Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 1169/2009Usnesení NS ze dne 08.10.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:8.TDO.1169.2009.1

přidejte vlastní popisek

8 Tdo 1169/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 8. října 2009 předsedou senátu v trestní věci obviněného D. T. D., vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 1 T 242/2008, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu berenavědomí, že obviněný D. T. D. vzal zpět dovolání, které podal proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 1. 2009, sp. zn. 4 To 680/2008.

Odůvodnění:

Obviněný D. T. D. podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájkyně s odkazem na důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), k) a l) tr. ř. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 1. 2009, sp. zn. 4 To 680/2008, ve věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 1 T 242/2008.

Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 23. 9. 2009 a ještě před tím, než o něm rozhodl, obviněný vzal podané dovolání zpět. Učinil tak prostřednictvím své obhájkyně JUDr. H. T. písemným podáním doručeným Nejvyššímu soudu (prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích) dne 7. 10. 2009. Jelikož obviněný v podání mimo jiné uvedl „… a proto výslovně beru zpět své dříve podané dovolání“, nelze mít pochybnosti o tom, že jde o jeho „výslovné prohlášení“ ve smyslu § 265g odst. 1 věta první tr. ř.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, vzal předseda senátu tohoto soudu zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovému postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. října 2009

Předseda senátu

JUDr. Jan Bláha

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru