Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 32/2013Usnesení NS ze dne 10.07.2013

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.32.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 32/2013-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 10. července 2013 v neveřejném zasedání o příslušnosti soudu v trestní věci obviněného R. L. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 21 T 30/2013, takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného R. L. příslušný Obvodní soud pro Prahu 7.

Odůvodnění:

Dne 25. 4. 2013 podala u Obvodního soudu pro Prahu 9 státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 obžalobu na obviněného R. L. , která jej viní ze spáchání přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku. Uvedeného přečinu se obviněný měl dopustit tím (stručně uvedeno), že v době nejméně od 15. 6. 2011 do 9. 2. 2012 jako jednatel společnosti Homecook, s.r.o., se sídlem v Praze 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 886, ač věděl, že není oprávněn poskytovat služby označené ochrannou známkou zaměnitelnou s ochrannou známkou HOME&COOK, registrované v ČR, jejímž vlastníkem je společnost SEB Internationale S.A., se sídlem ve Francii, v ČR zastoupena společností Groupe SEB ČR, s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, pořádal na různých místech v ČR předváděcí akce, na kterých jménem společnosti Homecook, s.r.o., nabízel zboží a služby uvedené v obžalobě.

Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 27. 5. 2013, sp. zn. 21 T 30/2013, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil trestní věc obviněného R. L. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Samosoudkyně obvodního soudu v odůvodnění uvedla, že Obvodní soud pro Prahu 9 není k projednání věci místně příslušný. Podle § 16 tr. ř., za použití § 18 odst. 1 tr. ř., že je k projednání místně příslušný některý z okresních soudů, v jejichž obvodu leží obce S. , S. , Ž. , T. , L. , D. , Č. H. nebo S. , kde obviněný jako jednatel společnosti Homecook, s.r.o., pořádal předváděcí a prodejní akce. Tato místa vyplývají z usnesení o zahájení trestního stíhání i úředních záznamů o vysvětlení osob, které se předváděcích akcí zúčastnily a jsou to místa, kde měl obviněný páchat danou trestnou činnost. Společnost, jíž byl obviněný jednatelem, neměla také prodejnu či internetový obchod, a spojitost s obvodem Prahy 9 je pouze uváděné sídlo společnosti Homecook, s.r.o., které je ale zcela formální a firma tam fakticky sídlo nemá. Jednání, pro které je obžalován, tak obviněný nespáchal v obvodu Prahy 9.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je obecně považováno místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V daném případě měl podle obžaloby obviněný spáchat přečin podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku jednáním, které mělo naplnit objektivní stránku tohoto přečinu tím, že „uváděl do oběhu výrobky a poskytoval služby“ neoprávněně označené ochrannou známkou... Uvedeného jednání se obviněný (prostřednictvím jiných osob) dopouštěl podle obžaloby na jím organizovaných předváděcích akcích. Tyto akce se konaly podle údajů obsažených v trestním spise v místech, která Obvodní soud pro Prahu 9 uvedl ve svém usnesení, jímž vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání věci a předložil ji Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Žalovaný trestný čin tak obviněný spáchal na území celkem sedmi krajů v osmi okresech v celé České republice, z čehož vyplývá místní příslušnost daných okresních soudů, kdy v obvodu každého z nich se konala jedna předváděcí akce.

Současně je ale místem spáchání trestného činu také místo, kde nastal jeho následek. Tímto místem je sídlo poškozené společnosti Groupe SEB ČR, s.r.o., které je na adrese Jankovcova 1569/2c, Praha 7, když tato společnost s právní subjektivitou zastupuje na území České republiky zájmy zahraničního vlastníka dané ochranné známky, který je jejím jediným společníkem. Vzhledem k tomu, že se obviněný měl dopouštět dané trestné činnosti na různých místech po celém území České republiky, přičemž značná část svědků navržených v obžalobě ke slyšení před soudem, jakož i samotný obviněný, má bydliště blízko P. , považuje Nejvyšší soud za nejvhodnější, aby řízení provedl Obvodní soud pro Prahu 7.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. července 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru