Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 281/2018Usnesení NS ze dne 15.03.2018

HeslaTýrání osoby žijící ve společném obydlí
Týrání svěřené osoby
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:7.TDO.281.2018.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 199 odst. 1,2 písm. c,d) tr. zákoníku

§ 198 odst. 1,2 písm. c,d) tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 281/2018-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 15. 3. 2018 o dovolání obviněného F. Ch., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. 7 To 327/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 T 60/2017 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného F. Ch. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný F. Ch. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. 7 To 327/2017, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 5. 6. 2017, sp. zn. 1 T 60/2017.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. O tom byl obviněný poučen v rozsudku Krajského soudu v Brně, avšak citovaným ustanovením ani uvedeným poučením se neřídil.

Rozsudek Krajského soudu v Brně byl doručen dne 14. 11. 2017 obhájci obviněného do jeho datové schránky a dne 21. 11. 2017 obviněnému do vlastních rukou. Za tohoto stavu lhůta k podání dovolání běžela s ohledem na ustanovení § 265e odst. 2 tr. ř. od 21. 11. 2017 a skončila s ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, 3 tr. ř. dne 22. 1. 2018.

Podání, jehož obsahem bylo dovolání a které za obviněného učinil obhájce, bylo datováno dnem 26. 1. 2018, téhož dne bylo odesláno z datové schránky obhájce a dodáno do datové schránky Okresního soudu v Třebíči. Z toho je zřejmé, že dovolání bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty.

Nejvyšší soud proto opožděně podané dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadený rozsudek a předcházející řízení.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. března 2018

JUDr. Petr Hrachovec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru