Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 822/2017Usnesení NS ze dne 19.07.2017

HeslaNepřípustnost trestního stíhání
Úvěrový podvod
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.822.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. e) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 211 odst. 1 tr. zákoníku

§ 11 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 822/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 19. 7. 2017 o dovolání, které podal obviněný M. Š., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2017, sp. zn. 3 To 48/2017, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 8 T 64/2016, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 8 T 64/2016, byl obviněný M. Š. uznán vinným přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku a odsouzen k trestu odnětí svobody na šest měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Výrokem podle § 228 odst. 1 tr. ř. a podle § 229 odst. 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Odvolání obviněného, podané proti výroku o trestu, bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2017, sp. zn. 3 To 48/2017, podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Obviněný podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně. Výrok o zamítnutí odvolání napadl s odkazem na důvody dovolání uvedené v § 265b odst. 1 písm. e), l) tr. ř. Namítl, že jeho trestní stíhání bylo nepřípustné a že správně mělo být podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastaveno. Poukázal na to, že v jiné trestní věci je stíhán pro zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a že za tento trestný čin mu hrozí trest, vzhledem k němuž bylo trestní stíhání pro přečin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku neúčelné. Obviněný se dovoláním domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí obou soudů a aby přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství sdělila, že se k dovolání nebude vyjadřovat.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání je zjevně neopodstatněné.

Podle § 265h odst. 1 písm. e) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže proti obviněnému bylo vedeno trestní stíhání, ačkoliv podle zákona bylo nepřípustné.

O nepřípustnost trestního stíhání se jedná za podmínek uvedených v § 11 odst. 1 tr. ř. Podle tohoto ustanovení trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno. Důvody nepřípustnosti trestního stíhání jsou taxativně vymezeny v ustanoveních § 11 odst. 1 písm. a) až m), odst. 2 písm. a), b) tr. ř. § 11a odst. 1, 2 tr. ř. Namítaná neúčelnost trestního stíhání stojí mimo rámec důvodů nepřípustnosti trestního stíhání.

Podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. státní zástupce může zastavit trestní stíhání, je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne.

Z důvodu uvedeného v § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. může trestní stíhání zastavit také soud prvního stupně podle § 188 odst. 2 tr. ř., příp. podle § 314c odst. 1 písm. b) tr. ř., nebo podle § 223 odst. 2 tr. ř. a odvolací soud podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř.

Pro rozhodnutí státního zástupce i pro rozhodnutí soudu, opírá-li se o ustanovení § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř., platí, že má fakultativní povahu (viz dikci „může zastavit trestní stíhání“). Důvod, který je stanoven v § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř., evidentně nezakládá nepřípustnost trestního stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 tr. ř. Z toho očividně vyplývá, že trestní stíhání v jiné věci nezakládalo nepřípustnost trestního stíhání obviněného v posuzované kauze, která skončila rozsudkem Městského soudu v Brně ve spojení s napadeným usnesením Krajského soudu v Brně. Z hlediska ustanovení § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. je dovolání obviněného zjevně neopodstatněné.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. byl v dané věci uplatnitelný ve variantě, podle které lze dovolání podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku, přestože v řízení předcházejícím takovému rozhodnutí byl dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k). V této variantě je dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. vázán na některý z ostatních dovolacích důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř., v posuzované věci na dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. Z uvedené vázanosti vyplývá, že když je dovolání zjevně neopodstatněné z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř., pak je zjevně neopodstatněné i z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Nejvyšší soud proto zjevně neopodstatněné dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. července 2017

JUDr. Petr Hrachovec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru