůtě a na místě k tomu určeném podle § 265e odst. 1, 2 tr. ř. Podaná dovolání splňují i obsahové náležitosti předepsané v § 265f odst. 1 tr. ř.

28. Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., posoudil Nejvyšší soud dále otázku, zda obviněnými uplatněné dovolací důvody lze považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem.

29. Všichni dovolatelé uplatnili dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který je dán, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci takto vymezeného dovolacího důvodu je možno namítat, že skutek, jak byl v původním řízení zjištěn, byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, ačkoli šlo o jiný trestný čin, nebo se o trestný čin vůbec nejednalo. Vedle těchto vad lze vytýkat též nesprávné zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva. Již ze samotné dikce tohoto zákonného ustanovení je zřejmé, že opravňuje Nejvyšší soud k přezkoumání otázek hmotně právních (ať již práva trestního či jiných právních odvětví) nikoliv však procesních. Proto v jeho rámci v zásadě nelze napadat proces dokazování jako celek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a v návaznosti na to ani rozporovat skutková zjištění, která soudy obou stupňů na základě provedeného dokazování učinily. Z nich je dovolací soud naopak povinen vycházet a pouze v jejich rámci může zvažovat právní posouzení skutku. V opačném by totiž suploval činnost soudu druhého stupně (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02, III. ÚS 282/03, II. ÚS 651/02 aj.).

30. V této souvislosti je také třeba připomenout, že z hlediska nápravy skutkových vad trestní řád obsahuje další mimořádné opravné prostředky, a to především obnovu řízení (§ 277 a násl. tr. ř.) a v určitém rozsahu i stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.). Ostatně jeden z dovolatelů (Z. Ch.) již této možnosti využil a prostřednictvím svého dalšího obhájce Mgr. Radka Vachtla podal u Krajského soudu v Českých Budějovicích návrh na obnovu trestního řízení podle § 277 a násl. tr. ř. (spolu s návrhem na odklad výkonu trestu odnětí svobody podle § 288 odst. 3 tr. ř.), k němuž připojil znalecký posudek Ing. Pavla Dytrycha, vztahující se k výpočtu výše spotřební daně.

31. Z obsahu všech podaných dovolání je zjevné, že převážná většina uplatněných námitek směřovala právě do procesních témat, zejména rozsahu provedeného dokazování a následného hodnocení důkazů. Shora však bylo výslovně uvedeno, že výhrady tohoto druhu nenaplňují ani obviněnými zvolený dovolací důvod, ale ani žádný jiný (srov. § 265b odst. 1 tr. ř.). Proto je nutno opětovně zdůraznit, že Nejvyšší soud zásadně není oprávněn v dovolacím řízení přehodnocovat skutková zjištění, ke kterým dospěly soudy nižších stupňů, jakkoliv je upravovat, doplňovat či měnit. Je naopak povinen v zásadě z nich vycházet a v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. hodnotit v jejich světle otázky hmotněprávního posouzení skutku. Jiné námitky obviněných, především skutkového či procesního charakteru, je Nejvyšší soud ze zákona oprávněn bez jakéhokoliv věcného posouzení (v podstatě automaticky) odmítnout, a tedy se jimi vůbec nezabývat.

32. Přes všechno právě uvedené je ale potřeba doplnit, že zásah do ustálených skutkových zjištění je možno i v dovolacím řízení mimořádně a zcela výjimečně připustit, a to v případě, dojde-li nesprávnou realizací důkazního řízení k zásahu ústavně garantovaných práv a svobod obviněného. V daném směru obvykle dochází k případu tzv. extrémního rozporu mezi obsahem provedených důkazů a skutkovými zjištěními soudů, jehož důsledkem je zákonitě též porušení základních principů spravedlivého procesu. K tomu se vztahuje i bohatá judikatura Ústavního soudu, ze které lze vyzdvihnout stanovisko jeho pléna ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14, publikované pod č. 40/2014 Sb., v němž je formulován právní názor, že „Závaznými kompetenčními normami jsou i pro Nejvyšší soud čl. 4, 90 a 95 Ústavy zavazující soudní moc k ochraně základních práv. Dovolací řízení se tak nemůže nacházet mimo ústavní rámec ochrany základních práv a pravidel spravedlivého procesu vymezeného Úmluvou a Listinou. Nejvyšší soud je tedy povinen v rámci dovolání posoudit, zda nebyla v předchozích fázích řízení porušena základní práva dovolatele, včetně jeho práva na spravedlivý proces. Každá důvodná námitka porušení ústavních práv je podkladem pro zrušení napadeného rozhodnutí v řízení o dovolání.

33. Nejvyšší soud se proto zaměřil nejprve na otázku, zda některým z namítaných pochybení nižších soudů nedošlo k tzv. extrémnímu rozporu mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními a v důsledku toho k nezákonnému zásahu do práva obviněných na spravedlivý proces. Neshledal však, že by tomu tak bylo, zvláště když většina uplatněných výhrad se týkala způsobu, jakým nalézací soud (nově a odlišně oproti svému předchozímu rozhodnutí) hodnotil provedené důkazy. V té souvislosti je třeba poukázat i na ustanovení § 265a odst. 4 tr. ř., podle něhož dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

34. Nejvyšší soud se proto ztotožnil s názorem státní zástupkyně, že jednotlivými dovolateli namítané nesprávnosti právního posouzení skutku se zcela míjejí s účelovým zaměřením uplatněného dovolacího důvodu, takže se nemohly tak stát způsobilým předmětem dovolacího přezkumu. Pokud pak dovolatel Z. Ch. rovněž poukázal – s odkazem na § 125 odst. 1 tr. ř. – na nesplněné náležitosti odůvodnění rozsudku, lze dodat, že jakkoliv požadavek na náležité odůvodnění rozhodnutí ve smyslu citovaného ustanovení je důležitý z hlediska zachování práva na spravedlivý proces (to ostatně akcentovala i státní zástupkyně s odkazem na usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2008, sp. zn. III. ÚS 1285/08), v posuzované věci jak rozsudek nalézacího soudu, tak usnesení odvolacího soudu takový požadavek splňují. Nejvyšší soud proto uzavírá, že oba nižší soudy postupovaly v souladu se základními pravidly trestního procesu.

35. Jestliže se dovolatelé ve svých podáních pozastavili nad „nepřesvědčivostí důvodu, pro který nalézací soud při stejné důkazní situaci došel po jiném zhodnocení důkazů k jiným skutkovým závěrům“, příp. nad „obratem“ nalézacího soudu při novém hodnocení důkazů, čímž patrně chtěli naznačit jeho ovlivnění předchozím rozhodnutím odvolacího soudu, blíže neupřesnili, v čem konkrétně mělo takové případné ovlivnění spočívat. Vrchní soud v Praze v odůvodnění svého původního (kasačního) usnesení vyložil, v jakém směru považoval hodnocení důkazů v původním rozsudku nalézacího soudu za jednostranné, nepřesvědčivé a neodpovídající principům formální logiky, aniž by současně zavázal soud prvního stupně, jakým způsobem má provedené důkazy hodnotit. Učinil tak v souladu s judikaturou Ústavního soudu, podle níž že odvolací soud nemůže hodnotit důkazy, které sám neprovedl, a nemůže si ani jiné hodnocení důkazů na soudu prvního stupně vynucovat (srov. například jeho nálezy ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 1980/13, nebo ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 794/16). Naproti tomu však odvolací soud může rozvést, proč považuje skutková zjištění nalézacího soudu za vadná, v čem je třeba je doplnit, popř. k jakým důkazům je třeba ještě přihlédnout (srov. bod 46 naposledy citovaného nálezu Ústavního soudu). Odvolacímu soudu proto ani v posuzované věci nic nebránilo, aby zavázal nalézací soud, aby se vypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí a odstranil nejasnosti ve svých skutkových zjištěních, příp. aby některé důkazy zopakoval nebo provedl důkazy další.

36. Toho všeho si byl nalézací soud při svém novém rozhodování nepochybně vědom, když se v prvé řadě pokusil doplnit dokazování výslechem spoluobviněného L. P. a výslechem svědka B. Š. Oba jmenovaní však využili svého práva nevypovídat, takže k jejich výslechu nakonec nedošlo (srov. odstavec 3. na str. 23 odůvodnění rozsudku nalézacího soudu). V uvedené části rozsudku nalézací soud také vyložil, proč nepřistoupil k provedení dalších důkazů (konkrétně k výslechu svědka M. P.). Za této situace sice lze považovat za správné konstatování obviněného Z. Ch., že „v průběhu hlavního líčení, které následovalo po zrušujícím rozhodnutí, prakticky nebyly provedeny žádné další důkazy“, ovšem takové konstatování nelze považovat za oprávněnou dovolací výtku.

37. V obsáhlé pasáži odsuzujícího rozsudku, věnované hodnocení provedených důkazů (srov. odstavce 67. až 114. na stranách 36 až 53), soud prvního stupně nejprve uvedl, že důkazy hodnotil při respektování stanovisek nadřízeného soudu podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i ve vzájemném souhrnu. Pokud následně podrobně rozvedl, které skutečnosti a na základě jakých důkazů má za prokázané, Nejvyšší soud nemohl přisvědčit argumentaci jednotlivých dovolatelů, že v posuzované věci je dán extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními, která soudy po provedeném dokazování učinily. Z výše zmíněných pasáží odsuzujícího rozsudku nalézacího soudu vyplývá přesvědčivý vztah mezi učiněnými skutkovými zjištěními a úvahami soudu při hodnocení důkazů jednotlivě i v jejich vzájemných souvislostech v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř.

38. Úkolem Nejvyššího soudu coby soudu dovolacího skutečně není, jak na to již poukázala i státní zástupkyně, aby jednotlivé důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, porovnával a vyvozoval z nich vlastní skutkové závěry. Podstatné je naopak to, že oba soudy nižších instancí hodnotily provedené důkazy v souladu s jejich obsahem, že se nedopustily žádné deformace důkazů, že ani jinak nevybočily z mezí volného hodnocení důkazů a že své hodnotící závěry jasně a logicky vysvětlily (to přesvědčivě vyložil i odvolací soud v obsáhlých odstavcích 14. až 16. na stranách 28 až 33 odůvodnění svého usnesení). Sama skutečnost, že způsob hodnocení provedených důkazů ze strany soudů nekoresponduje s představami dovolatelů, není dovolacím důvodem a neopodstatňuje závěr o porušení zásad spravedlivého procesu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a o nezbytnosti zásahu Nejvyššího soudu.

39. V posuzovaném případě tedy Nejvyšší soud nebyl oprávněn do již ustáleného průběhu skutkového děje žádným způsobem zasahovat. V návaznosti na takové konstatování lze odkázat na usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2020, sp. zn. IV. ÚS 190/20, které je na posuzovaný případ více než přiléhavé a podle něhož je „soud zejména povinen zkoumat, zda řízení jako celek bylo spravedlivé“. V posuzovaném případě dospěl k závěru, že tomu tak bylo, neboť v postupu obou soudů nižších stupňů neshledal pochybení, jež by byla, byť ve svém souhrnu, způsobilá změnit výsledek trestního řízení proti kterémukoliv z dovolatelů.

40. Nejvyšší soud nicméně považuje – pro úplnost a ještě větší přesvědčivost rozhodnutí – za vhodné doplnit, že výroku o vině všech obviněných byl založen na jednání, které primárně směřovalo k dovozu pohonných hmot a minerálních olejů nezatížených spotřební daní z jiných členských států EU a jejich následným přeprodejům tuzemským odběratelům E. G. P., a A. M., (zastupované osobami tzv. bílých koňů – obviněných V. M. a M. T.) v úmyslu zkrátit jak spotřební daň, tak daň z přidané hodnoty. Jak výstižně uvedla státní zástupkyně ve svém vyjádření, tento způsob obchodování rozhodně nesvědčil o seriózních obchodních aktivitách zúčastněných obchodních subjektů, ale pouze o jejich krátkodobém a zřetelně účelovém zapojení do obchodních řetězců tak, aby došlo ke krácení obou těchto typů daní a tedy k získání pohonných hmot bez této daňové zátěže za účelem navýšení zisku při jejich dalším prodeji.

41. Pokud dovolatelé Z. Ch. a L. P. ve svých podáních rovněž uplatnili společnou výhradu, kterou se snažili zpochybnit kvalifikované výše způsobeného daňového úniku, vycházející ze znaleckého posudku Ústavu oceňování majetku Vysoké školy báňské a z výpovědi jeho zpracovatele Ing. Jana Juráně, je třeba dodat, že ani taková námitka není pod uplatněný dovolací důvod podřaditelná, neboť použitou argumentací nenamítali nesprávnost právního posouzení jejich jednání, ale napadali soudy učiněná skutková zjištění o výši daňových úniků.

42. Pod uplatněný dovolací důvod není podřaditelná ani námitka dovolatele V. M., kterou soudu druhého stupně bez dalšího vytýkal, že je nepostačující jeho argumentace, kterou odmítl jeho odvolací námitky, když konstatoval, že nebyl bílým koněm té kategorie, která o společnosti nic neví a že naopak zjevně vzbuzoval zdání, že se v roli jednatele orientuje, byť zcela samostatně si nepočínal. Jedná se totiž o nekvalifikovanou výtku ve smyslu procesní vady odůvodnění napadeného usnesení.

43. Nejvyšší soud proto tuto část odůvodnění uzavírá konstatováním, že pokud by dovolatelé ve svých podáních uplatnili jen výše uvedené výhrady, musela by být jejich dovolání odmítnuta podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. jako podaná z jiného důvodu, než je uveden v § 265b odst. 1 tr. ř. To se v případě dovolatele L. P. také stalo, neboť ten ve svém podání žádnou relevantní dovolací námitku neuplatnil.

44. Za kvalifikovanou dovolací námitku jak ze strany obviněného Z. Ch., tak ze strany obviněného V. M. je ale třeba považovat tu, která směřovala k závěru obou soudů nižších instancí, že se zjištěného jednání dopustili v postavení spolupachatelů, neboť jejich subjektivní stránka vyžaduje alespoň prokázání nepřímého úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, k čemuž podle jejich názoru nedošlo.

45. K této relevantně uplatněné dovolací námitce je vhodné alespoň stručně a v obecné rovině uvést, že podle § 23 tr. zákoníku platí, že byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). Podmínkou spáchání trestného činu ve spolupachatelství je jednak společné jednání spolupachatelů (objektivní podmínka) a jednak společný úmysl směřující ke spáchání trestného činu (subjektivní podmínka). O spáchání trestného činu společným jednáním jde nejen tehdy, jestliže (1) každý ze spolupachatelů svým jednáním naplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, ale i tehdy, jestliže (2) každý ze spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen některý ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jež je pak naplněna jen souhrnem těchto jednání (srov. rozhodnutí č. 66/1955 Sb. rozh. tr.), anebo také tehdy, (3) když jednání každého ze spolupachatelů je alespoň článkem řetězu, přičemž jednotlivé činnosti – články řetězu – působí současně nebo postupně ve vzájemné návaznosti a směřují k přímému vykonání trestného činu a jen ve svém celku tvoří jeho skutkovou podstatu. (srov. rozhodnutí č. 15/1967, č. 36/1973, č. 49/2009-I. Sb. rozh. tr.). V tomto posledně uvedeném případě, k němuž je třeba upřít pozornost, jednotlivé složky společné trestné činnosti sice samy o sobě znaky jednání uvedeného v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákona nenaplňují, ale ve svém souhrnu představují jednání popsané v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákona, když je nutné, aby působily ve vzájemné návaznosti současně nebo sice postupně, ale v bezprostřední časové souvislosti, a ve svém celku tvořily skutkovou podstatu stejného trestného činu (k tomu viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 329).

46. Spolupachatelství je tedy činnost, při níž nemusí všichni spolupachatelé jednat stejně, není třeba, aby se všichni spolupachatelé zúčastnili na trestné činnosti stejnou měrou. Stačí i částečné přispění, třeba i v podřízené roli, jen když je vedeno stejným úmyslem jako činnost ostatních pachatelů, a je tak objektivně i subjektivně složkou děje, tvořícího ve svém celku trestné jednání (viz např. rozhodnutí č. 18/1994, č. 49/2009-I., č. 42/2010-II. Sb. rozh. tr.; srov. též Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 330). Společný úmysl spolupachatelů musí zahrnovat jak jejich společné jednání, tak sledování společného cíle, přičemž předchozí vzájemná výslovná dohoda není vyžadována a postačí, jde-li o dohodu konkludentní. Společenská škodlivost spolupachatelství zahrnuje vedle společného jednání také skutečnost, že spolupachatelé jsou vědomím společné trestné činnosti navzájem posilováni při jejím páchání.

47. Při aplikaci těchto zákonných a teoretických východisek na jednání obou jmenovaných dovolatelů se Nejvyšší soud ztotožnil s názorem státní zástupkyně, že obviněný Z. Ch. se na zjištěném jednání popsaném pod body I. – IV. výroku odsuzujícího rozsudku podílel aktivně tím, že jednak ovládal spoluobviněného V. M. jakožto jednatele společnosti E. G. P., a jednak v rámci trestné součinnosti se spoluobviněným L. P. skrytě řídil jednatele další společnosti oprávněné opakovaně přijímat vybrané výrobky z členských zemí EU v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně M. T., přičemž tak činil v navazujících krocích, které k naplnění společného trestného záměru na zkrácení daňové povinnosti v obou přisouzených směrech vedly. Role obviněného Z. Ch. při tom byla naprosto nezastupitelná, neboť bez jeho aktivit by nebylo možné její uskutečnění (jeho zásahy do uskutečňovaného obchodního styku měly nejen nestandardní povahu, ale rozhodně by k nim nepřistoupil, pokud by neměl o posuzované trestné činnosti žádné informace). Takový skutkový závěr měl nalézací soud náležitě důkazně podložen (srov. jeho hodnotící úvahy v odstavci 90. a násl. na stranách 43 a násl. odůvodnění odsuzujícího rozsudku), kde akcentoval jak velmi úzké vzájemné propojení obviněných Z. Ch. a L. P., tak jejich sepětí s dotčenými obchodními subjekty, jejich ve skutečnosti nastrčenými statutárními zástupci a zástupci „spolupracujících“ společností rovněž na pozicích bílých koňů, tvořících mezičlánky v účelově uskutečněných obchodních transakcích.

48. Pokud tedy jde o obviněného Z. Ch., lze bezezbytku akceptovat shodný právní závěr obou nižších soudů, že tento dovolatel významným způsobem přispěl k naplnění společného trestného záměru na docílení daňového úniku jak na spotřební dani, tak na dani z přidané hodnoty. Jednal tak mimo jakoukoliv pochybnost s dalšími obviněnými za podmínek vymezených v ustanovení § 23 tr. zákoníku jako spolupachatel k pokračujícímu zvlášť závažnému zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, jak ve vztahu k jednání popsanému pod body I. a II. odsuzujícího rozsudku, tak ve vztahu k dalšímu jednání popsanému pod body III. a IV. jako takového rozsudku, a že tak činil po subjektivní stránce v přímém úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

49. Podle jednoznačného názoru Nejvyššího soudu jednal ve spolupachatelském postavení (na pozici tzv. bílého koně jakožto statutárního zástupce společnosti E. G. P., při trestné součinnosti popsané pod body I. a II. výroku odsuzujícího rozsudku) také dovolatel V. M. Především lze souhlasit s názorem nalézacího soudu, že pokud se uvolil stát tzv. bílým koněm, pak takové rozhodnutí s sebou nese srozumění s rezignací na práva a povinnosti jednatele společnosti, z čehož plyne závěr, že byl srozuměn i s tím, že firmu ovládá pouze formálně a že tak třetí osoby mohou v rámci firmy provozovat různé aktivity včetně aktivit protiprávního charakteru. Přitom nebylo zapotřebí, aby byl detailně seznámen s protiprávní činností takových osob, ba právě naopak k jeho trestní odpovědnosti postačovala alespoň rámcová představa o tom, co se bude, s jím „řízenou“ firmou dít. Přisvědčit nebylo možno ani jeho námitce, že v daném případě došlo ke sloučení civilněprávní a trestněprávní odpovědnosti statutárního orgánu.

50. Pokud tento dovolatel poukázal na judikaturu Nejvyššího soudu vztahující se k otázce zavinění na straně tzv. bílého koně, lze poukázat – opět ve shodě se státní zástupkyní – na tu část odůvodnění usnesení odvolacího soudu v obsáhlém odstavci 14. na straně 32 zdola, ve které se konstatuje, o jakou kategorii tzv. bílého koně se v dovolatelově případě jednalo a s jakou mírou samostatnosti naplňoval svoje jednatelské postavení ve společnosti E. G. P. Stalo se tak s vyloučením její srovnatelnosti s případem judikovaným v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1045/2014, vyznačujícím se zcela odlišnou povahou trestné činnosti a zmíněným pouze v reakci na použitou odvolací argumentaci jmenovaného obviněného. Není totiž pochyb o tom, že ve smyslu aktuální judikatury Nejvyššího soudu (srov. přiměřeně jeho usnesení ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 3 Tdo 89/2018) nelze dovozovat, že tzv. bílý kůň musí být bez dalšího srozuměn s jakoukoliv protiprávní činností, na které v tomto případě zainteresovaná společnost participuje, a že nelze automaticky prezumovat a ihned dovozovat existenci úmyslného zavinění, neboť k učinění přesvědčivého závěru je třeba opatřit nezbytné důkazy, ze kterých dostatečně vyplývá volní a představová složka úmyslu.

51. V posuzovaném případě však zjištěný způsob, jakým dovolatel V. M. vystupoval ve statutární pozici obchodního subjektu, zúčastněném na krácení daní, mimo jakoukoliv pochybnost vypovídá o splněných podmínkách jeho trestní odpovědnosti ve smyslu judikátu použitého odvolacím soudem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1396/2008), podle jehož právní věty platí, že „U osoby jednající v postavení tzv. bílého koně lze za splnění všech zákonných podmínek shledat zavinění alespoň ve formě nepřímého úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Takový závěr lze učinit zejména v případě, že pachatel formálně přijal funkci statutárního orgánu v obchodní společnosti, záměrně setrvával v tomto postavení, aniž působnost statutárního orgánu fakticky vykonával, a o další průběh podnikání se nezajímal. V takovém případě jde o takový typ lhostejnosti, který byl výrazem jeho kladného vztahu ke vzniku trestněprávně významnému následku“ (v posuzovaném případě spočívajícímu ve zkrácení daní; podobně vyznělo i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 5 Tdo 1299/2011). Výše jmenovaný dovolatel tak musel být srozuměn se vznikem kvalifikovaného škodlivého následku, na jehož způsobení se svým přispěním podílel. Proto jeho námitku, založenou na zpochybnění právního závěru o naplnění spolupachatelské formy trestné součinnosti za podmínek jeho úmyslného zavinění, nelze považovat za opodstatněnou.

52. Lze tak uzavřít, že i tento dovolatel jednal s dalšími obviněnými za podmínek vymezených v ustanovení § 23 tr. zákoníku jako spolupachatel k pokračujícímu zvlášť závažnému zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, ve vztahu k jednání popsanému pod body I. a II. odsuzujícího rozsudku, a že tak činil po subjektivní stránce v přímém úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

53. Z těchto podstatných důvodů Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl dovolání obviněných Z. Ch. a V. M., neboť shledal, že jsou zjevně neopodstatněná.

54. Rozhodnutí o všech podaných dovoláních Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí o dovolání není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Jan Bláha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru