Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 727/2002Usnesení NS ze dne 17.10.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TDO.727.2002.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 727/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. 10. 2002 o dovolání obviněného Ing. M. V., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. 11 To 141/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 3 T 4/2001 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. M. V. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný Ing. M. V. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. 11 To 141/2002, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 3 T 4/2001 (v záhlaví podaného dovolání obviněný nepřesně označil rozhodnutí Krajského soudu v Praze jako rozsudek). Obviněný podal dovolání v rozsahu odpovídajícím výroku o vině i trestu, a to s odkazem na dovolací důvod stanovený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a aby přikázal nové projednání a rozhodnutí věci nebo ho zprostil obžaloby.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

Takto vymezený dovolací důvod znamená, že v jeho rámci je možné namítat, že skutek, který byl zjištěn soudem, byl nesprávně kvalifikován jako trestný čin, ačkoli o trestný čin nešlo vůbec nebo šlo o jiný trestný čin, než jakým byl obviněný uznán vinným. Není však možné namítat, že skutek, jímž byl obviněný uznán vinným, byl zjištěn nesprávně, že důkazy byly hodnoceny vadně, že dokazování bylo neúplné apod. To znamená, že v rámci uvedeného dovolacího důvodu lze napadat právní posouzení skutku, nikoli však samotná skutková zjištění.

V posuzovaném případě obviněný v dovolání uplatnil v celém rozsahu pouze námitky proti tomu, jak byl zjištěn skutkový stav a jak byly hodnoceny důkazy, a těmito námitkami zdůvodňoval svůj názor, že nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byl stíhán a odsouzen. Tyto námitky ovšem nekorespondují s dovolacím důvodem stanoveným v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

I když obviněný formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., založil své dovolání v celém rozsahu na námitkách, které tento dovolací důvod obsahově nenaplňují.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek stanovených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2002

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru