Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 289/2002Usnesení NS ze dne 27.06.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TDO.289.2002.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 289/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. 6. 2002 o dovolání obviněných J. F., a P. G., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 9 To 508/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 1 T 44/2001 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněných J. F. a P. G. odmítají.

Odůvodnění:

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 1 T 44/2001 podali obvinění J. F. a P. G. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 9 To 508/2001, jímž byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta jejich odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 18. 10. 2001.

Nejvyšší soud shledal, že v případě obou obviněných jde o dovolání, které není přípustné.

Dovolání je nový mimořádný opravný prostředek zavedený do trestního řádu s účinností od 1. 1. 2002 zákonem č. 265/2001 Sb. Časová působnost trestního řádu a jeho novel se řídí zásadou, že řízení se koná podle zákona účinného v době řízení. Trestní stíhání obviněných probíhalo a pravomocně skončilo dnem 19. 12. 2001, tedy před účinností zákona č. 265/2001 Sb., a nebylo proto vystaveno tomu, že by pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno v té době jiným mimořádným opravným prostředkem než stížností pro porušení zákona (§ 266 odst. 1 a násl. tr. ř.) nebo návrhem na povolení obnovy řízení (§ 277 odst. 1 a násl. tr. ř.). Jestliže dovolání bylo jako další mimořádný opravný prostředek zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, znamená to, že ho lze podat pouze tehdy, nastanou-li všechny zákonné podmínky pro jeho podání v době od 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Zákonná dikce ve znění „a zákon to připouští“ ve vztahu k datu 1. 1. 2002 jako počátku účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. znamená nejen to, že dovolání lze podat až od 1. 1. 2002, nýbrž i to, že ho lze podat jen proti takovému rozhodnutí soudu druhého stupně, které nabylo právní moci (tj. bylo vyhlášeno) v době od 1. 1. 2002. Rozhodnutími, ve vztahu ke kterým je splněna zákonná podmínka pro dovolání vyjádřená dikcí „a zákon to připouští“, jsou jen rozhodnutí vyhlášená soudem druhého stupně v době od 1. 1. 2002.

Lze jen dodat, že zákon č. 265/2001 Sb. mezi svými přechodnými ustanoveními (čl. II) nemá žádné ustanovení, které by připouštělo možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona. Pouze takové výslovné ustanovení by přitom mohlo být průlomem do zásady, že řízení se koná podle zákona účinného v době řízení.

Z toho vyplývá, že pokud v posuzovaném případě bylo usnesení soudu druhého stupně vyhlášeno a nabylo právní moci dne 19. 12. 2001, není přípustné podat proti němu dovolání jako mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněných odmítl jako nepřípustná, aniž z jejich podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec v. r.

Za správnost vyhotovení:

Jitka Juránková

7 Tdo 289/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. 6. 2002 o dovolání obviněných J. F., a P. G., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 9 To 508/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 1 T 44/2001 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněných J. F. a P. G. odmítají.

Odůvodnění:

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 1 T 44/2001 podali obvinění J. F. a P. G. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 9 To 508/2001, jímž byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta jejich odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 18. 10. 2001.

Nejvyšší soud shledal, že v případě obou obviněných jde o dovolání, které není přípustné.

Dovolání je nový mimořádný opravný prostředek zavedený do trestního řádu s účinností od 1. 1. 2002 zákonem č. 265/2001 Sb. Časová působnost trestního řádu a jeho novel se řídí zásadou, že řízení se koná podle zákona účinného v době řízení. Trestní stíhání obviněných probíhalo a pravomocně skončilo dnem 19. 12. 2001, tedy před účinností zákona č. 265/2001 Sb., a nebylo proto vystaveno tomu, že by pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno v té době jiným mimořádným opravným prostředkem než stížností pro porušení zákona (§ 266 odst. 1 a násl. tr. ř.) nebo návrhem na povolení obnovy řízení (§ 277 odst. 1 a násl. tr. ř.). Jestliže dovolání bylo jako další mimořádný opravný prostředek zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, znamená to, že ho lze podat pouze tehdy, nastanou-li všechny zákonné podmínky pro jeho podání v době od 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Zákonná dikce ve znění „a zákon to připouští“ ve vztahu k datu 1. 1. 2002 jako počátku účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. znamená nejen to, že dovolání lze podat až od 1. 1. 2002, nýbrž i to, že ho lze podat jen proti takovému rozhodnutí soudu druhého stupně, které nabylo právní moci (tj. bylo vyhlášeno) v době od 1. 1. 2002. Rozhodnutími, ve vztahu ke kterým je splněna zákonná podmínka pro dovolání vyjádřená dikcí „a zákon to připouští“, jsou jen rozhodnutí vyhlášená soudem druhého stupně v době od 1. 1. 2002.

Lze jen dodat, že zákon č. 265/2001 Sb. mezi svými přechodnými ustanoveními (čl. II) nemá žádné ustanovení, které by připouštělo možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona. Pouze takové výslovné ustanovení by přitom mohlo být průlomem do zásady, že řízení se koná podle zákona účinného v době řízení.

Z toho vyplývá, že pokud v posuzovaném případě bylo usnesení soudu druhého stupně vyhlášeno a nabylo právní moci dne 19. 12. 2001, není přípustné podat proti němu dovolání jako mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněných odmítl jako nepřípustná, aniž z jejich podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2002

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru