Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 34/2013Usnesení NS ze dne 25.06.2013

HeslaZkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.34.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1, 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 34/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. 6. 2013 v trestní věci obviněné S. S. , pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů), vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 3 T 29/2013, o určení příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. l tr. ř. je k projednání a rozhodnutí věci příslušný Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Podle § 24 odst. 2 tr. ř. se věc Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou neodnímá.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 3 T 29/2013, byla podle § 188 odst. l písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu věc obviněné S. S. , na kterou státní zástupce podal u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou odůvodnil tento postup tím, že obviněná se měla trestného činu dopustit jako jednatelka obchodní společnosti, která v době činu měla sídlo v okrese Žďár nad Sázavou, avšak mezitím změnila sídlo tak, že ho nyní má v Praze – Chodově. Z toho podle Okresního soudu ve Žďáru vyplývá, že příslušným finančním úřadem, který vede veškerou spisovou dokumentaci ohledně obchodní společnosti, za kterou obviněná jednala, je Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu – Jižní Město. Kromě toho Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou poukázal na to, že ve věci bude třeba vyslechnout svědky, kteří mají bydliště mimo jeho obvod, a dal citovaným usnesením podnět k tomu, aby Nejvyšší soud určil příslušnost některého obvodního soudu se sídlem v Praze.

Nejvyšší soud shledal, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Věcná příslušnost tohoto soudu je dána ustanovením § 16 tr. ř. a jeho místní příslušnost vyplývá z ustanovení § 18 odst. l tr. ř., podle něhož řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Obviněná se podle obžaloby měla dopustit trestného činu jednáním, které spočívalo v tom, že u Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou podala zkreslená přiznání k dani z přidané hodnoty za září a listopad 2008 a přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2008. Trestný čin, který je obviněné kladen za vinu, byl tedy evidentně spáchán v obvodu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou.

Nejvyšší soud neshledal důvodu k tomu, aby věc byla Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou jako soudu věcně a místně příslušnému odňata a aby byla přikázána některému z obvodních soudů se sídlem v Praze. Podle § 25 tr. ř. z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Odnětí a přikázání věci je postup, který představuje průlom do ústavně garantované zásady, že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Jedná se tudíž o postup, který je zcela výjimečný a který je možné odůvodnit jen mimořádnými okolnostmi. Pokud Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou poukázal na potřebu vyslechnout v hlavním líčení blíže neurčený okruh svědků, jejichž výslech státní zástupce v podané obžalobě ani nenavrhoval a kteří patrně mají bydliště mimo obvod Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, pak je nutné konstatovat, že uvedená okolnost není natolik závažná, aby byla s to přesvědčivě odůvodnit odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. To, že svědkové mají bydliště mimo obvod příslušného soudu, není nic výjimečného a je to naopak spíše obvyklé a běžné.

Nejvyšší soud proto rozhodl především tak, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, a dále tak, že věc se tomuto soudu neodnímá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. června 2013

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru