Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 59/2013Usnesení NS ze dne 13.11.2013

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.59.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 59/2013-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 13. listopadu 2013 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněných M. H ., J. Š., R. I. V., vedené u Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně pod sp. zn. 68 T 14/2013, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci obviněných M. H., J. Š. a R. I. V. příslušný Krajský soud v Brně.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně - pobočka ve Zlíně, podala ke Krajskému soudu v Brně - pobočka ve Zlíně, dne 9. 9. 2013 obžalobu na obviněné M. H., J. Š. a R. I. V. pro ad I) zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a na obviněného M. H. pro ad II) zločin vydírání dle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákoníku.

Společné trestné činnosti se obvinění měli dopustit tím, že M. H., J. Š. a R. I. V. v úmyslu zkrátit daň a obohatit se tak na úkor České republiky, po předchozí dohodě o rozdělení výnosu ze zkrácené daně, vytvořili z obchodních společností KOHASTEEL, s. r. o., IČ: 28325401, se sídlem Brno, Česká 161/1, MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., IČ: 28354087, se sídlem Praha 4, Tigridova 1501/6, a Bladewell, s. r. o., IČ: 28336160, se sídlem Praha 10 – Vinohrady, Říčanská 1984/5, dva účelové obchodní řetězce, v rámci kterých realizovali spekulativní nákupy a prodeje zboží – hutního materiálu, jejichž jediným cílem a účelem bylo zkrátit daň z přidané hodnoty nejprve u společnosti KOHASTEEL, s. r. o., a poté u společnosti MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., tj. vždy u prvního článku obchodního řetězce, tzv. ztraceného obchodníka, na který pořizovali zboží od dodavatelů z jiných členských zemí Evropské unie, přičemž společnost Bladewell, s. r. o., plnila funkci tzv. nárazníkové společnosti, která již s obchodovaným zbožím nakládala jako se zbožím pořízeným od tuzemských dodavatelů s cílem svou zdánlivě řádnou obchodní činností zastřít předchozí daňový únik. Tuto obchodní činnost přitom organizoval a nákup zboží zajišťoval obviněný M. H. především z kanceláří společností KOHASTEEL, s. r. o., a MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., umístěných v přesně nezjištěných pronajatých prostorách v budově bývalé firmy STIVAL v N. a na ulici J. z P. v U. H., obvinění J. Š. a R. I. V. z kanceláře společnosti Bladewell, s. r. o., umístěné ve Z. nejprve v obytném domě pod zimním stadionem a poté v B. vile na adrese G., když oficiální sídla těchto společností záměrně umístili na adresy „virtuálních kanceláří“ v Praze a v Brně, aniž by na těchto adresách měli pronajaty jakékoli prostory, s cílem snížit pravděpodobnost provedení daňové kontroly správcem daně a zamezit tak odhalení trestné činnosti, a takto nejprve:

1. M. H., po dohodě s J. Š., si za účelem provozování spekulativní obchodní činnosti a krácení daně obstaral obchodní společnost KOHASTEEL, s. r. o., ve které se stal ke 2. 2. 2009 jediným jednatelem a společníkem, a následně, společně s J. Š., fakticky jednajícím za společnost Bladewell, s. r. o., a R. I. V., jednatelem společnosti Bladewell, s. r. o., vytvořili účelový obchodní řetězec firem: KOHASTEEL, s. r. o. – Bladewell, s. r. o., přes který:

a) v době od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 pořídili jménem společnosti KOHASTEEL, s. r. o., od dodavatelů ze Slovenska, Německa a Polska hutní materiál v celkové hodnotě nejméně 42,429.792,- Kč, který následně formálně, t. j. pouze fakturačně, prodali druhému článku řetězce, obchodní společnosti Bladewell, s.r.o., popřípadě jiné firmě zařazené do obchodního řetězce místo společnosti Bladewell, s. r. o., a následně zboží dál prodali dalšímu odběrateli, přičemž M. H. poté v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty společnosti KOHASTEEL, s. r. o., za 3. čtvrtletí 2009, které nechal zpracovat a dne 3. 11. 2009 podat na Finanční úřad Brno I., část takto pořízeného zboží v hodnotě 30,454.003,- Kč nepravdivě deklaroval jako nákup zboží v České republice, a tak neoprávněně, v rozporu s ustanovením § 72 a 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uplatnil nárok na odpočet DPH ve výši 5,786.261,- Kč, přičemž dne 16. 10. 2009, tedy 9 dnů před lhůtou pro podání daňového přiznání za 3. čtvrtletí 2009, M. H. účelově, v úmyslu zbavit se zodpovědnosti za uvedení vědomě nepravdivých údajů do daňového přiznání a ve snaze tuto trestnou činnost zastřít a ztížit její odhalení, převedl společnost KOHASTEEL, s. r. o., na L. M., tzv. bílého koně, kterému nechal daňové přiznání za 3. čtvrtletí 2009 podepsat, což L. M. podle pokynů M. H. učinil, přičemž M. H. L. M. o realizovaných obchodech neinformoval a nepředal mu ani doklady k obchodní činnosti společnosti KOHASTEEL, s. r. o., a uvedeným jednáním tak byla České republice, zastoupené Finančním úřadem Brno I., způsobena škoda na dani z přidané hodnoty ve výši 5,786.261,- Kč,

b) ve 4. čtvrtletí roku 2009 jménem společnosti KOHASTEEL, s. r. o., za kterou i po převodu na jiného společníka a změně jednatele nadále jednal M. H., realizovali nákupy a prodeje hutního materiálu, který nakoupili od dodavatelů ze Slovenska, Německa a Bulharska a který následně formálně, t. j. pouze fakturačně, prodali druhému článku řetězce, obchodní společnosti Bladewell, s. r. o., popřípadě jiné firmě zařazené do obchodního řetězce místo společnosti Bladewell, s. r. o., a následně zboží dál prodali dalšímu odběrateli, přičemž M. H. ani nikdo jiný jednající za společnost KOHASTEEL, s. r. o., poté za toto období v zákonné lhůtě do 25. 1. 2010 ani později nepodal daňové přiznání k dani z přidané hodnoty společnosti KOHASTEEL, s. r. o., a ani nepředal novému jednateli společnosti podklady o uskutečněných a přijatých zdanitelných plněních k případnému zpracování daňového přiznání k DPH, tedy v rozporu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepřiznal daň z přidané hodnoty na výstupu v celkové výši nejméně 1,260.510,62 Kč z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku, která uskutečnil, a to na základě ve skutkové větě uvedených faktur vystavených společností KOHASTEEL, s. r. o., pro odběratele Bladewell, s. r. o., čímž byla České republice zastoupené Finančním úřadem Brno I. způsobena škoda na dani z přidané hodnoty ve výši 1,260.510,62 Kč,

a dále:

2. M. H. po převodu firmy KOHASTEEL, s. r. o., na L. M., za účelem pokračování ve spekulativních obchodech a krácení daně z přidané hodnoty, si po dohodě s J. Š. obstaral další obchodní společnost, a to MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., jejímž jediným jednatelem a společníkem se ke dni 1. 10. 2009 stal, a v době od 6. 10. do 31. 12. 2009 M. H., již jako jednatel společnosti MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., společně s J. Š., fakticky jednajícím za společnost Bladewell, s. r. o., a R. I. V., jednatelem společnosti Bladewell, s. r. o., vytvořili účelový obchodní řetězec firem MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o. – Bladewell, s. r. o., přes který pro společnost MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., pořídili od slovenského dodavatele IN STEEL, s. r. o., se sídlem Bratislava, Heyrovského 13, popřípadě od jiných dodavatelů ze států Evropské unie, hutní materiál v hodnotě nejméně 101,290.158,16 Kč, který obratem formálně, t. j. pouze fakturačně, prodali druhému článku řetězce, obchodní společnosti Bladewell, s. r. o., popřípadě jiné firmě zařazené do obchodního řetězce místo společnosti Bladewell, s. r. o., a následně zboží dál prodali dalšímu odběrateli, přičemž M. H. v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty společnosti MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., za 4. čtvrtletí 2009, podaném na Finanční úřad pro Prahu 4 dne 28. 1. 2010, které nechal zpracovat a podepsal, nepravdivě deklaroval na řádku 40 pořízení tohoto zboží v hodnotě 101,444.175,- Kč se souvisejícím nárokem na odpočet ve výši 19,274.393,- Kč, a to jako nákup zboží v ČR od dodavatele R CORP, s. r. o., IČ: 27765334, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 1263/24, dle (ve skutkové větě uvedených) fiktivních faktur údajně vystavených pro odběratele MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o. dodavatelkou společností R CORP, s. r. o., v důsledku čehož neoprávněně, v rozporu s ustanovením § 72 a 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uplatnil nárok na odpočet DPH ve výši nejméně 19,245.130,07 Kč, čímž byla způsobena škoda v uvedené výši České republice zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4.

V souvislosti s uvedeným jednáním přitom měli obvinění rozděleny úkoly takto:

J. Š. za předem dohodnutou odměnu ve výši poloviny nepřiznané daně z přidané hodnoty předal M. H. kontakty na zahraniční dodavatele, prováděl formální prodeje tohoto zboží na společnost Bladewell, s. r. o., případně jiné společnosti zařazené do řetězců místo společnosti Bladewell, s. r. o., a zajišťoval jeho následný prodej dalšímu odběrateli, určoval cenu dodávek zboží, sjednával přepravu, určoval místo nakládky a vykládky, což vše činil s vědomím a po dohodě s M. H., jednatelem společností KOHASTEEL, s. r. o. a MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., a R. I. V., jednatelem společnosti Bladewell, s. r. o., a dále jménem společnosti Bladewell, s. r. o., prováděl úhrady zboží přes bankovní účty společnosti Bladewell, s. r. o., když si předtím za tímto účelem obstaral od R. I. V. zařízení k provádění elektronických transakcí na bankovních účtech společnosti Bladewell, s. r. o., popřípadě dával pokyny R. I. V. k hotovostním výběrům peněz z bankovních účtů společnosti Bladewell, s. r. o., a takto vybrané peníze pak přebíral, v neposlední řadě udílel M. H. a R. I. V. pokyny k vystavování dokladů k nákupům a prodejům zboží a k provádění úhrad za dodávky zboží, M. H. podle pokynů J. Š., za předem dohodnutou odměnu ve výši poloviny nepřiznané daně z přidané hodnoty, prováděl jako jednatel či osoba fakticky jednající za společnosti KOHASTEEL, s. r. o., a MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., jménem těchto společností (tzv. ztracených obchodníků) nákupy a prodeje zboží, jednal s dodavateli zboží, vystavoval nebo nechával vystavit příslušné doklady o nákupech a prodejích zboží, prováděl přes bankovní účty ztracených obchodníků úhrady za zboží, vybíral výnosy z obchodů z bankovních účtů svých společností a dělil se o ně na polovinu s J. Š. a plnil i další dílčí pokyny J. Š. v rámci společné obchodní činnosti, R. I. V. jako jednatel společnosti Bladewell, s. r. o., podle pokynů J. Š., za jím slíbenou a i fakticky vyplácenou finanční odměnu, zapojil svou společnost Bladewell, s. r. o., do obchodních řetězců a nechal J. Š., aby jménem společnosti prováděl obchodní činnost, aby realizoval nákupy a prodeje zboží, vystavoval k těmto obchodům příslušné doklady a prováděl úhrady, k čemuž J. Š. předal kartu a přístupové kódy k provádění elektronických transakcí na bankovních účtech společnosti Bladewell, s. r. o., a dále sám, podle pokynů J. Š., prováděl hotovostní výběry peněz z bankovních účtů společnosti Bladewell, s. r. o., jakož i plnil další dílčí pokyny J. Š. v rámci společné obchodní činnosti, čímž J. Š., M. H. a R. I. V. v důsledku nepravdivých údajů uvedených v podaných daňových přiznáních, nepřiznání pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie, nepřiznání uskutečněných zdanitelných plnění, nepodání daňového přiznání a nesprávného vyčíslení daně z přidané hodnoty způsobili České republice škodu v celkové výši 26,291.901,69 Kč.

Usnesením Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 68 T 14/2013, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Krajský soud je přesvědčen, že ke spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který je obviněným kladen za vinu, došlo v posuzovaném případě v Praze a v Brně, neboť k jednání obviněných naplňujícímu objektivní stránku uvedeného trestného činu, došlo u skutku pod bodem 1. a), b) v sídle Finančního úřadu Brno I, pod bodem 2. v sídle Finančního úřadu pro Prahu 4 a v těchto místech nastal následek zločinu v podobě zkrácení daně, přičemž ani jedno z míst se nenachází v obvodu Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně. Podle krajského soudu je místem, kde měl nastat následek trestného činu, sídlo daňového úřadu, a to jak v případech, kde obvinění měli podat daňová přiznání s uvedením nepravdivých údajů, tak i v případě, kdy daňové přiznání nepodali vůbec. Na základě uvedeného Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, dospěl k závěru, že není dána jeho místní příslušnost a místně příslušný k projednání trestné činnosti obviněných M. H., J. Š., R. I. V. je s ohledem na rozsah zkrácené daně Městský soud v Praze, případně Krajský soud v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom považováno jak místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku daného trestného činu, tak i místo kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku je spáchán zkrácením např. daně, k němuž může dojít jak aktivním jednáním (podáním daňového přiznání s nepravdivými údaji), tak i opomenutím jednání, ke kterému byl daňový subjekt povinen. Objektivní stránka žalovaného trestného činu byla naplněna jednáním obviněných, kteří ve velkém rozsahu zkrátili daň, a k tomuto jednání došlo v sídle jednotlivých příslušných finančních úřadů, kam byla podána daňová přiznání s uvedenými nepravdivými údaji nebo kam měla být podána daňová přiznání. V případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku je rozhodujícím z hlediska místní příslušnosti sídlo příslušného finančního úřadu. V projednávané věci je tedy zřejmé, že u jednání pod bodem 1. a), b) bylo daňové přiznání podáno (resp. mělo být podáno) za společnost KOHASTEEL, s. r. o., u příslušného správce daně podle sídla společnosti, a to u Finančního úřadu Brno I. U jednání bod bodem 2. bylo daňové přiznání podáno za společnost MH MORAVA STEEL ALFA, s. r. o., podle sídla této společnosti u místně příslušného správce daně, a to u Finančního úřadu pro Prahu 4. S ohledem na výše uvedené může být v daném případě vyvozována místní příslušnost podle sídla příslušných finančních úřadů, a to příslušnost Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Praze ke konání řízení.

Trestné činy obviněných spolu souvisí, a jsou dány podmínky pro společné řízení. Podle § 22 tr. ř., je-li podle předchozích ustanovení dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce m.j. obžalobu. Ta byla v daném případě podána u Krajského soudu v Brně, tedy soudu příslušného k provedení řízení, když tato příslušnost byla založena podáním obžaloby. Je lhostejné, že se tak stalo u pobočky tohoto soudu ve Zlíně, protože ta je pouze organizační složkou téhož krajského soudu a ne snad samostatným krajským soudem. Otázku rozdělení trestního nápadu v rámci tohoto krajského soudu řeší rozvrh práce soudu, konkrétně pro trestní úsek bod 2. na str. 9 tohoto rozvrhu, podle kterého mělo být postupováno. Protože věc přesto byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu a ten zjistil, že i když podle § 18 odst. 1 tr. ř. by obecně přicházela v úvahu příslušnost několika soudů, místně příslušným soudem je ale již Krajský soud v Brně, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. U tohoto soudu se také zabezpečí dosažení účelu trestního řízení, jak je uveden v ustanovení § 1 odst. 1 tr. ř., a zajistí se také značné urychlení a hospodárnost řízení, když podstatná většina svědků navržených obžalobou k vyslechnutí v hlavním líčení bydlí ve Zlínském kraji, zejména v Uherském Hradišti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. listopadu 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru