Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tz 45/2017Rozsudek NS ze dne 26.07.2017

HeslaOpravné prostředky
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TZ.45.2017.1
Dotčené předpisy

§ 146a odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tz 45/2017-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Josefa Mazáka projednal ve veřejném zasedání dne 26. 7. 2017 stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch Ing. J. K., proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 1 ZK 27/2016, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 per analogiam, § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 1 ZK 27/2016,

byl porušen zákon

v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř.

Toto usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě se zrušuje. Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v České Lípě se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, územního odboru Česká Lípa, obvodního oddělení Nový Bor, ze dne 4. 2. 2016 č. j. KRPL-3161-40/TČ-2016-180116-VAA, byla Ing. J. K. podle § 66 odst. 1 tr. ř. uložena pořádková pokuta ve výši 2 000 Kč za to, že se dne 4. 2. 2016 v 11,00 hodin ani později bez řádné omluvy nedostavil k výslechu podezřelého, ačkoliv si předvolání dne 3. 2. 2015 (správně 3. 2. 2016) osobně převzal v místě trvalého bydliště od hlídky obvodního oddělení policie.

O stížnosti, kterou proti usnesení policejního orgánu podal Ing. J. K., bylo rozhodnuto usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 1 ZK 27/2016. Tímto usnesením státní zástupkyně byla stížnost podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta. Usnesení bylo podle § 140 odst. 1 písm. a) tr. ř. pravomocným dne 10. 2. 2016.

Ministr spravedlnosti podal ve prospěch Ing. J. K. dne 19. 6. 2017 u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona proti usnesení státní zástupkyně. Vytkl, že tímto usnesením byl porušen zákon v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. v neprospěch Ing. J. K., neboť podle tohoto ustanovení rozhodnout o stížnosti proti uložení pořádkové pokuty příslušelo soudu, v dané věci Okresnímu soudu v České Lípě. Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil namítané porušení zákona, aby zrušil napadené usnesení i další obsahově navazující rozhodnutí a aby přikázal Okresnímu soudu v České Lípě věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené usnesení i předcházející řízení a shledal, že zákon byl porušen.

I když to z obsahu usnesení napadeného stížností pro porušení zákona výslovně nevyplývá, státní zástupkyně rozhodla o stížnosti podané proti usnesení policejního orgánu patrně proto, že se řídila ustanovením § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. V tomto ustanovení je jako obecná zásada stanoveno, že o stížnosti proti usnesení policejního orgánu rozhoduje státní zástupce, který vykonává nad přípravným řízením dozor. Státní zástupkyně přehlédla, že ze zmíněné zásady jsou stanoveny výjimky, a to v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. Jednou z těchto výjimek je i stížnost proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1 tr. ř. (viz § 146 odst. 2 tr. ř. ve znění účinném v době, kdy státní zástupkyně rozhodla), resp. stížnost proti rozhodnutí policejního orgánu, který rozhodl o uložení pořádkové pokuty (viz § 146 odst. 2 tr. ř. v nynějším znění). Podstatou uvedené výjimky je to, že o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu rozhoduje soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení.

Z toho je zřejmé, že v posuzované věci o stížnosti neměla rozhodovat státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě, nýbrž Okresní soud v České Lípě, jemuž měla státní zástupkyně věc předložit podle § 146a odst. 2 tr. ř. (viz druhá věta tohoto ustanovení). Státní zástupkyně tedy svým usnesením porušila zákon v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil zjištěné porušení zákona. Nejvyšší soud nemohl vyslovit, že zákon byl porušen „v neprospěch obviněného“, protože v době rozhodnutí státní zástupkyně nebylo zahájeno trestní stíhání podle § 314b odst. 1 tr. ř. a Ing. J. K. nebyl v procesním postavení obviněného. S analogickým použitím ustanovení § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení i všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad. Ustanovení § 269 odst. 2 tr. ř. váže zrušení napadeného rozhodnutí a dalších obsahově navazujících rozhodnutí na podmínku, že zákon byl porušen „v neprospěch obviněného“. V tomto ohledu vzal Nejvyšší soud v úvahu to, že Ing. J. K. byl osobou, proti které se vedlo trestní řízení ve formě zkráceného přípravného řízení (§ 179a tr. ř. a násl.), takže měl postavení materiálně srovnatelné s postavením obviněného. Nakonec Nejvyšší soud podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v České Lípě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Okresní soud v České Lípě rozhodne o stížnosti Ing. J. K. podané proti usnesení, jímž mu policejní orgán uložil pořádkovou pokutu.

Poučení: : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Petr Hrachovec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru