Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 1274/2020Usnesení NS ze dne 09.12.2020

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.1274.2020.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 1274/2020-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. 12. 2020 v řízení o dovolání obviněné P. K., nar. XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Nové Sedlo (objekt Drahonice), proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2020, sp. zn. 9 To 98/2020, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 3 T 186/2019, o vazbě obviněné takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněná P. K. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Obviněná P. K. v současné době vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání pěti let, který jí byl uložen za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 2, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 3 T 186/2019, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2020, sp. zn. 9 To 98/2020.

2. Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 9. 12. 2020 dovolání obviněné proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2020, sp. zn. 9 To 98/2020, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 3 T 186/2019, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2020, sp. zn. 9 To 98/2020. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

3. Z ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. vyplývá, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu tedy bylo, aby rozhodl o vazbě obviněné.

4. Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř. Ze žádných objektivně zjištěných skutečností nevyplývá důvodná obava, že obviněná uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnula, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a za reálně podloženou nelze mít ani obavu, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhána. Nadto nebylo možno pominout, že v projednávané věci obviněná nebyla ve vazbě.

5. Proto bylo rozhodnuto, že obviněná se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 12. 2020

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru