Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 351/2005Usnesení NS ze dne 30.03.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:7.TDO.351.2005.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 351/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 30. března 2005 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného Ing. J. S., které podal proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 4. 6. 2004, sp. zn. 3 T 163/2002, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 4. 6. 2004, sp. zn. 3 T 163/2002, byl obviněný uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. a odsouzen podle § 248 odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 2 let, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto také o uplatněném nároku na náhradu škody. Tímž rozsudkem byl obviněný podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn obžaloby pro další skutek obžalobou kvalifikovaný jako trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák.

Odvolání obviněného proti odsuzující části rozsudku soudu I. stupně bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2004, sp. zn. 7 To 378/2004, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Dne 18. 1. 2005 podal obviněný u soudu I. stupně dovolání „do rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 4. června 2004, sp. zn. 3 T 163/2002“. Protože v odůvodnění dovolání bylo v bodě II. uvedeno, že dovolání podává „do usnesení Krajského soudu v Brně“, byl obhájce obviněného podle § 265h odst. 1 tr. ř. vyzván předsedou senátu soudu I. stupně k odstranění vady dovolání, a to konkrétně rozporu v tom, proti jakému rozhodnutí je dovolání podáno.

Na základě této výzvy obhájce obviněného dne 11. 2. 2005 sdělil soudu I. stupně, že „dovolání bylo podáno do rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 4. června 2004, sp. zn. 3 T 163/2002, když lidskou chybou došlo k tomu, že na str. 2, bod II. je uvedeno, že je dovolání podáno do usnesení Krajského soudu Brno“. Současně obhájce zaslal opravené dovolání v němž byl bod II. dovolání opraven tak, že obviněný podává dovolání „do rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 4. června 2004, sp. zn. 3 T 163/2002“.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání obviněného uvedl, že toto výslovně směřuje proti rozhodnutí soudu I. stupně a navrhl, aby bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., neboť je nepřípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. se mj. rozhodnutím ve věci samé rozumí rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

V daném případě je tedy rozhodnutím soudu ve věci samé učiněným ve druhém stupni usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2004, sp. zn. 7 To 378/2004.

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, není-li přípustné.

Dovolání je nepřípustné, jestliže je jím napadeno jiné rozhodnutí, než je uvedeno v § 265a odst. 1, 2 tr. ř.

Jak vyplývá z podaného dovolání, bylo toto podáno výslovně jen proti rozsudku soudu I. stupně, které je sice rozhodnutím ve věci samé, ale nebylo učiněno soudem ve druhém stupni. Z ustanovení § 265a odst. 1 tr. ř. přitom vyplývá, že dovolání lze podat jen proti rozhodnutí soudu II. stupně. Nabývá-li rozsudek soudu I. stupně právní moci až rozhodnutím soudu II. stupně, tj. rozhodnutím odvolacího soudu, musí být dovolání podáno proti rozhodnutí odvolacího soudu, i když je cílem dovolání také zrušení rozsudku soudu I. stupně. Na podkladě dovolání musí totiž Nejvyšší soud přezkoumávat rozhodnutí soudu II. stupně, přičemž rozsudek soudu I. stupně přezkoumává v rámci přezkumu řízení, které předcházelo napadenému rozhodnutí soudu II. stupně.

Protože dovolání bylo podáno proti rozhodnutí proti kterému zákon dovolání nepřipouští, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2005

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru