Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1410/2017Usnesení NS ze dne 22.11.2017

HeslaDovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.1410.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. c) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1410/2017-12

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. 11. 2017 o dovolání, které podal obviněný M. R., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 6 To 238/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 5 T 181/2008, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného M. R. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný M. R. podal prostřednictvím obhájkyně dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 6 To 238/2017, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. 5 T 181/2008. Tímto usnesením Okresní soud ve Frýdku-Místku podle § 91 odst. 1 tr. zákoníku rozhodl, že se vykoná zbytek trestů zákazu činnosti, které byly obviněnému uloženy ve věcech Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 1 T 277/2006, Okresního soudu ve Vsetíně sp. zn. 4 T 198/2006, Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově sp. zn. 103 T 78/2007 a Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 5 T 181/2008 a od výkonu jejichž zbytku bylo předtím podmíněně upuštěno usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 5 T 181/2008.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Co se rozumí „rozhodnutím ve věci samé“, je stanoveno taxativním výčtem uvedeným v § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. ř. Ve výčtu rozhodnutí, která se považují za „rozhodnutí ve věci samé“, ovšem není rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti ani rozhodnutí o tom, zda se odsouzený ve zkušební době osvědčil nebo zda se zbytek trestu zákazu činnosti vykoná. Rozhodnutí podle § 91 odst. 1 tr. zákoníku tedy není typem rozhodnutí, které má povahu „rozhodnutí ve věci samé“ ve smyslu podmínek přípustnosti dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř., takže ho nelze napadnout dovoláním. Tím pádem nelze dovoláním napadnout ani rozhodnutí soudu druhého stupně o řádném opravném prostředku podaném proti rozhodnutí podle § 91 odst. 1 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud proto nepřípustné dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. listopadu 2017

JUDr. Petr Hrachovec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru