Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 33/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.33.2017.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 33/2017-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných obchodní společnosti XY, a. s., Ing. M. N., P. P., T. A., J. Z., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 54 T 4/2017, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. srpna 2017 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Krajskému soudu v Ostravě neodnímá.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě podala u Krajského soudu v Ostravě dne 30. 6. 2017 obžalobu na výše uvedené obviněné pro skutky, kvalifikované u obviněných obchodní společnosti XY, a. s., (I/1-2) a Ing. M. N. (II/1-2), jako zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ustanovení § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, u obviněných P. P., T. A. a J. Z. (II/1-2) jako pomoc k zvlášť závažnému zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku.

Trestných činů se obvinění měli dopustit tím, že I. 1) obchodní společnost XY a.s., , jako měsíční plátce DPH u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, na základě jednání Ing. M. N. jako ředitele, od 27. 12. 2007 do 17. 12. 2012 předsedy představenstva a od 17. 12. 2012 do 14. 8. 2013 člena představenstva XY a.s., vedeného jejím jménem, v jejím zájmu a v rámci její činnosti, s cílem snížit daňový základ při výpočtu odvodů daně z přidané hodnoty a získat tak ke škodě českého státu neoprávněný majetkový prospěch, v rozporu s povinnostmi vyplývajícími zejména z ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v období od ledna 2012 do února 2013 za využití účelového řetězce vytvořeného z obchodních korporací XY a.s., zastoupené Ing. M. N., Moldavit spol. s r.o., se sídlem Mahulenina 1855/18, Praha (od 4. 2. 2014 Rybná 716/24, Praha 1), IČ: 28400704, zastoupené P. P., GAIV s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1248, Ostrava, IČ: 25853295, zastoupené J. Z. a AVEXIM s.r.o., se sídlem Rekreační 110/12, Hlučín - Bobrovníky, IČ: 47973323, zastoupené T. A., jehož cílem bylo prostřednictvím faktur za neprovedenou kontrolní činnost snížit daňový základ při výpočtu odvodů DPH u korporace XY a.s. a další oběh faktur a finančních prostředků mezi korporacemi Moldavit spol. s r.o., GAIV s.r.o. a AVEXIM s.r.o. měl zastřít skutečnost, že se jednalo o fiktivní faktury a kontrolní činnost nebyla provedena, kdy obv. obchodní korporace XY a.s. u fiktivních faktur společnosti Moldavit spol. s r.o. a za rok 2012 uplatnila DPH na vstupu v přiznáních k DPH za zdaňovací období únor až prosinec 2012, podaných u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto zkrátila DPH za období roku 2012 o částku 8.198.874,68 Kč, za rok 2013 uplatnila DPH na vstupu v přiznáních k DPH za zdaňovací období leden až březen 2013, podaných u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto zkrátila DPH za rok 2013 o částku 1.205.956,12 Kč, kdy všechny faktury byly vystaveny společností Moldavit spol. s r.o. na základě smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 1. 6. 2009, která byla schválena na jednání dozorčí rady XY a.s. až dne 10. 11. 2009, a smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 13. 9. 2012, tedy obv. společnost XY a.s., registrována jako měsíční plátce DPH u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, výše uvedené faktury společnosti Moldavit spol. s r.o. za neuskutečněnou kontrolní činnost zaúčtovala do evidence DPH jako dodávky z tuzemska, správci daně v přiznáních k DPH tak v rozporu se skutečností deklarovala, že pořizovala kontrolní činnost a že tato činnost byla provedena, a to v rozsahu dle faktur, přičemž XY a.s. neoprávněně za období únor 2012 až březen 2013 uplatnila nárok na odpočet DPH z tuzemských plnění od plátce Moldavit spol. s r.o., čímž dosáhla neoprávněného snížení daňového základu na DPH a snížení vlastní daňové povinnosti za období od února 2012 do března 2013 a způsobila tak českému státu, zastoupenému Finančním úřadem pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, škodu v celkové výši 9.404.029,10 Kč na DPH,

2) obchodní společnost XY a.s., jako měsíční plátce DPH u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, na základě jednání Ing. M. N. jako ředitele, od 27. 12. 2007 do 17. 12. 2012 předsedy představenstva a od 17. 12. 2012 do 14. 8. 2013 člena představenstva XY a.s., vedeného jejím jménem, v jejím zájmu a v rámci její činnosti, s cílem snížit daňový základ při výpočtu odvodů daně z přidané hodnoty a získat tak ke škodě českého státu neoprávněný majetkový prospěch, v rozporu s povinnostmi vyplývajícími zejména z ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v období od ledna 2012 do února 2013 za využití účelového řetězce vytvořeného z obchodních korporací XY a.s., zastoupené Ing. M. N., Moldavit spol. s r.o., se sídlem Mahulenina 1855/18, Praha (od 4. 2. 2014 Rybná 716/24, Praha 1), IČ: 28400704, zastoupené P. P., GAIV s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1248, Ostrava, IČ: 25853295, zastoupené J. Z. a AVEXIM s.r.o., se sídlem Rekreační 110/12, Hlučín - Bobrovníky, IČ: 47973323, zastoupené T. A., jehož cílem bylo prostřednictvím faktur za neprovedenou kontrolní činnost snížit daňový základ při výpočtu odvodů DPH u korporace XY a.s. a další oběh faktur a finančních prostředků mezi korporacemi Moldavit spol. s r.o., GAIV s.r.o. a AVEXIM s.r.o. měl zastřít skutečnost, že se jednalo o fiktivní faktury a kontrolní činnost nebyla provedena, kdy obchodní korporace XY a.s. u fiktivních faktur společnosti Moldavit spol. s r.o. a za rok 2012 neoprávněně zahrnula do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů uvedených v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012, podaného u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto snížila základ daně z příjmů právnických osob o částku 42.805.438,11 Kč a daň z příjmů právnických osob vypočtenou dle § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů za období roku 2012 o částku 8.133.140 Kč, za rok 2013 neoprávněně zahrnula do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů uvedených v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013, podaného u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto snížila základ daně z příjmů právnických osob o částku 4.014.007 Kč a daň z příjmů právnických osob vypočtenou dle § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů za období roku 2013 o částku 762.660 Kč, kdy všechny faktury byly vystaveny společností Moldavit spol. s r.o. na základě smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 1. 6. 2009, která byla schválena na jednání dozorčí rady XY a.s. až dne 10. 11. 2009, a smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 13. 9. 2012, tedy společnost XY a.s., registrována jako plátce daně z příjmů právnických osob u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, výše uvedené faktury společnosti Moldavit spol. s r.o. za neuskutečněnou kontrolní činnost zahrnula do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, správci daně v přiznáních k dani z příjmů právnických osob tak v rozporu se skutečností deklarovala, že pořizovala kontrolní činnost a že tato činnost byla provedena v rozsahu dle uvedených faktur, přičemž XY a.s. neoprávněně za období let 2012 a 2013 snížila svůj daňový základ pro daň z příjmů právnických osob a tím si snížila vlastní daňovou povinnost za roky 2012 a 2013 o částku 8.895.800 Kč, čímž způsobila českému státu, zastoupenému Finančním úřadem pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, škodu v celkové výši nejméně 8.895.800 Kč na dani z příjmů právnických osob,

II.

1) obv. Ing. M. N. jako ředitel, od 27. 12. 2007 do 17. 12. 2012 předseda představenstva a od 17. 12. 2012 do 14. 8. 2013 člen představenstva společnosti XY a.s., obv. P. P. jako jednatel společnosti Moldavit spol. s r.o., se sídlem Mahulenina 1855/18, Praha (od 4. 2. 2014 Rybná 716/24, Praha 1), IČ: 28400704, obv. J. Z. jako jednatel společnosti GAIV s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1248, Ostrava, IČ: 25853295, a obv. T. A. jako jednatel společnosti AVEXIM s.r.o., se sídlem Rekreační 110/12, Hlučín - Bobrovníky, IČ: 47973323, vedeni úmyslem snížit daňový základ při výpočtu odvodů daně z přidané hodnoty a získat tak ke škodě českého státu neoprávněný majetkový prospěch, ač si byli vědomi svých povinností vyplývajících jim zejména z ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v období od února roku 2011 do února roku 2013 vytvořili z obchodních společností XY a.s., Moldavit spol. s r.o., GAIV s.r.o. a AVEXIM s.r.o. účelový řetězec, jehož cílem bylo prostřednictvím faktur za neprovedenou kontrolní činnost snížit daňový základ při výpočtu odvodů DPH u společnosti XY a.s. a další oběh faktur a finančních prostředků mezi společnostmi Moldavit spol. s r.o., GAIV s.r.o. a AVEXIM s.r.o. měl zastřít skutečnost, že se jednalo o fiktivní faktury a kontrolní činnost nebyla provedena, přičemž rozdělení úloh spočívalo v tom, že - obv. Ing. M. N. jako ředitel společnosti XY a.s., bez jakékoliv kontroly na fakturách uvedeného plnění, přijímal a odsouhlasoval k proplacení fiktivní faktury společnosti Moldavit spol. s r.o., a to v roce 2011 faktury, u nichž byla uplatněna DPH na vstupu v přiznáních k DPH za zdaňovací období únor až prosinec 2011, podaných u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto zkrátil DPH za období roku 2011 o částku 7.379.610 Kč, v roce 2012 faktury, u nichž byla uplatněna DPH na vstupu v přiznáních k DPH za zdaňovací období leden až prosinec 2012, podaných u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto zkrátil DPH za období roku 2012 o částku 9.160.874,68 Kč, v roce 2013 faktury, u nichž byla uplatněna DPH na vstupu v přiznáních k DPH za zdaňovací období leden až březen 2013, podaných u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto zkrátil DPH za rok 2013 o částku 1.205.956,12 Kč, kdy všechny uvedené faktury byly vystaveny společností Moldavit spol. s r.o. na základě smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 1. 6. 2009, která byla schválena na jednání dozorčí rady XY a.s. až dne 10. 11. 2009, a smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 13. 9. 2012, kdy - obv. P. P. jako jednatel společnosti Moldavit spol. s r.o., jejíž jedinou činností byla zprostředkovatelská činnost pro společnost XY a.s., uzavřel dne 1. 2. 2011 smlouvu o zprostředkování kontrolní činnosti se společností GAIV s.r.o., přijímal faktury od této společnosti a následně vystavil či dal pokyn k vystavení faktur za kontrolní činnost určených společnosti XY a.s., přijímal platby od společnosti XY a.s. a tyto o několik tisíc Kč snížené ihned zasílal na účet GAIV s.r.o., čímž umožnil zastření skutečnosti, že kontrolní činnost nebyla provedena, - obv. J. Z. jako jednatel společnosti GAIV s.r.o., jejíž jedinou činností byla zprostředkovatelská činnost pro společnost Moldavit spol. s r.o., uzavřel dne 1. 2. 2011 smlouvu o zprostředkování kontrolní činnosti se společností AVEXIM s.r.o., přijímal faktury od této společnosti a následně vystavil či dal pokyn k vystavení faktur za kontrolní činnost určených společnosti Moldavit spol. s r.o., přijímal platby od společnosti Moldavit spol. s r.o. a tyto ponížené o několik tisíc Kč ihned zasílal společnosti AVEXIM s.r.o., čímž umožnil zastření skutečnosti, že kontrolní činnost nebyla provedena, - obv. T. A. jako jednatel společnosti AVEXIM s.r.o. vystavoval faktury za provádění pravidelných kontrolních činností na základě smlouvy o zprostředkování kontrolní činnosti mezi GAIV s.r.o. a AVEXIM ze dne 1. 2. 2011, přičemž si byl vědom, že tato činnost nebyla prováděna a společnost AVEXIM s.r.o. se kontrolní činností nikdy nezabývala, přijímal platby od společnosti GAIV s.r.o. a tyto finanční prostředky v hotovosti vybíral a použil nezjištěným způsobem, čímž umožnil zastření skutečnosti, že kontrolní činnost nebyla provedena, čímž všichni společným jednáním způsobili, že společnost XY, a.s., registrovaná jako měsíční plátce DPH u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, výše uvedené faktury společnosti Moldavit spol. s r.o. za neuskutečněnou kontrolní činnost zaúčtovala do evidence DPH jako dodávky z tuzemska, správci daně v přiznáních k DPH tak v rozporu se skutečností deklarovala, že pořizovala kontrolní činnost a že tato činnost byla provedena, a to v rozsahu dle faktur, tedy XY a.s. neoprávněně za období únor 2011 až březen 2013 uplatnila nárok na odpočet DPH z tuzemských plnění od plátce Moldavit spol. s r.o. a dosáhla tak neoprávněného snížení daňového základu na DPH a snížení vlastní daňové povinnosti za období od února 2011 do března 2013, a způsobili tak českému státu, zastoupenému Finančním úřadem pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, škodu v celkové výši nejméně 17.746.440,80 Kč na DPH,

2) obv. Ing. M. N. jako ředitel, od 27. 12. 2007 do 17. 12. 2012 předseda představenstva a od 27. 12. 2007 do 17. 12. 2012 člen představenstva společnosti XY a.s., obv. P. P. jako jednatel společnosti Moldavit spol. s r.o., se sídlem Mahulenina 1855/18, Praha (od 4. 2. 2014 Rybná 716/24, Praha 1), IČ: 28400704, obv. J. Z. jako jednatel společnosti GAIV, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1248, Ostrava, IČ: 25853295 a T. A. jako jednatel společnosti AVEXIM, s.r.o., se sídlem Rekreační 110/12, Hlučín - Bobrovníky, IČ: 47973323, vedeni úmyslem snížit daňový základ při výpočtu odvodů daně z přidané hodnoty a získat tak ke škodě českého státu neoprávněný majetkový prospěch, ač si byli vědomi svých povinností vyplývajících jim zejména z ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v období od února roku 2011 do února roku 2013 vytvořili z obchodních společností XY a.s., Moldavit spol. s r.o., GAIV, s.r.o. a AVEXIM, s.r.o. účelový řetězec, jehož cílem bylo prostřednictvím faktur za neprovedenou kontrolní činnost snížit daňový základ při výpočtu odvodů DPH u společnosti XY a.s. a další oběh faktur a finančních prostředků mezi společnostmi Moldavit spol. s r.o., GAIV, s.r.o. a AVEXIM, s.r.o. měl zastřít skutečnost, že se jednalo o fiktivní faktury a že kontrolní činnost nebyla provedena, přičemž rozdělení úloh spočívalo v tom, že - obv. Ing. M. N. jako ředitel společnosti XY a.s., bez jakékoliv kontroly na fakturách uvedeného plnění, přijímal a odsouhlasoval k proplacení fiktivní faktury společnosti Moldavit spol. s r.o., a to v roce 2011 faktury, které byly společností XY a.s. neoprávněně zahrnuty do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů uvedených v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011, podaného u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto snížil základ daně z příjmů právnických osob o částku 45.577.747 Kč a daň z příjmů právnických osob vypočtenou dle § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů za období roku 2011 o částku 8.659.772 Kč, v roce 2012 faktury, které byly společností XY a.s. neoprávněně zahrnuty do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů uvedených v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012, podaného u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto snížil základ daně z příjmů právnických osob o částku 42.805.438,11 Kč a daň z příjmů právnických osob vypočtenou dle § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů za období roku 2012 o částku 8.133.140 Kč, v roce 2013 faktury, které byly společností XY a.s. neoprávněně zahrnuty do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů uvedených v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013, podaného u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, a takto snížil základ daně z příjmů právnických osob o částku 4.014.007 Kč a daň z příjmů právnických osob vypočtenou dle § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů za období roku 2013 o částku 762.660 Kč, kdy všechny tyto faktury byly vystaveny společností Moldavit spol. s r.o. na základě smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 1. 6. 2009, která byla schválena na jednání dozorčí rady XY a.s. až dne 10. 11. 2009, a smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 13. 9. 2012, kdy - obv. P. P. jako jednatel společnosti Moldavit spol. s r.o., jejíž jedinou činností byla zprostředkovatelská činnost pro společnost XY a.s., uzavřel dne 1. 2. 2011 smlouvu o zprostředkování kontrolní činnosti se společností GAIV, s.r.o., přijímal faktury od této společnosti a následně vystavil či dal pokyn k vystavení faktur za kontrolní činnost určených společnosti XY a.s., přijímal platby od společnosti XY a.s. a tyto o několik tisíc Kč snížené ihned zasílal na účet GAIV s.r.o., čímž umožnil zastření skutečnosti, že kontrolní činnost nebyla provedena, - obv. J. Z. jako jednatel společnosti GAIV, s.r.o., jejíž jedinou činností byla zprostředkovatelská činnost pro společnost Moldavit spol. s r.o., uzavřel dne 1. 2. 2011 smlouvu o zprostředkování kontrolní činnosti se společností AVEXIM s.r.o., přijímal faktury od této společnosti a následně vystavil či dal pokyn k vystavení faktur za kontrolní činnost určených společnosti Moldavit spol. s r.o., přijímal platby od společnosti Moldavit spol. s r.o. a tyto ponížené o několik tisíc Kč ihned zasílal společnosti AVEXIM s.r.o., čímž umožnil zastření skutečnosti, že kontrolní činnost nebyla provedena, - obv. T. A. jako jednatel společnosti AVEXIM s.r.o., vystavoval faktury za provádění pravidelných kontrolních činností na základě smlouvy o zprostředkování kontrolní činnosti mezi GAIV s.r.o. a AVEXIM ze dne 1. 2. 2011, přičemž si byl vědom, že tato činnost nebyla prováděna a společnost AVEXIM s.r.o., se kontrolní činností nikdy nezabývala, přijímal platby od společnosti GAIV s.r.o. a tyto finanční prostředky v hotovosti vybíral a použil nezjištěným způsobem, čímž umožnil zastření skutečnosti, že kontrolní činnost nebyla provedena, čímž všichni společným jednáním způsobili, že společnost XY, a.s., registrovaná jako plátce daně z příjmů právnických osob u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, výše uvedené faktury společnosti Moldavit spol. s r.o. za neuskutečněnou kontrolní činnost zahrnula do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, správci daně v přiznáních k dani z příjmů právnických osob tak v rozporu se skutečností deklarovala, že pořizovala kontrolní činnost a že tato činnost byla provedena v rozsahu dle uvedených faktur, tedy XY a.s. za období let 2011 až 2013 neoprávněně snížila svůj daňový základ pro daň z příjmů právnických osob a tím si snížila vlastní daňovou povinnost za roky 2011, 2012 a 2013 o částku 17.555.572 Kč, a způsobili tak českému státu, zastoupenému Finančním úřadem pro Pardubický kraj, Územní pracoviště Pardubice, škodu v celkové výši nejméně 17.555.572 Kč.“

Nejvyššímu soudu byl dne 2. 8. 2017 předložen trestní spis Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 54 T 4/2017, s návrhem tohoto soudu na odnětí věci Krajskému soudu v Ostravě a její přikázání Krajskému soudu v Hradci Králové, případně Městskému soudu v Praze. V úvodu krajský soud uvedl, že problematika místní příslušnosti nebyla předmětem posuzování v přípravném řízení, byť z prováděných úkonů je zřejmé, že v drtivé většině neměly žádný teritoriální vztah k orgánu, který je realizoval. Dodal, že k narušení místní příslušnosti však nedošlo, a to zejména v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 11 Td 69/2011, potažmo postoje vyšších stupňů státního zastupitelství, akcentujících princip prvotních úkonů či prvotního dozoru (např. rozhodnutí VZS Olomouc ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 1 VZT 16/2015). Vzhledem k tomu, že první podnět – trestní oznámení, vzešel z Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Hlučíně (okr. Opava) – č. l. 1, byly úkony realizovány policejní složkou v Ostravě, pracoviště Opava. V průběhu šetření bylo zjištěno a následně podloženo trestním oznámením Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích (č. l. 159), že primární podstata stíhané trestné činnosti se vztahuje k této lokalitě, resp. vychází z aktivit obchodní společnosti XY, a.s., sídlem v Dašicích v Čechách, okr. Pardubice. Vzhledem k tomu, že stíhaná trestná činnost vykazuje povahu účelového seskupení osob či obchodních korporací s cílem neoprávněného získání profitu u DPH z vykazovaných fiktivních plnění, a subjekty k nimž se vztahovalo prvotní oznámení jen v postavení tzv. bílých koňů či skořápek (prázdných společností), nastala již v přípravném řízení situace, kdy musely být činěny úkony s převážnou většinou subjektů zcela mimo teritoria vyšetřujícího orgánu. Jednalo se o úkony formou dožádání, které zpracovával útvar a osoba, nemající žádné povědomí o kontextu s dalšími skutečnostmi vyplývajícími z dokazování a jen mechanicky zapisuje odpovědi na v dožádání formulované otázky. Nebo sice příslušný orgán realizoval úkony samostatně, což je důkazně přijatelnější, než formalistická první varianta, avšak zcela neekonomické. Krajský soud k tomu konkrétně poukázal na úkony, které policejní komisařka z Opavy osobně realizovala (a to i opakovaně) výslechy obviněných i svědků v Praze: obvinění XY, a. s. – Ing. K., č. l. 339, 381, obviněný Ing. M. N., č. l. 358, obviněný P. P., č. l. 361, 366, 372, svědkové P. D., č. l. 386, R. G., č. l. 392, 403, P. H., č. l. 410, K. K., č. l. 417, I. K., č. l. 424, Mgr. J. K., č. l. 444, RNDr. K. M., č. l. 447, Ing. J. O., č. l. 462, V. R., č. l. 476, M. T., č. l. 485, 491, F. T., č. l. 497, v Pardubicích: svědkyně Z. K., č. l. 431, dožádáním v Děčíně: svědek J. O., č. l. 456. Úkonů, vztahujících se k regionu, v němž se realizovalo vyšetřování, bylo podle soudu minimum, vedle obviněného T. A., jen nikoli důkazně významná svědkyně M. P. Krajský soud zdůraznil, že nedisponuje operativními možnostmi policejních orgánů a veškeré potřebné dokazování včetně výslechů by musel realizovat v místě svého sídla, v daném případě v Ostravě. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Td 69/2011, vyplývá, že posuzování tohoto aspektu ve smyslu § 25 tr. ř. by mělo být součástí úvah soudu ve vztahu k efektivitě trestního řízení. Podle názoru krajského soudu jsou v tomto případě dány důvody pro aplikaci postupu podle § 25 tr. ř. Soud se dále příkladmo zabýval pojmem důležitého důvodu ve smyslu § 25 tr. ř. přičemž podle jeho názoru nelze přehlížet ani požadavek, aby řízení nezpůsobovalo nadměrné náklady (stránka hospodárnosti), tedy požadavek úspornosti nákladů trestního řízení (R 12/1972). V rámci příkladů takových důležitých důvodů pro delegaci citoval, že „převážná většina svědků, které bude třeba u soudu osobně vyslechnout a s obžalovaným konfrontovat, bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu, takže projednání u tohoto jiného soudu povede k značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu (tento důvod je však možno uplatnit jen tehdy, jestliže to není v rozporu s účelem trestního řízení a jeho základními zásadami vytyčenými v § 2 (Trestní řád, Komentář 7. vydání - Šámal, P. a kol., C. H. Beck, 2013, str. 337).“

O zřejmé snaze orgánů přípravného řízení omezit nehospodárnost řízení v daném případě na minimum svědčí podle krajského soudu transporty policejní komisařky k převážné většině úkonů v řízení prováděných. Předmětná situace však ani v obecné rovině nesvědčí o smysluplnosti takových postupů, kdy již v přípravném řízení byla změna lokace řízení žádoucí.

K lokalitám pobytu osob krajský soud uvedl: obviněná XY, a.s., Dašice v Čechách, okr. Pardubice, zástupce: Ing. R. K., Srch, okr. Pardubice. Obviněný Ing. M. N., bytem L. – L., okr. Svitavy (Pardubický kraj), obhájce: JUDr. M. Kříženecký, sídlem České Budějovice (č. l. 300). Obviněný P. P., trvale bytem Most, fakticky bytem Praha, obhájce: JUDr. O. Sovák, sídlem Praha (č. l. 304). Obviněný T. A., bytem L., okr. Opava, obhájce: Mgr. L. Kosánová, sídlem Praha (č. l. 297). Obviněný J. Z., fakticky bytem M. ..., Ostrava – Mariánské Hory, obhájce: JUDr. P. Kubíček, sídlem Praha (č. l. 310). Svědkové: P. D., č. l. 386 – Praha, R. G., č. l. 392 – N., okr. Praha-východ, P. H., č. l. 410 – P., okr. Kolín, K. K., č. l. 417 – H., okr. Beroun, I. K., č. l. 424 – Praha, Z. K., č. l. 431 – O., okr. Pardubice, Mgr. J. K., č. l. 444 – Praha, RNDr. K. M., č. l. 447 – Praha, J. O., č. l. 456 – D. H., okr. Děčín, Ing. J. O., č. l. 462, Litomyšl, okr. Svitavy (Pardubický kraj), M. P., č. l. 470, Ostrava, V. R. č. l. 476, Litomyšl, okr. Svitavy (Pardubický kraj), M. T., č. l. 485, Praha, F. T., č. l. 497, fakticky bytem Praha – Čakovice. Krajský soud v Ostravě uzavřel, že naprostá většina obviněných, obhájců i svědků má bydliště nebo sídlo v Čechách, zejména v Praze, případně ve Středočeském či Pardubickém kraji (17 osob). Z dalších zbývajících 5 osob jsou po jednom zastoupeny lokality Českých Budějovic a Děčína, toliko dva obvinění a jedna svědkyně jsou z Ostravy nebo její blízkosti. Lze podle soudu konstatovat, že ekonomická stránka řízení a efektivita procesu v řízení před soudem bude lépe zajištěna projednáním věci před soudem, k němuž mají dotčené osoby podstatně blíže. Rovněž procesní možnosti soudu k případnému zajištění osob jsou takto lépe realizovatelné. Tyto faktory jsou předpokladem pro rychlejší průběh trestního řízení i hospodárnější proces. Delegace nesmí být nikdy prostředkem k odnětí obviněného jeho zákonnému soudci (srov. čl. 38 odst. 1 LPS a § 7 odst. 2 SSZ; dále i ÚS 82/1995-n.). V daném případě lze mít podle soudu za to, že odnětím věci zdejšímu soudu by tento princip rozhodně nebyl porušen. Nelze přehlédnout, že okolnost, že věc byla řešena orgány přípravného řízení, s výkonem dozoru Krajského státního zastupitelství v Ostravě, měla toliko technický charakter, vyplývající z primárního podnětu k řízení a vyústilo k podání obžaloby ke Krajskému soudu v Ostravě, když, ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 11 Td 69/2011, je Krajský soud v Ostravě možno označit za místně i věcně příslušný k projednání podané obžaloby. Nicméně z obsahu dokazování i skutkového vymezení stíhaného jednání vyplývá, že všechny základní atributy pro případné naplnění skutkové podstaty trestného jednání měly proběhnout v lokalitě sídla obchodní společnosti XY, a. s., v Dašicích v Čechách, okr. Pardubice či v Praze (prostřednictvím společnosti Moldavit spol. s r. o., IČ 28400704 – již vymazána z veřejného rejstříku), k čemuž se logicky váží i osoby obviněných i předpokládaných svědků. Oproti tomu dvě osoby z Ostravska působily v systému formou tzv. bílých koní, jinak se k tomuto regionu neváží žádné činnosti, které tvoří podstatu trestné činnosti a dokazování. S ohledem na výše uvedené, jsou tak současně místně a věcně příslušné k projednání věci i soudy, v jejichž teritoriu působnosti rovněž docházelo k úkonům, které jsou neodmyslitelnou součástí skutkového vymezení stíhané trestné činnosti. Pakliže v Pardubickém kraji nepůsobí soud na úrovni krajského soudu, jedná se o Krajský soud v Hradci Králové (zahrnující pobočku v Pardubicích) či Městský soud v Praze. Za dané situace tak delegací věci k jinému věcně i místně příslušnému soudu, nemůže dojít k porušení práva na zákonného soudce.

Krajský soud v Ostravě proto na základě výše uvedeného navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 25 tr. ř. odňal předmětnou trestní věc Krajskému soudu v Ostravě a přikázal ji k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové (případně Městskému soudu v Praze), neboť v obou případech se rovněž jedná o soudy věcně i místně příslušné a projednání věci před kterýmkoli z nich významně přispěje k ekonomičnosti a efektivitě řízení.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud především konstatuje, že o místní příslušnosti Krajského soudu v Ostravě podle § 18 odst. 1 tr. ř. není sporu. Nejvyšší soud je také v tomto případu příslušným soudem k rozhodnutí podle § 25 tr. ř.

Nejvyšší soud zjistil, že z obsahu trestního spisu vyplývají skutečnosti rozvedené konkrétně a podrobně v návrhu Krajského soudu v Ostravě na delegaci. Ze skutkové věty vyplývá, že podstata jednání kladeného obviněným za vinu spočívá v tom, že se obvinění měli podílet na řetězci činností spočívajících ve vytváření fiktivních účetních dokladů, s tím, že obviněná společnost XY, a. s., takto neoprávněně snížila vlastní daňovou povinnost jak na DPH, tak na dani z příjmů právnických osob za uvedené období, přičemž s ohledem na sídlo uvedené společnosti byla daňová přiznání podávána u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích.

Nelze pochybovat o tom, že se v daném případě z hlediska dokazování bude jednat o složitější a časově náročnou věc, jejíž projednávání se nutně odrazí také v nákladech na řízení. Přesto je především nutné trvat na tom, že postup podle § 25 tr. ř. je postupem zcela výjimečným a tedy odůvodněným zcela výjimečnými okolnostmi. V uvedené trestní věci je obviněno 5 osob (z nich jedna právnická osoba), z nichž 3 nemají bydliště v obvodu příslušného soudu (obv. T. A. má trvalé bydliště v Ostravě, faktické bydliště v sousedním okrese Opava), což ovšem není nijak výjimečná skutečnost. Z obsahu spisového materiálu nevyplývají u obviněných žádné významné okolnosti, které by jim bránily, aby se dostavili ve své trestní věci k jednání k příslušnému soudu. Ani v návrhu soudu nejsou žádné takové skutečnosti uvedeny, přičemž na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu. O takový případ však v této věci zřejmě nejde. Lze také připomenout, že z hlediska nákladů trestního řízení jsou bydliště obviněných a sídla jejich obhájců bez významu, protože jejich náklady nenese stát.

Nejvyšší soud dále konstatuje, že ani skutečnost, že větší počet svědků navržených ke slyšení u hlavního líčení je z různých částí republiky, a nikoli z obvodu příslušného soudu, není všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o běžnou skutečnost. Ani v tomto konkrétním případě počet svědků navržených obžalobou ke slyšení, jejichž náklady hradí stát, není nikterak vysoký. Navržen byl výslech 14 osob, z nichž pouze jedna svědkyně má bydliště v obvodu příslušného soudu, ostatní mají bydliště na různých místech na území Čech a Moravy, zejména v okolí Prahy a Pardubic. Bude otázkou dokazování, zda bude nutné vyslechnout všechny svědky navržené v obžalobě a nelze předjímat, zda v průběhu řízení před soudem možná vyvstane nutnost výslechu ještě dalších osob, než které byly navrženy v obžalobě.

Odnětím trestní věci Krajskému soudu v Ostravě a jejím přikázáním Krajskému soudu v Hradci Králové nebo Městskému soudu v Praze (jak je navrhováno), nebude výrazně lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, ani rychlost a hospodárnost řízení.

Proto Nejvyšší soud neshledal v tomto konkrétním případě ve výše uvedených skutečnostech důležité důvody pro odnětí věci příslušnému Krajskému soudu v Ostravě. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru