Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 40/2013Usnesení NS ze dne 14.08.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.40.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 40/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 14. srpna 2013 v neveřejném zasedání o návrhu Okresního soudu v Liberci na odnětí a přikázání trestní věci obviněné Z. H., vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 2 T 114/2011, takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Liberci neodnímá .

Odůvodnění:

Dne 17. 10. 2011 byla Okresním státním zástupcem v Liberci podána u Okresního soudu v Liberci obžaloba na obviněnou Z. H., pro spáchání trestných činů zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona a podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zákona.

Dne 4. 1. 2012 rozhodl Okresní soud v Liberci ve věci trestním příkazem (sp. zn. 2 T 114/2011), proti kterému obviněná podala odpor.

Dne 3. 6. 2013 bylo proto nařízeno ve věci hlavní líčení na den 17. 7. 2013. Předvolání k tomuto líčení bylo obviněné doručeno dne 10. 6. 2013.

Dne 27. 6. 2013 bylo soudu I. stupně doručeno podání obviněné, ve kterém mj. požádala o odročení hlavního líčení s tím, že je v pátém měsíci těhotenství, z toho důvodu trpí často bolestí, nevolností a dalšími zdravotními problémy z toho vyplývajícími. Proto si nedovede představit v pokročilém těhotenství, že by podstoupila dalekou cestu do Liberce. K této žádosti obviněná přiložila kopii těhotenského průkazu.

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 2. 7. 2013, sp. zn. 2 T 114/2011, podle § 25 tr. ř. věc obviněné předložil Nejvyššímu soudu s návrhem, aby mu trestní věc obviněné byla odňata a aby byla přikázána Okresnímu soudu v Novém Jičíně. Soud I. stupně nezpochybňuje, že je místně příslušný k projednání této trestní věci. S ohledem na důvody uváděné obviněnou v žádosti o odročení hlavního líčení má ale za to, že došlo u ní k zásadní změně. Očekávané narození dítěte za několik měsíců, a následné mateřství, jí na dobu několika měsíců, možná i let, znemožňuje dostavit se z místa bydliště v J., okr. Nový Jičín, do sídla Okresního soudu v Liberci. Proto má soud I. stupně za to, že jsou dány podmínky pro delegaci vhodnou, a to Okresnímu soudu v Novém Jičíně, kde bydlí také dva z celkem devíti svědků navrhovaných obžalobou ke slyšení.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal. Ve věci není sporu o příslušnosti Okresního soudu v Liberci k projednání trestní věci obviněné. V obvodu tohoto soudu se obviněná dopustila také nejzávažnějšího z žalovaných trestných činů, přičemž podstatná část svědků navržených v obžalobě ke slyšení jsou buď přímo pracovníci poškozené obchodní společnosti, nebo osoby s bydlištěm i přímo v Liberci.

Obviněnou uváděné potíže související s těhotenstvím, které vychází pouze z jejího tvrzení, se jistě můžou v takovémto stavu vyskytovat, ale nevyplývá z nich neschopnost obviněné dostavit se k soudu. Z obsahu jejího podání je zřejmé, že si vyřizuje jiné potřebné osobní záležitosti a obavu vyslovuje pouze z „daleké cesty do Liberce“ v pokročilém těhotenství. Z přiloženého těhotenského průkazu přitom vyplývá, že termín porodu je stanoven až na 28. 11. 2013, přičemž obviněná navštěvuje pravidelně za účelem prenatálních porad privátní gynekologickou ambulanci v Šumperku, který je od místa jejího bydliště vzdálen 125 km. Za této situace nemůže být větší vzdálenost příslušného Okresního soudu v Liberci, ke kterému se obviněná nemusí dostavovat ani opakovaně, důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Nelze přitom pominout, že příslušný soud již mohl ve věci rozhodnout, pokud by hlavní líčení bylo bez průtahů ve věci nařízeno včas a nikoliv až po jednom a půl roce od vydání trestního příkazu. Proto Nejvyšší soud neshledal návrh příslušného soudu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. důvodným.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. srpna 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru