Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 1108/2020Usnesení NS ze dne 25.11.2020

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.1108.2020.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 1108/2020-I-

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 11. 2020 v řízení o dovolání obviněného P. Š., nar. XY v XY, trvale bytem XY, adresa označená pro účely doručování XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Ostrov nad Ohří, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2020, sp. zn. 7 To 109/2020, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 4 T 153/2019, o vazbě obviněného takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. Š. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Obviněný P. Š. v současné době vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou let, který mu byl uložen za přečiny krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. zákoníku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 4 T 153/2019, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2020, sp. zn. 7 To 109/2020.

2. Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 11. 2020 dovolání obviněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2020, sp. zn. 7 To 109/2020, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 4 T 153/2019, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2020, sp. zn. 7 To 109/2020, v části, v níž byl ponechán nedotčeným výrok o vině přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku pod bodem 3) a výrok o trestu v rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 4 T 153/2019, a rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 4 T 153/2019, ve výroku o vině trestným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku pod bodem 3) a ve výroku o trestu. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené části rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Chebu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

3. Z ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. vyplývá, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu tedy bylo, aby rozhodl o vazbě obviněného.

4. Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř. Ze žádných objektivně zjištěných skutečností nevyplývá důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a za reálně podloženou nelze mít ani obavu, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Nadto nebylo možno pominout, že v projednávané věci byl obviněný ve vazbě v době od 13. 12. 2018 do 4. 6. 2019, posléze v době od 6. 7. 2019 do 14. 5. 2020, přičemž od 14. 5. 2020 vykonává trest odnětí svobody. Celkově tak svoboda obviněného byla omezena na dobu 22 měsíců, čímž v podstatě vykonal převážnou část trestu, který mu byl uložen.

5. Proto bylo rozhodnuto, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru