Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 861/2017Usnesení NS ze dne 02.08.2017

HeslaDovolací důvody
Loupež
Obnova řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.861.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

§ 173 odst. 1 tr. zákoníku

§ 283 písm. d) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 861/2017-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 2. srpna 2017 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného L. S., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. 61 To 402/2016, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 2 T 65/2015 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného L. S. odmítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítl usnesením ze dne 23. 8. 2016, č. j. 2 T 65/2015-394, návrh obviněného na povolení obnovy řízení v uvedené věci.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal obviněný stížnost, kterou Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. 61 To 402/2016-430, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Proti usnesení soudu druhého stupně podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání. Přestože výslovně neuvedl dovolací důvod, o který dovolání opírá, v textu doslovně citoval znění § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a lze tedy konstatovat, že jej podal z uvedeného důvodu. Obviněný se dovoláním domáhal zrušení usnesení obou soudů a nového projednání a rozhodnutí věci.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství k dovolání obviněného uvedl, že směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není dovolání přípustné, a Nejvyšší soud se jím nemůže věcně zabývat. Závěrem státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nejdříve zkoumal, zda je vůbec v posuzované věci přípustné dovolání a jestli nepřichází v úvahu odmítnutí dovolání podle ustanovení § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. Po přezkoumání dospěl k závěru, že dovolání přípustné není.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V § 265a odst. 2 tr. ř. pak zákonodárce taxativně vymezil, co se rozumí rozhodnutím ve věci samé, ale rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na povolení obnovy řízení, tam vyjmenováno není.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že není přípustné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta stížnost obviněného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení. Usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na povolení obnovy řízení podle § 283 tr. ř. nebo podle § 284 tr. ř., nelze považovat za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. ř., proto proti němu není přípustné dovolání, a to ani kdyby původní rozhodnutí, jehož se návrh na obnovu řízení týkal, bylo rozhodnutím ve věci samé v uvedeném smyslu (srov. č. 36/2003 Sb. rozh. tr.).

Nejvyšší soud bez věcného přezkoumání rozhodnutí odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. dovolání, neboť není proti napadenému rozhodnutí přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. srpna 2017

JUDr. Petr Hrachovec

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Petr Angyalossy, Ph. D.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru