Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 855/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TDO.855.2013.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. c) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265o odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 855/2013-14

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 21. 8. 2013 v řízení o dovolání, které podal nejvyšší státní zástupce ve prospěch obviněného L. H., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2013, sp. zn. 5 To 140/2013, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 71 T 199/2012, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se odkládá výkon společného trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti měsíců uloženého obviněnému L. H. rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 71 T 199/2012, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2013, sp. zn. 5 To 140/2013.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 71 T 199/2012, byl obviněný L. H. odsouzen pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku k společnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody na čtrnáct měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2013, sp. zn. 5 To 140/2013, bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného. Nejvyšší státní zástupce podal ve prospěch obviněného dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. c), d) tr. ř. s tím, že vytkl závažné procesní vady v postupu odvolacího soudu a navrhl zrušení napadeného usnesení a postup podle § 265l odst. 1 tr. ř.

Poté, co předseda senátu Nejvyššího soudu konfrontoval podané dovolání s obsahem spisu a přihlédl k povaze vytýkaných vad, dospěl k závěru, že jako výsledek meritorního projednání podaného dovolání lze reálně očekávat zrušení napadeného usnesení a vrácení věci odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Za tohoto stavu předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl o odkladu výkonu trestu, který byl obviněnému uložen ve věci, v níž bylo podáno dovolání. K výkonu tohoto trestu dosud nebylo přikročeno, protože obviněný vykonává trest odnětí svobody uložený ve věci Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 3 T 60/2013, jehož konec připadá na 26. 11. 2013.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. 8. 2013

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru