Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 531/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaŘízení o dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.531.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265a odst. 1 předpisu č. 141/1961 Sb.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 531/2020-268

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. 5. 2020 o dovolání P. M., nar. XY, bytem XY, podaném proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 55 To 348/2019, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 4 Nt 2802/2019 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání P. M. odmítá.

Odůvodnění:

P. M. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. 11. 2019, č. j. 55 To 348/2019-127, jímž tento soud podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl stížnost obviněného proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 24. 10. 2019, č. j. 4 Nt 2802/2019-107, jímž bylo rozhodnuto podle § 30 odst. 1 a § 31 odst. 1 tr. ř. tak, že samosoudkyně Mgr. Pavlína Hajtmarová není vyloučena z vykonávání úkonů v řízení o návrhu na uložení ochranného léčení podle § 99 odst. 1 tr. zákoníku.

Obviněný odkázal na důvody dovolání uvedené v § 265b odst. 1 písm. b), g) tr. ř. Domáhal se toho, aby Nejvyšší soud zrušil citované rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci a aby věc vrátil Okresnímu soudu v Šumperku k dalšímu řízení.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. pro nepřípustnost, což odůvodnil, přičemž poukázal na obdobné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 7 Tdo 563/2019.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

V posuzovaném případě je napadené usnesení pravomocným rozhodnutím a je rozhodnutím soudu druhého stupně. Není ale rozhodnutím, proti němuž zákon dovolání připouští. Dovolání je přípustné, jestliže proběhlo řízení před soudem prvního stupně, ve věci rozhodl soud druhého stupně a vydal některé z rozhodnutí předpokládaných ustanovením § 265a odst. 2 tr. ř. Jestliže soud druhého stupně sám nerozhodl některým z meritorních rozhodnutí, předpokládaných ustanovením § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., lze dovoláním napadnout pouze rozhodnutí, kterým soud druhého stupně zamítl nebo odmítl řádný opravný prostředek proti obdobným rozhodnutím vydaným soudem prvního stupně [§ 265a odst. 2 písm. h) tr. ř.].

Rozhodnutími ve věci samé se rozumí výlučně ta rozhodnutí, která jsou stanovena v § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. ř. Jedná se o:

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání, nebo

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Jelikož jde o taxativní výčet, nelze za rozhodnutí ve věci samé pro účely dovolání považovat žádná jiná (další) rozhodnutí, která do uvedeného okruhu nepatří. Za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu citovaného zákonného ustanovení tedy nelze považovat rozhodnutí soudu druhého stupně, jímž byla zamítnuta stížnost proti usnesení podle § 31 odst. 1 tr. ř., které není uvedeno v taxativním výčtu § 265a odst. 2 písm. a) – g) tr. ř. Proto je dovolání nepřípustné.

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání P. M. podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž by se z jeho podnětu věcí meritorně zabýval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru