Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1007/2012Usnesení NS ze dne 05.09.2012

KategorieC
Publikováno48/2013 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2012:7.TDO.1007.2012.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 67 odst. c tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1007/2012-II-41

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 5. 9. 2012 v řízení, konaném o dovolání nejvyššího státního zástupce v trestní věci obviněného T. B. , vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 6 T 73/2011, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný T. B. bere do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

Odůvodnění:

Obviněný T. B. vykonává trest odnětí svobody v trvání čtyř roků a osmi měsíců, který mu byl v trestní věci vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 6 T 73/2011 uložen rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 7 To 759/2011.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1007/2012-I, byl rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušen z podnětu dovolání nejvyššího státního zástupce podaného v neprospěch obviněného, přičemž Krajskému soudu v Ústí nad Labem bylo přikázáno nové projednání a rozhodnutí věci.

Tím odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a vyvstala nutnost rozhodnout o vazbě obviněného (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného je nadále dán důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. Z tohoto důvodu byl obviněný ve vazbě již v původním řízení.

Obviněný byl rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 1. 12. 2011, sp. zn. 6 T 73/2011, odsouzen pro zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a zločin vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody na pět roků se zařazením do věznice s ostrahou. Změna, kterou z podnětu odvolání obviněného provedl Krajský soud v Ústí nad Labem a kvůli které nejvyšší státní zástupce důvodně podal dovolání v neprospěch obviněného, spočívala v tom, že skutek kvalifikovaný Okresním soudem v Litoměřicích jako zločin vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku byl posouzen jen jako přečin vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Po rozhodnutí, jímž Nejvyšší soud vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce, který se domáhal posouzení skutku i podle § 175 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku, je řízení ve stadiu, kdy Krajský soud v Ústí nad Labem bude znovu rozhodovat o odvolání obviněného.

Trestná činnost obviněného záležela podle zjištění Okresního soudu v Litoměřicích v podstatě v tom, že dne 19. 4. 2011 kolem 20,00 hodin na silnici mezi obcemi R. a D., okr. Litoměřice, společně s další osobou nejprve napadl poškozeného T. J., povalil ho na zem, bil ho, kopal do něj, škrtil ho, vyhrožoval mu zabitím a požadoval po něm vydání věcí, které měl poškozený u sebe, a následně poškozenému vyhrožoval zabitím pro případ, že věc oznámí policii.

Za situace, kdy tu je nepravomocný odsuzující rozsudek soudu prvního stupně, je třeba konstatovat, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se staly skutky, pro které je obviněný stíhán, že tyto skutky mají všechny znaky zločinu loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a zločinu vydírání podle § 173 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku a že pachatelem těchto trestných činů je obviněný.

Obviněný je osobou s rozsáhlejší kriminální minulostí. Vzhledem k tomu, že v poměru mezi některými odsouzenými jde o vztah souhrnnosti, byl v letech 2001-2009 celkem sedmkrát odsouzen. I když ohledně některých odsouzení již nastal účinek, že se na obviněného hledí, jako by nebyl odsouzen, zůstává skutečností, že se opakovaně dopustil různé úmyslné trestné činnosti, mimo jiné i krádeží a vydírání. V tomto světle je obviněný osobou s výrazným sklonem k páchání trestné činnosti a ke zjevné gradaci, pokud jde o její závažnost. Z výkonu posledního trestu odnětí svobody byl obviněný propuštěn dne 15. 10. 2009, takže nyní projednávanou trestnou činnost spáchal jeden a půl roku po propuštění. Tento krátký časový odstup jasně ukazuje na to, že je velmi obtížné dosáhnout trvalé nápravy obviněného.

Zároveň z uvedených skutečností vyplývá důvodná obava, že při pobytu na svobodě obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je nyní stíhán, jak to předvídá ustanovení § 67 písm. c) tr. ř. Účelem vazby podle tohoto ustanovení je předejít tomu, aby obviněný trestnou činnost opakoval. Závažnost projednávané trestné činnosti ve spojení s výrazným stupněm narušení obviněného vylučují reálnost úvahy, že by účelu vazby mohlo být dosaženo jiným opatřením.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že obviněný T. B. se bere do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 5. září 2012

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru