Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 808/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TDO.808.2013.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 808/2013 – II. - 26

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. srpna 2013 v Brně ve věci dovolání obviněného Ing. L. S., Ph.D. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 9 To 410/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 54/2012, a rozhodl takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Ing. L. S., Ph.D., nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný Ing. L. S., Ph.D., byl rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 11 T 54/2012, uznán vinným přečinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku a za tento přečin byl podle § 206 odst. 3 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků. Podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byl zařazen pro výkon trestu do věznice s dozorem. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o nárocích poškozených na náhradu škody. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 9 To 410/2012, zamítl podle § 256 tr. ř. jeho odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 11 T 54/2012.

Nejvyšší soud rozhodl k dovolání obviněného Ing. L. S., Ph.D. tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 9 To 410/2012. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Brně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Za této situace není v právní moci odsuzující rozsudek, na jehož podkladě obviněný vykonává trest odnětí svobody. Výkon trestu na pokladě takového rozsudku je nepřípustný.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává – li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Nejvyšší soud při rozhodování o vazbě podle § 265l odst. 4 tr. ř. neshledal žádný důvod vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že se obviněný Ing. L. S., Ph.D., nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. srpna 2013

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru