Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 933/2004Usnesení NS ze dne 31.08.2004

HeslaNedovolené ozbrojování
KategorieA
Publikováno16/2005 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2004:7.TDO.933.2004.1
Dotčené předpisy

§ 185 odst. 2 písm. a) tr. zák.

§ 185 odst. 3 písm. b) tr. zák.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 933/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 31. 8. 2004 o dovolání obviněného E. T., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 3 To 299/2004, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 1 T 11/2004 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného E. T. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 3. 3. 2004, sp. zn. 1 T 11/2004, byl obviněný E. T. uznán vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a k trestu propadnutí věci. Kromě toho bylo tímto rozsudkem rozhodnuto i ohledně obviněného F. B.

Proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově podali odvolání státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově v neprospěch obviněného E. T. a obviněný E. T. Obě odvolání byla usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 3 To 299/2004, zamítnuta podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná.

Obviněný E. T. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to v rozsahu, v němž bylo zamítnuto jeho odvolání. Dovolání podal z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., tj. pro nesprávné právní posouzení skutku. Vytkl, že skutek neměl být posouzen podle § 185 odst. 3 písm. b) tr. zák. Domáhal se zrušení napadeného usnesení.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného E. T. je zjevně neopodstatněné.

Ustanovení § 185 odst. 3 písm. b) tr. zák. bylo oběma soudy aplikováno ve vztahu ke zjištění, že obviněný dne 5. 11. 2003 na hraničním přechodu v D. D., okr. Č. K., měl u sebe a snažil se vyvézt z České republiky kromě jedné pistole a čtyř rozbušek také 2.575 gramů plastické trhaviny typu PL NP - 10, komerčně zvané Semtex.

Obviněný v dovolání namítal, že uvedené množství trhaviny nelze považovat za množství, které by odpovídalo zákonnému znaku \"ve větším rozsahu\" ve smyslu § 185 odst. 3 písm. b) tr. zák. Poukazoval na to, že soudy apriorně vycházely z představy, že trhavina je společensky nebezpečná věc sloužící k teroristickým útokům, a přitom pominuly, že hlavní význam plastických trhavin je v civilní oblasti při sekundárním rozpojování hornin a při speciálních destrukčních pracích a ve vojenské oblasti při ženijních činnostech.

V rozhodnutích obou soudů jsou sice obsaženy i úvahy obecně charakterizující trhavinu z hlediska nebezpečí, které pro společnost představují některé způsoby jejího použití, avšak skutečným podkladem pro závěr, že obviněný se posuzovaného jednání dopustil ve větším rozsahu, se stalo zjištění, jaké jsou možné účinky daného množství trhaviny. Tato zjištění soudy čerpaly z odborného vyjádření Policie ČR - odboru kriminalistické techniky a expertíz a z výslechu jeho zpracovatele. Významné je v tomto ohledu zjištění, že při odpálení tohoto množství trhaviny na volném prostranství a na běžném podloží by vznikl kráter o průměru 2 až 3 metry a hloubce 50 až 60 centimetrů, dále zjištění, že při vytvarování do nálože by toto množství trhaviny dokázalo závažně narušit až zcela zlikvidovat drobnější stavbu, a také zjištění, že k úplné devastaci osobního vozidla postačuje trhavina v množství do 20 dekagramů. Z posléze uvedeného zjištění vyplývá např. i to, že posuzované množství trhaviny bylo způsobilé zcela zničit 13 osobních vozidel.

Vezmou-li se v úvahu tato konkrétní zjištění, která soudy ohledně účinnosti posuzovaného množství trhaviny vyvodily z odborného vyjádření a výslechu jeho zpracovatele, je třeba jejich závěr o tom, že obviněný se činu spočívajícího v opatření trhaviny dopustil ve větším rozsahu ve smyslu § 185 odst. 3 písm. b) tr. zák., považovat za správný.

Spáchání činu ve větším rozsahu je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby u trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 tr. zák. Tohoto trestného činu se dopustí podle § 185 odst. 2 písm. a) tr. zák. ten, kdo bez povolení sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba. Čin je spáchán v rozsahu, který odpovídá základní skutkové podstatě podle § 185 odst. 2 písm. a) tr. zák., jestliže jde o takové množství výbušniny, jehož účinky jsou srovnatelné s účinky zásadně jen jedné zbraně hromadně účinné. Ve větším rozsahu je takový čin spáchán, jestliže jde o takové množství výbušniny, jehož účinky podstatně převyšují účinky jedné hromadně účinné zbraně a jsou srovnatelné s účinky více takových zbraní.

Aplikují-li se tyto zásady na posuzovaný případ, je evidentní, že množství více než dva a půl kilogramu trhaviny komerčně označované jako Semtex je způsobilé k vyvolání účinků, které jsou výrazně vyšší než účinky jedné běžné hromadně účinné zbraně (např. samopalu, kulometu, granátu, apod.) a které jsou srovnatelné s účinky více takových zbraní. Jinak řečeno, k tomu, aby s použitím hromadně účinných zbraní byly vyvolány účinky, ke kterým je způsobilé uvedené množství posuzované trhaviny, by evidentně muselo být použito výrazně většího množství hromadně účinných zbraní než jen jedné takové zbraně. Jasně tedy jde o takové množství trhaviny, které naplňuje zákonný znak \"ve větším rozsahu\" ve smyslu § 185 odst. 3 písm. b) tr. zák.

Nejvyšší soud proto zjevně neopodstatněné dovolání obviněného E. T. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2004

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru