Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 250/2002Usnesení NS ze dne 26.06.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TDO.250.2002.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 250/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 6. 2002 o dovolání obviněného J. C., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného J. C. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný J. C. podal prostřednictvím obhájce v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000 dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 30. 5. 2001.

Nejvyšší soud shledal, že jde o nepřípustné dovolání.

Dovolání bylo zavedeno do trestního řádu jako nový mimořádný opravný prostředek zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002. Časová působnost trestního řádu a jeho novel se řídí zásadou, že trestní řízení probíhá podle zákona, který je účinný v době řízení. V posuzované věci trestní stíhání obviněného probíhalo a pravomocně skončilo před tím, než zákon č. 265/2001 Sb. nabyl účinnosti, což znamená, že nebylo vystaveno tomu, aby pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno jiným mimořádným opravným prostředkem než stížností pro porušení zákona podle § 266 odst. 1 a násl. tr. ř. nebo návrhem na povolení obnovy řízení podle § 277 odst. 1 a násl. tr. ř. Jestliže bylo dovolání jako další mimořádný opravný prostředek zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, pak to znamená, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen v případě, že vše ch n y zákonné podmínky pro jeho podání nastanou v době od 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Zákonná dikce „a zákon to připouští“ ve vztahu k datu 1. 1. 2002 jako počátku účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. znamená nejen to, že dovolání je možné podat až od 1. 1. 2002, nýbrž i to, že je možné ho podat jen proti takovému rozhodnutí soudu druhého stupně, které nabylo právní moci, tj. bylo vyhlášeno, v době od 1. 1. 2002.

Tento závěr lze podpořit i obsahem přechodných ustanovení, která má zákon č. 265/2001 Sb. (čl. II tohoto zákona). V těchto ustanoveních není nijak zakotvena možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností uvedeného zákona. Přitom pouze takové výslovné ustanovení by mohlo být průlomem do zásady, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení.

V posuzovaném případě bylo napadené usnesení odvolacího soudu vyhlášeno a nabylo právní moci dne 13. 12. 2001, takže proti němu není přípustné podat dovolání jako mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec v. r.

Za správnost vyhotovení:

Jitka Juránková

7 Tdo 250/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 6. 2002 o dovolání obviněného J. C., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného J. C. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný J. C. podal prostřednictvím obhájce v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000 dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 30. 5. 2001.

Nejvyšší soud shledal, že jde o nepřípustné dovolání.

Dovolání bylo zavedeno do trestního řádu jako nový mimořádný opravný prostředek zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002. Časová působnost trestního řádu a jeho novel se řídí zásadou, že trestní řízení probíhá podle zákona, který je účinný v době řízení. V posuzované věci trestní stíhání obviněného probíhalo a pravomocně skončilo před tím, než zákon č. 265/2001 Sb. nabyl účinnosti, což znamená, že nebylo vystaveno tomu, aby pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno jiným mimořádným opravným prostředkem než stížností pro porušení zákona podle § 266 odst. 1 a násl. tr. ř. nebo návrhem na povolení obnovy řízení podle § 277 odst. 1 a násl. tr. ř. Jestliže bylo dovolání jako další mimořádný opravný prostředek zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, pak to znamená, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen v případě, že vše ch n y zákonné podmínky pro jeho podání nastanou v době od 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Zákonná dikce „a zákon to připouští“ ve vztahu k datu 1. 1. 2002 jako počátku účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. znamená nejen to, že dovolání je možné podat až od 1. 1. 2002, nýbrž i to, že je možné ho podat jen proti takovému rozhodnutí soudu druhého stupně, které nabylo právní moci, tj. bylo vyhlášeno, v době od 1. 1. 2002.

Tento závěr lze podpořit i obsahem přechodných ustanovení, která má zákon č. 265/2001 Sb. (čl. II tohoto zákona). V těchto ustanoveních není nijak zakotvena možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností uvedeného zákona. Přitom pouze takové výslovné ustanovení by mohlo být průlomem do zásady, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení.

V posuzovaném případě bylo napadené usnesení odvolacího soudu vyhlášeno a nabylo právní moci dne 13. 12. 2001, takže proti němu není přípustné podat dovolání jako mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec v. r.

Za správnost vyhotovení:

Jitka Juránková

7 Tdo 250/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 6. 2002 o dovolání obviněného J. C., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného J. C. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný J. C. podal prostřednictvím obhájce v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000 dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 30. 5. 2001.

Nejvyšší soud shledal, že jde o nepřípustné dovolání.

Dovolání bylo zavedeno do trestního řádu jako nový mimořádný opravný prostředek zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002. Časová působnost trestního řádu a jeho novel se řídí zásadou, že trestní řízení probíhá podle zákona, který je účinný v době řízení. V posuzované věci trestní stíhání obviněného probíhalo a pravomocně skončilo před tím, než zákon č. 265/2001 Sb. nabyl účinnosti, což znamená, že nebylo vystaveno tomu, aby pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno jiným mimořádným opravným prostředkem než stížností pro porušení zákona podle § 266 odst. 1 a násl. tr. ř. nebo návrhem na povolení obnovy řízení podle § 277 odst. 1 a násl. tr. ř. Jestliže bylo dovolání jako další mimořádný opravný prostředek zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, pak to znamená, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen v případě, že vše ch n y zákonné podmínky pro jeho podání nastanou v době od 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Zákonná dikce „a zákon to připouští“ ve vztahu k datu 1. 1. 2002 jako počátku účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. znamená nejen to, že dovolání je možné podat až od 1. 1. 2002, nýbrž i to, že je možné ho podat jen proti takovému rozhodnutí soudu druhého stupně, které nabylo právní moci, tj. bylo vyhlášeno, v době od 1. 1. 2002.

Tento závěr lze podpořit i obsahem přechodných ustanovení, která má zákon č. 265/2001 Sb. (čl. II tohoto zákona). V těchto ustanoveních není nijak zakotvena možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností uvedeného zákona. Přitom pouze takové výslovné ustanovení by mohlo být průlomem do zásady, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení.

V posuzovaném případě bylo napadené usnesení odvolacího soudu vyhlášeno a nabylo právní moci dne 13. 12. 2001, takže proti němu není přípustné podat dovolání jako mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec v. r.

Za správnost vyhotovení:

Jitka Juránková

7 Tdo 250/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 6. 2002 o dovolání obviněného J. C., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného J. C. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný J. C. podal prostřednictvím obhájce v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 49/2000 dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. 6 To 358/2001, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 30. 5. 2001.

Nejvyšší soud shledal, že jde o nepřípustné dovolání.

Dovolání bylo zavedeno do trestního řádu jako nový mimořádný opravný prostředek zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002. Časová působnost trestního řádu a jeho novel se řídí zásadou, že trestní řízení probíhá podle zákona, který je účinný v době řízení. V posuzované věci trestní stíhání obviněného probíhalo a pravomocně skončilo před tím, než zákon č. 265/2001 Sb. nabyl účinnosti, což znamená, že nebylo vystaveno tomu, aby pravomocné rozhodnutí mohlo být napadeno jiným mimořádným opravným prostředkem než stížností pro porušení zákona podle § 266 odst. 1 a násl. tr. ř. nebo návrhem na povolení obnovy řízení podle § 277 odst. 1 a násl. tr. ř. Jestliže bylo dovolání jako další mimořádný opravný prostředek zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, pak to znamená, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen v případě, že vše ch n y zákonné podmínky pro jeho podání nastanou v době od 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Zákonná dikce „a zákon to připouští“ ve vztahu k datu 1. 1. 2002 jako počátku účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. znamená nejen to, že dovolání je možné podat až od 1. 1. 2002, nýbrž i to, že je možné ho podat jen proti takovému rozhodnutí soudu druhého stupně, které nabylo právní moci, tj. bylo vyhlášeno, v době od 1. 1. 2002.

Tento závěr lze podpořit i obsahem přechodných ustanovení, která má zákon č. 265/2001 Sb. (čl. II tohoto zákona). V těchto ustanoveních není nijak zakotvena možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností uvedeného zákona. Přitom pouze takové výslovné ustanovení by mohlo být průlomem do zásady, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení.

V posuzovaném případě bylo napadené usnesení odvolacího soudu vyhlášeno a nabylo právní moci dne 13. 12. 2001, takže proti němu není přípustné podat dovolání jako mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2002

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru