Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 55/2013Usnesení NS ze dne 23.10.2013

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.55.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 55/2013-52

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných:

F. B., D. R.D., S. Y. M. E. N., P. E., O. F., M. G., M. A. H., Z. K., K. L., F. M., M. A. M., E. M., G. N., I. P., T. N. T., G. V., D. I. Y., vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 1 T 183/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. října 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Dne 14. 8. 2013 byla na výše uvedené obviněné u Okresního soudu v Břeclavi podána státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Břeclavi obžaloba pro skutky, jimiž měli spáchat obviněný Z. K. ad I) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 1 až 18) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněná G. V. ad I) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině, ad 4 až 7, 9, 10, 13 až 18) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný F. B. ad I) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině, ad 1 až 3, 7 až 12, 17, 19, 20,) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný G. N. ad I a II) dvojnásobný zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 1 až 3, 7 až 10, 12, 17, 19, 20, 21 a 26) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný M. G. ad I) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 9, 12 a 20) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněná K. L. ad I) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 12, 14, 17 a 18) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněná O. F. ad I) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 1 až 3, 7, 9 a 11) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný E. M. ad 19) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 2 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku.

Obviněný D. I. Y. ad II) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 21, 23 až 25, 27, 28, 30, 32 až 35, 37, 38, 40, 59 až 61, 65, 66, 75, 76) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 trestního zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 2, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný F. M. ad II) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 22, 23, 26, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 45 až 50, 54, 57, 58, 63, 65, 67) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný S. Y. M. E. N. ad II) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 21, 39, 47, 48, 54, 58, 65, 78, 79) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 2, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný M. A. M. ad II) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 23, 30, 32 až 35, 38, 39, 43, 51, 52, 56, 59, 61, 66, 75, 77) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 2, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný M. A. H. ad II) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 22, 23, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 45 až 50, 54, 57, 58, 61, 63, 65, 67) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný T. N. T. ad II) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 27, 28, 44, 53, 55, 56, 62, 64, 66, 68 až 74) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 2, 3 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný D. R. D. ad II) zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 tr. zákoníku, ad 25, 30, 40, 59, 80) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 2 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný P. E. ad 26, 36, 81) zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 tr. zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 2 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku, obviněný I. P. ad 24, 61 zvlášť závažný zločin padělání a pozměnění veřejné listiny ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odstavec 1 trestního zákoníku k § 348 odstavec 1 alinea 1, 2 odstavec 3 písmeno a) tr. zákoníku.

Okresní soud v Břeclavi rozhodl usnesením ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 1 T 183/2013 tak, že podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Břeclavi není místně příslušný k projednání této věci. Současně bylo rozhodnuto o vazbě obviněných a o zamítnutí jejich žádostí o propuštění z vazby. Podle odůvodnění citovaného usnesení, ze spisového materiálu nevyplývají žádné skutečnosti, které by zakládaly místní příslušnost Okresního soudu v Břeclavi. Pod bodem ad I. obžaloby jsou obvinění Z. K., G. V., F. B., G. N., M. G., K. L., O. F. a obviněný E. M. viněni ze zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku. K jednáním pod tímto bodem, která jsou konkretizována v bodech 1. – 20. výrokové části obžaloby, mělo docházet v období od února 2011 do 15. 8. 2012 v České republice, a to v Brně a v Praze, dále je uvedeno na dalších místech České republiky a v dalších zemích Evropské unie, zejména na území Maďarské republiky v Budapešti. Pokud jde o místo spáchání uvedených skutků, z tvrzení obžaloby je zřejmé, že k trestné činnosti těchto obviněných v bodech 1. – 20. mělo docházet v Brně, v bodě 6. i v Budapešti, v bodech 1. – 20. kromě města Brna je obžalobou konkretizováno místo, kde mělo docházet k trestné činnosti, slovy „i jinde“. V bodě II. výroku obžaloby jsou obvinění D. I. Y., F. M., G. N., S. Y. M. E. N,, M. A. H., M. A. M., D. R. D., T. N. T., P. E., I. P. viněni ze spáchání trestné činnosti konkretizované ve výrokové části obžaloby. K jednáním pod tímto bodem, která jsou konkretizována v bodech 21. – 80. výrokové části obžaloby, mělo docházet v období od února 2012 do 15. 8. 2012, přičemž místo spáchání je v České republice v Praze a v Ústí nad Labem, u jednotlivých dílčích skutků obžaloby je místo spáchání konkretizováno tak, že k uvedené trestné činnosti dle tvrzení obžaloby mělo docházet v Praze, případně obecnou formulkou „i jinde“. V bodě III./ 81. výroku obžaloby pak se obviněný P. E. měl dopustit trestné činnosti v období od 15. 8. 2012 do 9. 9. 2012 tím, že doklady převzal v Praze dne 9. 9. 2012. Soud I. stupně ve stručnosti shrnul, že obvinění jsou stíháni pro jednání spočívající v tom, že přijímali zakázky na zhotovení padělaných a pozměněných dokladů, následně došlo k rozdělení jejich úloh při zajištění zhotovení padělků a servisních činností s tím spojených, poté k inkasování plateb za padělky, obstarání originálního dokladu, k pozměnění či k separaci určitého prvku nezbytného pro padělání a dále pak zhotovení padělků dle údajů zadavatele a jejich předání zájemcům. Z odůvodnění obžaloby vyplývá, že tato obžaloba je podána pro dvě organizované zločinecké skupiny, které měly padělání a pozměňování osobních dokladů provádět samostatně, v průběhu řízení však bylo zjištěno, že obě skupiny jsou propojeny osobou obviněného G. N., stíhaného v bodech I. i II.

Soud I. stupně místo spáchání trestné činnosti přezkoumával s ohledem na výrokovou část obžaloby ve vztahu ke všem předloženým důkazům a dospěl k závěru, že z důkazů opatřených v přípravném řízení lze jednoznačně dovodit, že místem spáchání trestné činnosti obviněných není místo v obvodu Okresního soudu v Břeclavi. Soud vyšel z výpovědí obviněných, z nichž vyplývá, že se v rozhodné době nezdržovali v obvodu Okresního soudu v Břeclavi a žádný, byť dílčí akt směřující k naplnění objektivní stránky žalovaných trestných činů, nebyl spáchán na území obvodu Okresního soudu v Břeclavi. Kromě výslechu obviněných soud vyšel ze záznamů o telekomunikačním provozu, které byly pořízeny v rámci přípravného řízení, z nichž je zřejmé, že žádný z těchto kontaktů nebyl uskutečněn v obvodu okresu Břeclav. Soud dále vycházel z protokolů o provedených domovních prohlídkách, z nichž je zřejmé, že žádná z domovních prohlídek nebyla provedena v obvodu Okresního soudu v Břeclavi, ale byly provedeny v Brně, v Praze, v Ústí nad Labem, v Českém Těšíně a ve vztahu k bydlišti obviněného F. M. v Bukurešti. V rámci trestného jednání docházelo k řadě dílčích činností směřujících k naplnění objektivní stránky trestného činu, k řadě kontaktů mezi jednotlivými obviněnými či obviněnými a zadavateli k vyhotovení zakázky na padělané či pozměněné osobní doklady. Pokud jde o body ad 1. – 20. výroku obžaloby, k dílčím úkonům směřujícím k naplnění objektivní stránky docházelo v Brně a v Praze, v těchto místech docházelo k přijetí objednávky na vyhotovení zakázky na padělané a pozměněné osobní doklady, v Brně také měly být vyzvedávány platby za uvedené doklady a z Brna došlo k odesílání padělaných či pozměněných osobních dokladů zadavateli. Pokud došlo k osobnímu předání padělaných či pozměněných osobních dokladů, stalo se tak rovněž v Brně či v Praze. Z předložených listinných důkazů bylo zjištěno, že platby peněz byly prováděny buď hotově (Praha, Brno) nebo prostřednictvím služeb společnosti Western Union, peníze pak měly být vybírány obviněnými ve městě Brně, rovněž z Brna, pokud nedošlo k osobnímu předání, byly odesílány Českou poštou padělané či pozměněné doklady zadavatelům na různá místa ve světě. Podle názoru Okresního soudu v Břeclavi nemůže místní příslušnost zdejšího soudu založit ani skutečnost vyplývající z bodů 6., 7., 9. a 14. výroku obžaloby, ze které vyplývá, že pokud jde o padělané řidičské průkazy, tyto měly být dle tvrzení obžaloby zhotoveny obviněnou G. V. v Budapešti a následně doručovány prostřednictvím kurýra z vlakové čety vlakem do Brna. I v tomto případě došlo k převzetí uvedené zásilky v městě Brně. Vlakové spojení není v bodech 6. a 7. přesně specifikováno, tudíž není zřejmé, kudy projížděl vlak, v němž měly být prostřednictvím kurýra doklady přivezeny. Pokud v bodech 9. a 14. je konkretizováno vlakové spojení mezinárodními rychlíky, nemůže pouhý převoz uvedených dokladů případně přes území Okresního soudu v Břeclavi zakládat místní příslušnost tohoto soudu. Za místo činu je třeba považovat to místo, kde došlo k jednání pachatele naplňující objektivní stránku trestného činu tak, jak je popsána v ustanovení § 348 tr. zákoníku. Samotný převoz padělaných osobních dokladů případně přes území Okresního soudu v Břeclavi (listinné důkaz pro jednoznačný závěr ve spise založeny nejsou), nemůže prý zakládat jeho místní příslušnost. V podstatě shodné skutečnosti, že lze vztáhnout i k bodům popsaným ve výroku obžaloby pod čísly 21. – 81. V těchto bodech nebyly zjištěny opět žádné skutečnosti, které by zakládaly místní příslušnost Okresního soudu v Břeclavi, když k jednotlivým dílčím úkonům docházelo zejména v Praze, kdy se jednalo o celou řadu schůzek, které proběhly převážně v obchodním centru Palladium v Praze 1, všechny jednotlivé dílčí úkony, zajištěné důkazy, telefonní hovory, byly realizovány buď v Praze, případně v Ústí nad Labem. K těmto dílčím skutkům nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zakládaly místní příslušnost Okresního soudu v Břeclavi a z výroku podané obžaloby a z listinných materiálů žádné tyto skutečnosti rovněž nevyplývají. Soud I. stupně má za to, že nepochybně je založena místní příslušnost Městského soudu v Brně, a to především ve vztahu k trestné činnosti popsané pod bodem I. (body 1. – 20. výroku obžaloby). Pokud jde o příslušnost ve vztahu k další trestné činnosti, kde počet dílčích skutků je několikanásobně vyšší, je založena příslušnost několika obvodních soudů v Praze a rovněž Okresního soudu v Ústí nad Labem, nicméně dle názoru Okresního soudu v Břeclavi je namístě, aby věc byla přidělena k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1. V obvodu tohoto soudu byla provedena nejen domovní prohlídka, v rámci které byla zajištěna celá řada důkazů, kterých se obžaloba dovolává, v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1 se uskutečňovaly jednotlivé schůzky mezi obviněnými směřující k naplnění objektivní stránky trestného činu a dále byla provedena řada úkonů souvisejících s odesíláním padělaných či pozměněných dokladů případně přijímání plateb za zhotovené padělané či pozměněné doklady. Nad rámec shora uvedeného soud I. stupně poukázal na hledisko hospodárnosti a rychlosti řízení, kdy v dané věci je navrhována k výslechu celá řada svědků, přičemž nelze pominout, že převážná část svědků žije v Praze, případně v Ústí nad Labem a jeho okolí, tudíž i toto hledisko je podle něj nezbytné k posouzení.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze zcela přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Břeclavi.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že podle obžaloby obvinění jako členové organizované zločinecké skupiny orientované na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti spočívající v padělání a pozměňování osobních dokladů (občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů) rozvíjeli svou trestnou činnost na různých místech České republiky i mimo ni. Z těchto různých míst spolu komunikovali telefonicky, činili také osobní kontakty a přemisťovali se v rámci činnosti svého vysoce organizovaného zločineckého společenství, plníc své zadané úkoly mezi jednotlivými místy České republiky i mimo ni (např. Budapešť), předávali si navzájem mezi sebou zakázky k padělání dokladů i samotné padělané osobní doklady, a to buď osobně, prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím kurýrů z vlakových čet.

Nejvyšší soud souhlasí s argumentací Okresního soudu v Břeclavi, pokud neshledává důvody zakládající jeho místní příslušnost v tvrzení obžaloby, že padělané doklady byly v některých případech zhotoveny v Budapešti a následně doručovány prostřednictvím nezjištěného kurýra z vlakové čety vlakem do Brna. I když bylo v některých případech zjištěno konkrétní vlakové spojení (u skutků ad I./9., 14., 16. mezinárodní rychlík Jan Jesenius, resp. Hungaria), které vedlo také přes město Břeclav, pouhý převoz dokladů neznámou osobou místní příslušnost Okresního soudu v Břeclavi nezakládá.

Nelze ale přisvědčit argumentaci Okresního soudu v Břeclavi, že z důkazů opatřených v přípravném řízení jednoznačně vyplývá, že místem spáchání trestné činnosti obviněných není místo v jeho obvodu, když žádný, byť dílčí akt směřující k naplnění objektivní stránky žalovaných trestných činů, nebyl v jeho územním obvodu spáchán. Soud I. stupně sice obsáhle popisuje jednání obviněných uvedené v obžalobě, a to včetně jednání obviněného P. E. v bodě 81 výroku obžaloby s tím, že se trestné činnosti měl dopustit v daném období převzetím dokladů v Praze dne 9. 9. 2012. Tím ale není vyčerpáno celé jednání tohoto obviněného, když v bodě III./81 výroku obžaloby je také uvedeno, že předmětné padělané doklady již objednateli nepředal, neboť byl dne 9. 9. 2012 zadržen Policií ČR na hraničním přechodu Lanžhot, kde následně předmětné padělané doklady v obžalobě konkrétně uvedené vydal.

Byť podle obžaloby obviněný P. E. trestný čin podle § 348 odst. 1 alinea 1, 2 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku spáchal tím, že padělal a pozměnil veřejnou listinu a takovou listinu opatřil jinému…, lze v tomto výše uvedeném jeho jednání spatřovat naplnění znaku ustanovení § 348 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku, spočívajícího v přechovávání padělané listiny v úmyslu, aby ji bylo užito jako pravé. Tím došlo k jednání naplňujícímu znak skutkové podstaty žalovaného trestného činu také na místě, jež je v obvodu Okresního soudu v Břeclavi jímž tento obviněný měl s padělanými doklady projíždět a byl zadržen na hraničním přechodu Lanžhot, byť toto jednání probíhalo z hlediska celé žalované trestné činnosti v obvodech také řady dalších soudů, u kterých by tak přicházela v úvahu také místní příslušnost.

Podle § 22 tr. ř. je-li podle předchozích ustanovení dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce obžalobu.

S ohledem na výše uvedené a popis skutku je zřejmé, že do úvahy připadá příslušnost více soudů. Avšak byla-li obžaloba podána u Okresního soudu v Břeclavi, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994). Podle § 22 tr. ř. tedy koná řízení tento soud.

Z uvedených důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, když se ve věci jedná o dvě sice relativně samostatně působící skupiny obviněných, jejichž činnost je ale spojována osobou obviněného G. N., který byl zapojen do činnosti obou těchto skupin působících zejména v Praze a v Brně. Podstatná část obviněných je přitom ve vazbě. Z ostatních obviněných je jedna osoba s pobytem v Maďarsku, jeden obviněný je stíhán jako uprchlý, dvě osoby mají trvalý pobyt v Brně, resp. v Českém Těšíně a další dvě osoby mají trvalý pobyt v Praze. Z hlediska obviněných i svědků se přitom jedná z podstatné části o cizí státní příslušníky s vysokou mobilitou a podstatný rozsah dokazování vedle výslechů těchto osob bude spočívat v provádění znaleckých posudků a listinných důkazů. Za této situace, když se jedná o věc, která více zatíží jakýkoliv soud a u žádného jiného soudu nejsou výrazně lepší podmínky pro řádné a včasné projednání a rozhodnutí ve věci, neshledal Nejvyšší soud ani důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. října 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru