Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 563/2019Usnesení NS ze dne 22.05.2019

HeslaŘízení o dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.563.2019.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265a předpisu č. 141/1961 Sb.

§ 265i odst. 1 písm. a) předpisu č. 141/1961 Sb.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 563/2019-746

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. 5. 2019 o dovolání obviněného V. J., nar. XY, bytem XY, podaném proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. 6 To 215/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 1 T 19/2018 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného V. J. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný V. J. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 8. 2018, č. j. 6 To 215/2018-532, jímž tento soud podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl stížnost obviněného proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 6. 2018, č. j. 1 T 19/2018-496, jímž bylo rozhodnuto podle § 31 odst. 1 tr. ř. tak, že samosoudce Mgr. Dalibor Čermák není z důvodu uvedeného v § 30 odst. 1 tr. ř. vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného V. J. vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 1 T 19/2018.

Obviněný odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Domáhal se toho, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí obou soudů, tedy napadené rozhodnutí Krajského soudu v Plzni i předcházející usnesení Okresního soudu v Karlových Varech, a aby věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

V posuzovaném případě je napadené usnesení pravomocným rozhodnutím a je rozhodnutím soudu druhého stupně. Není ale rozhodnutím, proti němuž zákon dovolání připouští. Dovolání je přípustné, jestliže proběhlo řízení před soudem prvního stupně, ve věci rozhodl soud druhého stupně a vydal některé z rozhodnutí předpokládaných ustanovením § 265a odst. 2 tr. ř. Jestliže soud druhého stupně sám nerozhodl některým z meritorních rozhodnutí, předpokládaných ustanovením § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., lze dovoláním napadnout pouze rozhodnutí, kterým soud druhého stupně zamítl nebo odmítl řádný opravný prostředek proti obdobným rozhodnutím vydaným soudem prvního stupně [§ 265a odst. 2 písm. h) tr. ř.].

Rozhodnutími ve věci samé se rozumí výlučně ta rozhodnutí, která jsou stanovena v § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. ř. Jedná se o:

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání, nebo

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Jelikož jde o taxativní výčet, nelze za rozhodnutí ve věci samé pro účely dovolání považovat žádné jiné (další) rozhodnutí, které do uvedeného okruhu nepatří. Za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu citovaného zákonného ustanovení tedy nelze považovat rozhodnutí soudu druhého stupně, jímž byla zamítnuta stížnost proti usnesení podle § 31 odst. 1 tr. ř., které není uvedeno v taxativním výčtu § 265a odst. 2 písm. a) – g) tr. ř. Proto je dovolání obviněného nepřípustné.

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání obviněného V. J. podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl bez toho, že by se z jeho podnětu věcí meritorně zabýval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. 5. 2019

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru