Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 356/2013Usnesení NS ze dne 30.04.2013

HeslaSpojení trestních věcí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TDO.356.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 23 odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 356/2013-59

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 30. dubna 2013 v neveřejném zasedání v řízení o dovoláních obviněných M. J. a D. K., vedených pod sp. zn. 7 Tdo 311/2013, a dovolání JUDr. R. D., vedeného pod sp. zn. 7 Tdo 356/2013, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 4 To 399/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 48/2012, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e spojují ke společnému projednání a rozhodnutí věci obviněných vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 311 /2013 a sp. zn. 7 Tdo 356/2013.

Tyto věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 7 Tdo 311/2013.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 11 T 48/2012, byli obvinění JUDr. R. D., M. J. a D. K. uznáni vinnými zločinem podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku, spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a byly jim uloženy v rozsudku uvedené tresty.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 4 To 399/2012, z podnětu odvolání státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. b), e) tr. ř. napadený rozsudek zrušil ohledně všech obviněných v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněné uznal vinnými zločinem podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a nově rozhodl o trestech obviněným. Podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obviněných.

Proti rozhodnutí soudu II. stupně podali všichni obvinění řádně a včas dovolání. Městský soud v Brně předložil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí společné dovolání obviněných M. J. a D. K. dne 27. 3. 2013. U Nejvyššího soudu je dovolací řízení o této věci vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 311/2012. Dovolání obviněného JUDr. R. D. předložil Městský soud v Brně Nejvyššímu soudu dne 10. 4. 2013. U Nejvyššího soudu je dovolací řízení v této věci vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 356/2013.

Dovolání všech obviněných směřují proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 4 To 399/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 48/2012. Je proto nesporné, že trestní věc obviněných M. J. a D. K. souvisí s trestní věcí dalšího obviněného JUDr. R. D. Za uvedeného stavu je zde proto důvodný zájem na vedení společného řízení o dovoláních všech obviněných.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou věcí týkajících se dovolání všech obviněných ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že tyto věci budou v dovolacím řízení u Nejvyššího soudu nadále vedeny pod sp. zn. 7 Tdo 311/2013.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru