Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 139/2013Usnesení NS ze dne 06.03.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TDO.139.2013.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 139/2013-II-40

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 6. 3. 2013, konaném o dovolání obviněného M. S., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 5 To 283/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp zn. 3 T 35/2012, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. S. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný M. S. vykonává trest odnětí svobody na tři a půl roku, který mu byl v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 3 T 35/2012 uložen za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku dílem dokonaný a dílem nedokonaný ve stadiu přípravy podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 5 To 283/2012.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2013, sp. zn. 7 Tdo 139/2013-I, byly z podnětu dovolání obviněného zrušeny rozsudky obou soudů, tj. jak rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 5 To 283/2012, tak rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. 3 T 35/2012, s tím, že Okresnímu soudu v Chomutově bylo přikázáno věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout. Vzhledem k výsledku dovolacího řízení již není reálné, že by v dalším řízení mohlo být na skutek aplikováno ustanovení § 283 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, a skutek bude moci být nejspíše posouzen jen podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku.

Zrušením rozsudků obou soudů odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a bylo nutno rozhodnout o vazbě (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stadiu řízení není na straně obviněného dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl tak, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 6. března 2013

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru