Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 805/2014Usnesení NS ze dne 03.09.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:7.TDO.805.2014.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 805/2014-I.-34

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 3. září 2014 v Brně ve věci dovolání obviněného P. H., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 14 To 358/2013, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 6 T 46/2013, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. H. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 6 T 46/2013, byl obviněný P. H. uznán vinným přečinem nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku a zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákoníku a za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 175 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců nepodmíněně. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Naproti tomu byl podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěn obžaloby pro skutek kvalifikovaný jako přečin neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252 odst. 1 tr. zákoníku.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 14 To 358/2013 byl podle § 258 odst. 1 písm. b), d), odst. 2 tr. ř. k odvolání státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Táboře zrušen napadený rozsudek ve zprošťujícím výroku a podle § 259 odst. 1 tr. ř. byla věc ohledně zprošťující části vrácena soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí. Podle § 256 tr. ř. bylo jako nedůvodné zamítnuto odvolání obviněného.

Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně včas dovolání, o němž rozhodl Nejvyšší soud usnesením tak, že se podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušují usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 14 To 358/2013, ve výroku, kterým bylo zamítnuto odvolání obviněného P. H. proti odsuzující části rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 6 T 46/2013, a rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 6 T 46/2013, v odsuzující části. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se současně zrušují také další rozhodnutí na zrušené části obou rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Okresnímu soudu v Táboře přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Při rozhodování o vazbě Nejvyšší soud neshledal u obviněného žádné vazební důvody, a proto rozhodl tak, že se obviněný nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 3. září 2014

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru