Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 437/2002Usnesení NS ze dne 07.08.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TDO.437.2002.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 437/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. srpna 2002 o dovolání obviněného R. R., které podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2002, sp. zn. 9 To 34/2002, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 4 T 163/2001, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání odmítá, protože bylo podáno opožděně.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2002, sp. zn. 9 To 34/2002, bylo jako nedůvodné zamítnuto podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného, které podal proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 4 T 163/2001.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný dovolání. Nejvyšší soud zjistil, že toto dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

Podle § 265e odst. 2 tr. ř., jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Jak vyplývá z trestního spisu, bylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu doručeno dne 18. 3. 2002 obviněnému a dne 19. 3. 2002 jeho obhájci. Dvouměsíční lhůta k podání dovolání tak začala běžet ode dne 19. 3. 2002.

Podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Protože dnem určujícím počátek dvouměsíční lhůty k podání dovolání byl den 19. 3. 2002, byl by posledním dnem této lhůty den 19. 5. 2002, pokud by nepřipadl na den pracovního klidu nebo pracovního volna, jak je tomu v tomto případě, kdy dne 19. 5. 2002 byla neděle. Vzhledem k ustanovení § 60 odst. 3 tr. ř., podle kterého „připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den“, byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání den 20. 5. 2002 (pondělí). Jak ale vyplývá z trestního spisu, bylo dovolání obviněného prostřednictvím obhájce podáno u soudu prvního stupně osobně až dne 21. 5. 2002 (v 10.30 hod.), tj. po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

Na základě uvedených důvodů dovolací soud podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. dovolání obviněného jako opožděně podané odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. srpna 2002

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru