Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 73/2016Usnesení NS ze dne 11.01.2017

HeslaSpojení trestních věcí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.73.2016.1
Dotčené předpisy

§ 23 odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 72/2016

7 Td 73/2016

7 Td 74/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 11. ledna 2017 v neveřejném zasedání, ve věci návrhů Obvodního soudu pro Prahu 5 na odnětí věcí vedených u tohoto soudu pod sp. zn. V 289/2016 – 37 Nt 332/2016, sp. zn. V 290/2016 – 37 Nt 333/2016 a sp. zn. V 291/2016 – 37 Nt 334/2016, a jejich přikázání jinému věcně příslušnému soudu v obvodu mimo obvod Vrchního soudu v Praze, které jsou u Nejvyššího soudu samostatně vedeny pod sp. zn. 7 Td 72/2016, 7 Td 73/2016, a 7 Td 74/2016, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam se věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Td 72/2016, 7 Td 73/2016 a 7 Td 74/2016, týkající se návrhů Obvodního soudu pro Prahu 5 na odnětí a přikázání věci, spojují k společnému projednání a rozhodnutí a budou nadále u Nejvyššího soudu vedeny pod společnou sp. zn. 7 Td 72/2016.

Odůvodnění.

Dne 27. 12. 2016 byly Nejvyššímu soudu předloženy k rozhodnutí o delegaci podle § 25 tr. ř. tři návrhy Obvodního soudu pro Prahu 5, na odnětí věcí vedených u tohoto soudu pod sp. zn. V 289/2016 – 37 Nt 332/2016, sp. zn. V 290/2016 – 37 Nt 333/2016 a sp. zn. V 291/2016 – 37 Nt 334/2016, a jejich přikázání jinému věcně příslušnému soudu v obvodu mimo obvod působnosti Vrchního soudu v Praze. Tyto návrhy jsou u Nejvyššího soudu vedeny pod sp. zn. 7 Td 72/2016, sp. zn. 7 Td 73/2016 a pod sp. zn. 7 Td 74/2016.

Protože tyto tři návrhy se týkají řízení ve stadiu prověřování v téže trestní věci, a jsou tak dány podmínky pro jejich projednání a rozhodnutí ve společném řízení, rozhodl Nejvyšší soud podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení těchto věcí s tím, že společné řízení o nich bude nadále vedeno u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Td 72/2016.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. ledna 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru