Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1576/2005Usnesení NS ze dne 21.12.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:7.TDO.1576.2005.3

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1576/2005-II

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. prosince 2005 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně, které podala ve prospěch obviněného K. S., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 8. 2005, sp. zn. 4 Nt 40/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 18 T 4/2004, podle § 265l odst. 4 tr. ř. takto:

Obviněný K. S. seneberedovazby.

Odůvodnění:

V neveřejném zasedání konaném dne 21. prosince 2005 rozhodl Nejvyšší soud o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném ve prospěch obviněného K. S. tak, že podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 8. 2005, sp. zn. 4 Nt 40/2005, jakož i vadné řízení mu předcházející, včetně všech rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu ve Strakonicích přikázal, aby postupoval podle § 251 odst. 3 tr. ř. a Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby věc poté v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obviněný vykonává na základě rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. 18 T 4/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 8. 2005, sp. zn. 4 Nt 40/2005, trest odnětí svobody v trvání 1 roku ve V. J. V důsledku shora uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu nelze považovat citovaný rozsudek okresního soudu za pravomocný a obviněný proto nemůže trest odnětí svobody uložený tímto rozsudkem dále vykonávat. Nejvyšší soud byl proto povinen podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného K. S. Obviněný nebyl v průběhu řízení v této věci ve vazbě. Nejvyšší soud ani v tomto stadiu trestního řízení nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř. jeho vzetí do vazby. Rozhodl proto jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. prosince 2005

Předseda senátu

JUDr. Juraj Malik

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru