Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 102/2017Usnesení NS ze dne 17.08.2017

HeslaPřerušení výkonu trestu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.102.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265o odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 102/2017-I

USNESENÍ

Ve věci řízení o dovolání obviněného J. B., vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 102/2017, které podal proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 9 To 345/2016, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 10 T 155/2015, rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 265o odst. 1 tr. ř. před rozhodnutím o dovolání takto:

Až do rozhodnutí o dovolání se obviněnému J. B., přerušuje výkon trestu odnětí svobody, který mu byl v trvání tří roků uložen rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne 13. 6. 2016, sp. zn. 10 T 155/2015, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 9 To 345/2016.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne 13. 6. 2016, sp. zn. 10 T 155/2015, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 9 To 345/2016, byl obviněný J. B. odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 roků, se zařazením pro jeho výkon do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti (řízení všech motorových vozidel) na dobu 4 let.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal obviněný J. B. dovolání, z jehož obsahu vyplývají skutečnosti, na základě kterých nelze vyloučit, že dovolání tohoto obviněného může být po projednání senátem Nejvyššího soudu shledáno důvodným. Protože výkonem uloženého trestu odnětí svobody by v takovém případě mohlo dojít k následku, který by jen těžko bylo možno odčinit, rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení podle § 265o odst. 1 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. srpna 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru