Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 1087/2011Usnesení NS ze dne 12.10.2011

KategorieE
Publikováno47/2012 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2011:8.TDO.1087.2011.3
Důvod dovolání

265b/1h

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 1087/2011-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. října 2011 o dovolání obviněného G. O. A., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. 6 To 177/2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 44 T 6/2011, o vazbě obviněného, takto: :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný G. O. A. beredovazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

Odůvodnění:

Obviněný G. O. A. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání tří roků, který mu byl uložen podle § 283 odst. 2 tr. zákoníku rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 4. 2011, sp. zn. 44 T 6/2011, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. 6 To 177/2011, za pokračující zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) projednal v neveřejném zasedání konaném dne 12. října 2011 dovolání obviněného G. O. A. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. 6 To 177/2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 44 T 6/2011, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. 6 To 177/2011, a dále rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 4. 2011, sp. zn. 44 T 6/2011, ve výroku o trestu. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil též další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 1, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Protože podle § 265l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, je povinen rozhodnout zároveň o vazbě, Nejvyšší soud, s ohledem na to, že usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. 6 To 177/2011, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 4. 2011, sp. zn. 44 T 6/2011, na jehož základě obviněný trest odnětí svobody nyní vykonává, zrušil, v souvislosti se shora uvedeným ustanovením o vazbě obviněného rozhodl.

Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 44 T 6/2011, shledal, že obviněný byl vzat do vazby již v přípravném řízení, a to usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 11. 2010, sp. zn. 43 Nt 72/2010, z důvodů § 67 písm. a), c) tr. ř. Okolnosti, které opodstatňovaly vazbu z důvodu § 67 písm. a) tr. ř., spočívaly jednak v tom, že obviněný je cizinec, který na území České republiky nemá žádné rodinné, příbuzenské či jiné vazby, neboť jeho manželství bylo považováno za fiktivní, a rovněž byl předpoklad, že obviněnému bude uložen citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody. Hrozila tak obava, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul. Důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. spočíval v tom, že obviněný byl bez zaměstnání, tedy bez zdroje jakýchkoli finančních prostředků, a touto trestnou činností si opatřoval prostředky k obživě. Byla tak dána obava, že obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro níž byl stíhán.

V usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 12. 2010, sp. zn. 43 Nt 2046/2010, byla žádost obviněného o propuštění z vazby zamítnuta podle § 72 odst. 3 tr. ř. s tím, že nadále trvají důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. ř. (č. l. 43). Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3. 3. 2011, sp. zn. 44 T 6/2011, bylo podle § 71 odst. 5 tr. ř. rozhodnuto, že se obviněný G. O. A. ponechává ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř., a podle § 72 odst. 3 tr. ř. byla zamítnuta žádost obviněného o propuštění na svobodu. Vazba z tohoto důvodu byla i nadále odůvodněna tím, že obviněný je bez zaměstnání, a tedy bez pravidelného zdroje finančních prostředků, kterými by uspokojoval své životní potřeby. Byl bez řádného pracovního povolení, a bylo zřejmé, že získané finanční prostředky trestnou činností ke krytí jeho životních potřeb a příležitostnou konzumaci kokainu a marihuany nedostačují. V této souvislosti pak soud nepřehlédl ani množství zajištěných drog u obviněného, které mohly být určené právě k prodeji. Z těchto skutečností tak vyplynula obava, že obviněný v případě propuštění z vazby na svobodu bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, aby si tak opatřoval i nadále finanční prostředky k obživě. Důvod útěkové vazby podle § 67 písm. a) tr. ř. soud již neshledal, neboť nebyl relevantní poznatek, že by obviněný nebyl v místě přechodného bydliště pro orgány činné v trestním řízení nedostupný (č. l. 136).

Z uvedeného je patrné, že důvod vazby u obviněného shledaný na počátku jeho trestního stíhání, tedy, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, byl dán po celou dobu vedení trestního řízení.

Nejvyšší soud umožnil obviněnému G. O. A., aby se při slyšení k vazbě před rozhodnutím o ní, vyjádřil. Uvedl, že nechce být vzat do vazby, protože si najde zaměstnání a chce využít, že má diplom. Bydlet bude na adrese P., O. Slibuje, že se trestné činnosti dopouštět nebude, nemá pro to žádný důvod. Manželka bydlí s ním na uvedené adrese, dítě, které čekala se nenarodilo, protože v důsledku trestního řízení o něj přišla.

Když Nejvyšší soud po zhodnocení všech zjištěných skutečností posoudil okolnosti významné pro rozhodnutí o vazbě, dospěl k závěru, že ve stávajícím stadiu trestního řízení stále existuje obava, že by obviněný pokračoval v páchání činu, pro který byl pravomocně uznán vinným (výrok o vině zůstal v rámci dovolacího řízení nedotčen), a to zásadě ze stejných důvodů, jež byly konstatovány ve výše uvedených rozhodnutích soudů nižších stupňů.

Nejvyšší soud proto shledal, že je stále dán důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř., neboť stále trvá obava, že by obviněný trestnou činnost i nadále opakoval, a to zejména proto, že není nikde zaměstnán, nemá dostatek prostředků k obživě, když jeho rodinné vztahy nebyly řádně objasněny. Měl vazby na drogové překupníky, jak o tom svědčí větší množství drog, jež u něj byly zajištěny, a je tudíž stále reálná obava, že na způsob života, jež vedl před vzetím do vazby znovu naváže, a že se zapojí též i do distribuce drog.

S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že obviněného G.O. A. vzal podle § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. října 2011

Předsedkyně senátu

JUDr. Milada Šámalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru