Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 60/2013Usnesení NS ze dne 27.02.2013

HeslaOdvolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TDO.60.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 253 odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 60/2013-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 27. února 2013 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného JUDr. B. B., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2012, sp. zn. 7 To 227/2012, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 31 T 50/2011, takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2012, sp. zn. 7 To 227/2012.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Městskému soudu v Praze přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 5. 2012, sp. zn. 7 To 227/2012, odmítl podle § 253 odst. 3 tr. ř. jako nesplňující obsahové náležitosti, odvolání obviněného, které podal proti odsuzujícímu rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 31 T 50/2011.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání z důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Namítá, že důvody uváděné odvolacím soudem tj. že dne 16. 4. 2012 byla jeho obhájci doručena výzva k odstranění vad odvolání, které ale ani do dne konání neveřejného zasedání odvolacího soudu dne 11. 5. 2012 odůvodněno nebylo, nemají oporu ve spisovém materiálu. Jak rozsudek soudu I. stupně, tak i výzva k odstranění vad odvolání totiž nebyly doručeny jeho obhájci, ale JUDr. A. Korbelovi, který byl obhájcem spoluobviněného P. K. Navrhl proto, aby bylo napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušeno, a tomuto soudu bylo přikázáno, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, že je zcela důvodné, když sice v dostupném spisovém materiálu nejsou doklady potvrzující doručení rozsudku a výzvy k odstranění vad odvolání jinému obhájci, ale není důvod nevěřit jeho tvrzení. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze, včetně obsahově navazujících rozhodnutí, a tomuto soudu přikázal podle § 265l odst. 1 tr. ř., aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené usnesení a zjistil, že je důvodné. Jak vyplývá z trestního spisu sp. zn. 31 T 50/2011, byl dne 3. 2. 2010 obhájcem obviněného ustanoven Mgr. J. Kostka. Poté, co obviněný v hlavním líčení dne 14. 12. 2011 po poradě s tímto svým obhájcem podal tzv. do protokolu odvolání proti rozsudku soudu I. stupně, již předseda senátu soudu I. stupně zjevně omylem vyzval podle § 251 odst. 1 tr. ř. k odstranění vad odvolání JUDr. A. Korbela, kterému byla tato výzva doručena dne 16. 4. 2012 (viz č. l. 448 tr. spisu). Této vadě v doručování předcházelo již nesprávné doručení i samotného rozsudku soudu I. stupně, a to rovněž JUDr. A. Korbelovi (viz č. l. 337 tr. spisu). Obhájci obviněného JUDr. B. B. byl opis rozsudku soudu I. stupně doručen až na základě jeho upozornění dne 24. 10. 2012 (č. l. 486 a 488 tr. spisu).

Je tak zřejmé, že nedůsledností postupu soudu I. stupně při doručování jak rozsudku soudu I. stupně, tak i výzvy k odstranění vad odvolání, došlo k uvedeným vadám.

Podle § 253 odst. 3 tr. ř. odvolací soud odmítne odvolání, nesplňuje-li náležitosti obsahu odvolání.

Podle § 251 odst. 1 tr. ř. nesplňuje-li mj. odvolání, které za obviněného podal jeho obhájce, náležitosti obsahu odvolání podle § 249 odst. 1 tr. ř., vyzve je předseda senátu, aby vady odstranil ve lhůtě pěti dnů, kterou zároveň stanoví a upozorní jej, že jinak bude odvolání odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř.

Z ustanovení § 251 odst. 1 tr. ř. tak jednoznačně vyplývá, že odmítnout odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. lze až poté, co předseda senátu splnil svoji povinnost vyplývající z ustanovení § 251 odst. 1 tr. ř. Protože v daném případě se tak nestalo, a výzva k odstranění vad odvolání nebyla vůbec doručena obhájce obviněného Mgr. J. Kostkovi, nemohl odvolací soud odvolání JUDr. B. B. odmítnout podle § 253 odst. 3 tr. ř., ale měl činit kroky k tomu, aby bylo odvolání řádně odůvodněno. Protože odvolací soud takto nepostupoval, sám vadný postup soudu I. stupně nezjistil, a nesprávně proto odvolání obviněného odmítl podle § 253 odst. 3 tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, byl tím ve věci naplněn uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru