Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tz 202/2001Usnesení NS ze dne 26.09.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.TZ.202.2001.2

přidejte vlastní popisek

7 Tz 202/2001 - 1

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného J. Ch. proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 12. 1997, sp. zn. 2 T 212/97, rozhodl dne 26. 9. 2001 o návrhu ustanoveného obhájce JUDr. P. N., advokáta, takto:

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam se JUDr. P. N., advokátovi, přiznává odměna za obhajobu obviněného J. Ch. v řízení o stížnosti pro porušení zákona v celkové částce 3.900,- Kč, slovy třitisícedevětset korun.

Odůvodnění:

Opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu byl JUDr. P. N. ustanoven podle § 39 odst. 1 tr. ř. obhájcem obviněného J. Ch. v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného podal ministr spravedlnosti proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 12. 1997, sp. zn. 2 T 212/97.

Obhájce obviněného navrhl, aby mu za obhajobu obviněného byla přiznána odměna, a předložil vyúčtování této odměny. Odměnu požadoval za čtyři úkony právní pomoci. Za převzetí a přípravu obhajoby podle § 11 odst. 1 písm. b), vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů účtoval částku 900,- Kč, za prostudování spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 177/1996 Sb., částku 900,- Kč, tutéž částku pak za písemné vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona podle § 11 odst. 1 písm. l) cit. vyhl. a za účast u jednání soudu podle § 11 odst. 1 písm. g) cit. vyhl. rovněž částu 900,- Kč. Podle § 13 odst. 3 cit. vyhl. účtoval současně za každý úkon paušální částku 4 x 75,- Kč. Celkem tedy obhájce účtoval částku 3.900,- Kč. Náhradu hotových výdajů obhájce neúčtoval.

Vzhledem k tomu, že předseda senátu po přezkoumání předloženého návrhu shledal, že tento je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. b), § 7 a § 15a této vyhlášky, rozhodl analogicky podle § 151 odst. 3 tr. ř. o přiznání celkové výše odměny ustanovenému obhájci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Přiznanou odměnu zašle účtárna Nejvyššího soudu na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. září 2001

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru