Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 7/2021Usnesení NS ze dne 17.02.2021

HeslaMístní příslušnost
Kuplířství
Příslušnost soudu
KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2021:7.TD.7.2021.1
Dotčené předpisy

§ 18 odst. 1 tr. ř.

§ 189 odst. 1 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

7 Td 7/2021-1084

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 17. 2. 2021 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněných S. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, N. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, doručovací adresa XY, E. Š., nar. XY v XY, trvale bytem XY, doručovací adresa XY, J. S., nar. XY ve XY, trvale bytem XY, a D. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 T 134/2020, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 7.

Odůvodnění:

1. Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podala dne 31. 12. 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 10 obžalobu, a to stran obviněných S. S., N. S. a E. Š. pro zločin kuplířství podle § 189 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku a stran obviněných J. S. a D. S. pro zločin kuplířství podle § 189 odst. 1 alinea 2, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku.

2. Těchto trestných činů se měli obvinění podle obžaloby dopustit tím, že

1) obviněné S. S., N. S. a E. Š. v době nejméně od 15. 3. 2018 do 6. 8. 2019, zřejmě z míst svého bydliště, tedy z Prahy 7, XY a z Brna, XY, společně a po vzájemné dohodě inzerovaly při nejmenším na internetových serverech www.XY.cz a www.XY.cz možnost finančního výdělku prostitucí, vydávaly se za operátorky jménem „A.“ (pod přezdívkou „A.“ vystupovala obviněná E. Š. a N. S.) a „S.“ (pod přezdívkou „S.“ vystupovala obviněná S. S.), najímaly dívky k prostituci zejména prostřednictvím e-mailové komunikace z účtu XY a následně prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp z různých telefonních čísel, například XY, XY a dalších, předmětem domluvy bylo, že obviněné dívkám prostřednictvím inzerce seženou zájemce o sexuální služby, budou zajišťovat komunikaci se zájemci a zprostředkují dívkám schůzku včetně zarezervování hotelových pokojů za účelem realizace sexuálních služeb, což skutečně obviněné činily a sexuální služby byly realizovány v různých hodinových hotelech na různých místech v Praze, například v hotelu XY v Praze 10 v ulici XY, v apartmánu v Praze 10 v ulici XY a v hotelu v Praze 1 v ulici XY, za což najaté dívky obviněným odváděly nejprve 30 % ze svého výdělku za provedené sexuální služby a ode dne 15. 4. 2018 pak 40 % ze svého výdělku, předávky provizí proběhly ve většině případů tak, že dívky předávaly hotovost obviněné N. S. většinou v OC Palladium v Praze 1 na XY, která pak hotovost předala obviněné E. Š., polovinu takto získaných finančních prostředků si ponechaly a druhou polovinu předala obviněná E. Š. obviněné S. S. v některých případech osobně, a to minimálně v polovině září 2018 v Praze 7, u rezidence XY, kdy ji předala vyšší, blíže nezjištěnou, finanční částku a dále v blíže nezjištěné době na podzim 2018 na témže místě, kdy jí předala 120 000 – 130 000 Kč, dále v blíže nezjištěné době, pravděpodobně v polovině ledna a pak v druhém případě počátkem února 2019 se takto sešly dvakrát v Olomouci a následně v blíže nezjištěné době v květnu 2019 v Praze 1, u obchodního centra Florentinum, kde obviněné S. S. obviněná E. Š. předala částky vždy minimálně v řádech desetitisíců, v ostatních případech obviněná E. Š. vybrané provize poslala bankovním převodem obviněné S. S., a to na různé bankovní účty, které jí uvedla, a nebo ve výjimečných případech jednotlivé dívky provize z výdělku zasílaly přímo na bankovní účty, které jim obviněné pro tento účel sdělily, přičemž tímto svým jednáním se tak obohatily o částku v rozmezí od 3 494 533 Kč do 5 189 966 Kč, takto zprostředkovávaly sexuální služby minimálně prostřednictvím 30 dívek, přičemž se jednalo o T. S., N. K., A. B., A. P., L. S. J., K. T., M. Š., V. Š., M. K., A. V., V. B., Z. J., Z. B., E. M., M. K., M. B., D. H., N. H., N. H., D. P., P. B., K. Ř., K. F., M. T., V. E., P. P., I. D., K. J., P. P., E. K., M. N.,

2) obviněný J. S. v blíže nezjištěném období, minimálně však v době od 29. 8. 2018 do 9. 7. 2019 na přesně nezjištěném místě, s největší pravděpodobností v místě svého trvalého bydliště v Brně, ulici XY, po předchozí dohodě se svou dcerou, obviněnou S. S., která se dopouštěla výše popsané trestné činnosti, přijal na své bankovní účty finanční prostředky v celkové výši nejméně 81 650 Kč, získané obviněnou S. S. z výše popsané trestné činnosti pod bodem 1, přičemž si byl vědom původu těchto finančních prostředků a rozsahu trestné činnosti páchané obviněnou S. S., a tyto finanční prostředky na své účty přijímal a následně různě převáděl na jiné účty za účelem zakrytí jejich skutečného původu, konkrétně:

- na svůj bankovní účet číslo XY dne 29. 8. 2018 přijal částku 8 450 Kč od M. N., jako provizi za zprostředkování schůzky za účelem provedení sexuálních služeb, kterou zprostředkovala obviněná S. S.,

- na svůj bankovní účet číslo XY dne 28. 12. 2018 přijal částku 5 000 Kč a na svůj bankovní účet číslo XY dne 10. 1. 2019 přijal částku 7 800 Kč od M. K., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzek za účelem provedení sexuálních služeb,

- na svůj bankovní účet číslo XY ve dnech 2. 11. 2018 a 27. 12. 2018 přijal částku 2 800 Kč a 1 500 Kč a na svůj bankovní účet číslo XY ve dnech 22. 1. 2019 a 29. 1. 2019 přijal částku 6 500 Kč a 6 900 Kč od D. H., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzek za účelem provedení sexuálních služeb,

- na svůj bankovní účet číslo XY ve dnech 7. 12. 2018 a 4. 1. 2019 přijal částky 10 200 Kč a 3 600 Kč a na svůj bankovní účet číslo XY ve dnech 10. 1. 2019 a 30. 1. 2019 přijal částky 8 400 Kč, 5 600 Kč a 1 700 Kč od K. F., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzek za účelem provedení sexuálních služeb,

- na svůj bankovní účet číslo XY dne 12. 3. 2019 přijal částku 1 200 Kč od P. P., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzky za účelem provedení sexuálních služeb,

- na svůj bankovní účet číslo XY dne 21. 3. 2019 přijal částku 2 800 Kč od N. H., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzky za účelem provedení sexuálních služeb,

- na svůj bankovní účet číslo XY dne 17. 6. 2019 přijal částku 3 600 Kč od M. B., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzky za účelem provedení sexuálních služeb,

- na svůj bankovní účet číslo XY dne 9. 7. 2019 přijal částku 5 600 Kč od D. P., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzky za účelem provedení sexuálních služeb,

- na svůj bankovní účet číslo XY v blíže neurčené době přijal blíže neurčenou částku od M. Š., jako provizi pro obviněnou S. S. za zprostředkování schůzek za účelem provedení sexuálních služeb,

a dále ze svého bankovního účtu číslo XY v době od 13. 8. 2018 do 11. 7. 2019 na základě pokynů obviněné S. S. provedl nejméně 105 plateb v celkové výši 96 430 Kč reklamní agentuře Advertising Tech Sokolovska 428/130, zajišťující reklamu na serverech inzerujících sexuální služby a nejméně 1 platbu ve výši 4 470 Kč serveru XY.com za inzerci sexuálních služeb, přičemž si byl vědom účelu provedených plateb, dále přibližně v době od května roku 2018 do 6. 8. 019 půjčoval obviněné S. S. svá vozidla Hyundai i10, r. z. XY, bílé barvy a Hyundai IX20, r. z. XY, červené barvy, na cesty z Brna do Prahy za spoluobviněnou E. Š. za účelem předání a převozu finančních prostředků, tedy provizí (50% provizí z celkového objemu provizí, které vybraly obviněné N. S. a E. Š.) získaných za zprostředkování schůzek za účelem provádění sexuálních služeb, popřípadě ji přímo na těchto cestách společně s obviněnou D. S. doprovázeli, přičemž si byli oba vědomi účelu cest do Prahy a původu finančních prostředků, poté tyto finanční prostředky v hotovosti v části od obviněné S. S. obviněný J. S. přijímal a vkládal je po částech na své bankovní účty číslo XY, XY, XY, XY, popřípadě na bankovní účty, ke kterým měl dispoziční právo, a to na účet číslo XY a XY, prováděl četné finanční transakce mezi svými bankovními účty, jakož i opětovné výběry finanční hotovosti za zjevným účelem mísení finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti jeho dcery, obviněné S. S., s finančními prostředky získanými legálními způsoby, aby tak zastřel jejich skutečný původ, načež tyto smíšené finanční prostředky použil dne 29. 5. 2018 k nákupu vozidla Hyundai i10, r. z. XY, a dále dne 1. 11. 2018 společně se svou manželkou, obviněnou D. S., použili tyto finanční prostředky k nákupu bytu číslo XY a pozemku v ulici XY, Moravany u Brna v hodnotě 3 499 000 Kč,

3) a obviněná D. S. v blíže nezjištěném období, minimálně však v době od 1. 3. 2018 do 6. 8. 2019 na přesně nezjištěném místě, s největší pravděpodobností v místě svého trvalého bydliště v Brně, v ulici XY, po předchozí dohodě se svou dcerou, obviněnou S. S., která se dopouštěla trestné činnosti popsané pod bodem číslo 1), úmyslně poskytla obviněné S. S. a obviněnému J. S. své bankovní účty číslo XY a XY k převádění a přesunům finančních prostředků, ačkoliv věděla, že tyto prostředky pochází z provizí a tyto operace jsou prováděny za účelem zastření jejich skutečného původu těchto finančních prostředků, dále dne 31. 10. 2018 v 15:37 hodin na přepážce České spořitelny v Brně společně s obviněnou S. S. vybraly finanční hotovost ve výši 1 990 708,80 Kč z bankovního účtu obviněné S. S. číslo XY, přičemž věděla, že obviněná S. S. je nezaměstnaná a nemá žádný oficiální finanční příjem a tyto finanční prostředky pocházely z její trestné činnosti popsané výše, dále s obviněnou S. S. konzultovala investici výše uvedených provizí za zprostředkování schůzek za účelem provedení sexuálních služeb do nemovitosti, a to do bytu číslo XY a pozemku v ulici XY, v Moravanech u Brna v hodnotě 3 499 000 Kč a řešila s ní realizaci nákupu bytu pro obviněnou S. S., a tento byt fakticky zakoupila s obviněným J. S. pro obviněnou S. S., a to částečně za legálně nabyté finanční prostředky a částečně za finanční prostředky získané obviněnou S. S. výše uvedenou trestnou činností.“

3. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 18. 1. 2021, sp. zn. 4 T 134/2020, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 10 není místně příslušný k jejímu projednání. Ze spisového materiálu i z obžaloby vyplynulo, že obviněné S. S., N. S. a E. Š. se měly dopustit zločinu kuplířství podle § 189 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku tím, že z míst svého bydliště, tedy z adres XY, Praha 7 a XY, Brno, najímaly dívky k prostituci. Tato činnost se měla odehrávat prostřednictvím internetu a telekomunikačních prostředků, tj. jednak z místa, odkud komunikovaly obviněné, a jednak z místa, odkud komunikovaly zjednané dívky. Soud uvedl, že je takto možné komunikovat prostřednictvím mobilních telefonů prakticky odkudkoli, proto lze místo spáchání obtížně určit, nejspíše se jednalo o místa, kde se v té době obviněné a zjednané dívky trvale zdržovaly. Stran obviněných se tak stalo z míst v obvodu Prahy 7 a Brna. Obvinění J. S. a D. S. se pak zločinu kuplířství podle § 189 odst. 1 alinea 2, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku měli dopustit tím, že po dohodě s obviněnou S. S. přijali na své bankovní účty finanční prostředky, plynoucí z trestní činnosti této obviněné, a to rovněž v místě jejich bydliště, tedy na adrese XY, Brno. Z obsahu spisu dále vyplynulo, že k předávání peněz mezi obviněnými a dívkami, které byly k prostituci najaty, docházelo nejčastěji na adresách v obvodu Prahy 7 (Billa na adrese XY, XY a XY ulice), v obchodních centrech v obvodu Prahy 1 (Palladium, Florentinum) či v obvodu Prahy 5 (XY ulice, XY).

4. S ohledem na uvedené měl Obvodní soud pro Prahu 10 za to, že k projednání věci není místně příslušný, ale je jím Obvodní soud pro Prahu 7 či Městský soud v Brně, neboť místem spáchání trestných činů byly adresy XY, Praha 7 a XY, Brno, což jsou zároveň adresy, kde se obviněné trvale zdržují. Proto soud rozhodl o postoupení věci k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu.

5. Nejvyšší soud, který je Obvodnímu soudu pro Prahu 10 a soudům uvedeným v jeho usnesení podle § 24 odst. 1 tr. ř., tj. Obvodnímu soudu pro Prahu 7 a Městskému soudu v Brně, soudem nejblíže společně nadřízeným, a tedy příslušným k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu, zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

6. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle § 20 odst. 1 věta první tr. ř. proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu.

7. Nejvyšší soud shledal, že trestné činy obviněných spolu souvisí. Obviněným S. S., N. S. a E. Š. je kladeno za vinu spáchání zločinu kuplířství podle § 189 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) tr. zákoníku, kterého se měly podle obžaloby dopustit tím, že jiného přiměly, zjednaly a najaly k provozování prostituce a kořistily z prostitutce provozované jiným, v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch jako členové organizované skupiny. Obviněným J. S. a D. S. je kladeno za vinu spáchání zločinu kuplířství podle § 189 odst. 1 alinea 2, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku tím, že kořistili z (téže) prostituce provozované jiným, v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch jako členové organizované skupiny. Trestné činy obviněných jsou, pokud jde o trestní sazbu, stejně závažné.

8. Za místo spáchání trestného činu je potom podle § 18 odst. 1 tr. ř. třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

9. Objektem trestného činu kuplířství podle § 189 tr. zákoníku je ochrana mravnosti a svobodného rozhodování člověka v sexuální oblasti. Ustanovení § 189 odst. 1 tr. zákoníku obsahuje dvě alinea, z nichž každé představuje samostatnou základní skutkovou podstatu. Alinea 1 postihuje jednání spočívající v přimění, zjednání a najmutí (a rovněž zlákání a svedení, která ovšem obviněným nebyla kladena za vinu) jiného k provozování prostituce. Pojem přiměje není založen na násilí nebo pohrůžkách a neobsahuje v sobě ani žádné jiné prvky agresivity. Formy, jimiž pachatel jiného přiměje, tak mohou mít různé podoby, může jít i o různé druhy přemlouvání či žádostí. Zjednáním jiného k provozování prostituce se rozumí uzavření (spíše neformální) dohody (i konkludentní) mezi kuplířem a osobou provozující prostituci. Pod pojmem najme, se chápe uzavření jakékoli i konkludentní smlouvy, jejímž obsahem je závazek osoby najímané, že provede určitý úkon, službu, práci apod. pro toho, kdo si ji najímá, anebo pro někoho jiného, přičemž v daném případě se najmutí týká provedení sexuálních služeb, tj. prostituce. Alinea 2 sankcionuje kořistění z prostituce provozované jiným. Kořistěním z prostituce provozované jiným se rozumějí jakékoli způsoby získávání majetkového prospěchu z prostituce provozované jiným za podmínky, že lze dovodit, že pachatel využívá vědomě svého vztahu k osobě provozující prostituci. Nevyžaduje, aby pachatel výslovně požadoval nebo vynucoval hmotný prospěch z prostituce jiného, postačí opakované přijímání úplaty za to, že umožňuje provozování prostituce (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1870 a násl.).

10. Z hlediska určení místní příslušnosti soudu jsou tak podstatná jednak místa, na kterých docházelo k přimění, zjednávání a najímání dívek k prostituci, tedy, zjednodušeně řečeno, místa, kde byly obviněnými předloženy žádosti jiným či sjednávány dohody mezi obviněnými a osobami následně provozujícími prostituci (jak prvotní žádosti či dohody, v obecném smyslu, o vzájemné spolupráci, tak i následně konkrétní, ohledně vyrozumívání o zájmu určitého klienta, času a místě schůzky, poptávaných službách, předjednané ceně apod.). Fakticky to byla místa, kde se nacházely obviněné při komunikaci s dívkami, a rovněž místa, kde se nacházely zjednávané dívky v okamžiku, kdy byly přiměny, zjednávány či najímány. Zde je namístě doplnit, že následně realizovaná, obviněnými zprostředkovaná prostituce (tedy schůzky dívek s klienty) již není předmětem postihu skutkové podstaty, uvedené v § 189 tr. zákoníku (ani jiné, neboť prostituce sama o sobě není trestná, ale může být pouze za určitých okolností přestupkem), a tedy lokace tohoto kontaktu není z pohledu místa spáchání trestného činu kuplířství bez dalšího (v dané věci zejména s přihlédnutím k dálkovému způsobu komunikace obviněných s dívkami, které se při jednání ve smyslu § 189 odst. 1 alinea 1 tr. zákoníku osobně nesetkávaly) podstatná. Obžalobou dovozovaný trestný čin ve zmíněném odst. 1 alinea 1 byl navíc v daném případě dokonán již tím, že byla určitá osoba reálně zjednána, přiměna či najata k provozování prostituce.

11. Současně jsou pro určení místní příslušnosti podstatná místa, kde mělo docházet ke kořistění z prostituce jiného, až již v podobě místa přebírání sjednaných provizí za umožnění provozování prostituce v hotovosti nebo v podobě místa obohacení po jejich připsání na účet. Ani v tomto případě není bez dalšího podstatné místo, kde byla prostituce vykonána.

12. Nejvyšší soud shledal, že ze spisového materiálu není možné s jistotou určit místa, kde se nacházely dívky následně přiměné, zjednané či najaté k prostituci, když komunikovaly s obviněnými. Jsou však zřejmě známá místa, kde se nacházely obviněné v době, kdy měly jednat s dívkami o provozování prostituce. Z jejich výpovědí a z popisu skutkového děje, uvedeného v obžalobě, vyplývá, že tak měly činit mimo jiné z místa svého bydliště, a to v Praze 7 (N. S. a E. Š.) nebo z Brna (S. S.). Na těchto místech tedy docházelo (byť, jak bylo řečeno, mimo jiné) k jednání naplňujícímu objektivní stránku zločinu kuplířství, spočívajícího v přimění, zjednávání a najímání dívek k prostituci.

13. Z obsahu spisu jsou dále zřejmá místa, kde docházelo k přijímání provizí (úplat) z prostituce, tedy místa, kde měl být naplňován znak kořistí z prostituce (odst. 2 dovozovaného zločinu). Z výpovědí obviněných i dívek, které měly být přiměny, zjednány či najaty k prostituci, vyplývá, že ve většině případů docházelo k předávání provizí v hotovosti na předem domluvených místech, a to zejména v OC Palladium v Praze 1, u rezidence XY v Praze 7 nebo na dalších místech Prahy 1, 5 či 7, v několika případech pak dívky podle pokynů finanční prostředky vkládaly na účty obviněných (účty obviněných J. S. a D. S.), kteří mají bydliště v Brně a peníze také v Brně vybírali.

14. Souhrnně řečeno, v projednávané věci je ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. s ohledem na jednání obviněných, jak je popsáno v obžalobě, dána příslušnost více soudů. Z dostupného spisového materiálu však nevyplývá, že by se některé z míst, kde měl být spáchán trestný čin ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř., nacházelo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10. Nejvyšší soud po zvážení všech dosud známých okolností případu shledal vhodným, aby věc obviněných projednal příslušný Obvodní soud pro Prahu 7, v jehož obvodu, kde mají faktické bydliště dvě z obviněných, mělo mimo jiné dojít k zásadním momentům jednání naplňujícímu objektivní stránku zločinu kuplířství podle § 189 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku.

15. Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, že místně příslušným k projednání věci je Obvodní soud pro Prahu 7.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. 2. 2021

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Radek Doležel

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru