Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 385/2018Usnesení NS ze dne 21.03.2018

HeslaOdklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:7.TDO.385.2018.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265o odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 385/2018-18

USNESENÍ

Ve věci řízení o dovolání obviněného Š. R., vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 385/2018, které podal proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 31 To 505/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 4 T 64/2017, rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 265o odst. 1 tr. ř. před rozhodnutím o dovolání takto:

Až do rozhodnutí o dovolání se obviněnému Š. R., odkládá výkon trestu odnětí svobody, který mu byl v trvání šesti měsíců uložen rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 4 T 64/2017, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 31 To 505/2017.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 4 T 64/2017, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 31 To 505/2017, byl obviněný Š. R. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, se zařazením pro jeho výkon do věznice s ostrahou.

Podle obsahu trestního spisu i výpisu z evidence osob ve výkonu trestu ke dni 20. 3. 2018, obviněný doposud výkon uloženého trestu nenastoupil.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal obviněný Š. R. dovolání, z jehož obsahu vyplývají skutečnosti, na základě kterých nelze vyloučit, že dovolání tohoto obviněného může být po projednání senátem Nejvyššího soudu shledáno důvodným. Protože výkonem uloženého trestu odnětí svobody by v takovém případě mohlo dojít k následku, který by jen těžko bylo možno odčinit, rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení podle § 265o odst. 1 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. března 2018

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru