Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 16/2020Usnesení NS ze dne 01.04.2020

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.16.2020.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 16/2020-5572

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných V. K., nar. XY, trvale bytem XY, a spol. vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 43 T 10/2019, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 1. 4. 2020 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Městskému soudu v Praze a přikazuje Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

1. Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podal dne 19. 12. 2019 u Městského soudu v Praze obžalobu na obviněné V. K. st., A. D., V. K. ml., P. K., J. K., F. K., M. P., M. V., M. S. a S. D. Podle obžaloby měl V. K. st., a A. D. pod bodem I. spáchat zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, Obviněný V. K. ml., P. K., J. K., F. K., M. P., M. V., a M. S. pod bodem I. zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, obviněný V. K. ml. pod bodem II. přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku a obviněná S. D. pod bodem III. přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku.

2. Trestných činů se měli dopustit v podstatě tím, že (zkráceně) obviněný V. K. st. nabízel a následně prodával prostřednictvím internetové platformy Darknet různé druhy marihuany, které poštou rozesílal jednotlivým zájemcům. Marihuanu měl získávat prostřednictvím obviněného A. D., jak od něho tak i od jednotlivých pěstitelů „zahradníků“, kteří na svých zahradách, v okolí svých nemovitostí, měli rostliny konopí pěstovat. Jednotlivé balíčky měly být připravovány a baleny v místě bydliště V. K. st. ve Znojmě nebo jeho syna V. K. ml. ve Frýdlantu nad Ostravicí. Balíčky s marihuanou měly být v období od 6. 4. 2016 do 28. 11. 2018 zasílány v desítkách případů z poštovních úřadů na území Rakouské republiky, v dalších desítkách případů z pošt na území České republiky, zejména z pošt v Uherském Brodu, Luhačovicích, Brně a Znojmě. Pouze v jednom případě dne 24. 1. 2018 měl obviněný V. K. podat k přepravě i poštovní zásilku na přesně nezjištěném místě na území hl. města Prahy. K pěstování rostlin konopí mělo také docházet převážně na území jižní Moravy, konkrétně v obcích Biskupice – Pulkov (kraj Vysočina), Sobotovice (Jihomoravský kraj), Rapotice (kraj Vysočina), Veverská Bítýška (Jihomoravský kraj), Vojkovice (Jihomoravský kraj) a Březník (kraj Vysočina).

3. Nejvyššímu soudu byl dne 26. 2. 2020 předložen trestní spis Městského soudu v Praze sp. zn. 43 T 10/2019 k rozhodnutí o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. Soud uvedl, že ve věci je obžalováno deset obviněných. Obviněný V. K. st. se zdržuje na adrese XY, Znojmo. Obviněný A. D. bydlí na adrese XY, Brno-Bystrc. Obviněný V. K. ml. je trvale hlášen na adrese Hukvaldy – Horní Sklenov XY, ale fakticky bydlí na adrese XY, Frýdlant nad Ostravicí. Obviněný P. K. žije na adrese Sobotovice XY. Obviněný M. V. bydlí na adrese Biskupice – Pulkov XY. Obviněný J. K. žije ve Veverské Bitýšce v ulici XY. Obviněná M. P. se zdržuje na adrese XY, Vojkovice, obviněný F. K. na adrese XY, Rapotice, obviněný M. S. na adrese Březník XY a obviněná S. D. na adrese XY, Brno-Bystrc. Ve věci bylo vyslechnuto několik svědků. M. K., bytem XY, Praha 2, D. Č., bytem XY, Praha 3, J. K., bytem XY, Kopidlno, okres Jičín, M. T., bytem XY, Hradec Králové, L. M., bytem Hukvaldy – Dolní Sklenov XY, okres Frýdek Místek a P. K., bytem XY, okres Frýdek Místek. Státní zástupce navrhuje také osobní výslech svědků Z. K., bytem Hukvaldy – Rychaltice XY, okres Frýdek Místek, P. P. bytem XY, Vojkovice, okres Brno-venkov, M. K., bytem XY, Rajhradice, okres Brno-venkov a L. K. bytem Biskupice XY. Z tohoto výčtu je podle soudu zřejmé, že kromě svědků M. K. a D. Č., kteří v přípravném řízení využili svého práva a odmítli vypovídat, žádná se shora uvedených osob nebydlí v Praze. Naprostá většina svědků bydlí v oblasti Moravy. Na Moravě byla podle soudu také zajištěna většina důkazů. Ve věci byly provedeny domovní prohlídky u obviněného V. K. st. na adrese XY, Znojmo, u obviněného A. D. na adresách XY, Brno-Bystrc a Biskupice – Pulkov XY, okr. Třebíč, u V. K. ml. na adresách Horní Sklenov XY, Hukvaldy a XY, Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek Místek, u obviněného M. V. na adrese Biskupice – Pulkov XY, okres Třebíč, u obviněného P. K. na adrese XY, Vojkovice, okres Brno-venkov, u obviněné M. P. na adrese XY, Vojkovice, u obviněného M. S. na adrese Březník XY, okres Třebíč, u obv. F. K. na adrese XY, Rapotice, u obviněného J. K. na adrese Veverská Bitýška, XY auM. K. na adrese XY, Rajhradice. Byla také prohlédnuta bezpečnostní schránka obviněného V. K. st. v ČS v Kroměříži. Na základě příkazu státního zástupce bylo prováděno sledování podezřelých osob. Pohyb podezřelých byl zaznamenán např. v Rakousku, v Biskupicích, v Rajhradicích, ve Vojkovicích, ve Znojmě, Brně a dalších. Ve věci byl povolen také prostorový odposlech, a to v bytě v XY ulici, Znojmo. Jediná spojitost tohoto případu s Prahou je podle Městského soudu v Praze skutečnost, že věc vyšetřovala NPC se sídlem v Praze. V její režii byla dne 22. 1. 2018 provedena objednávka 7g marihuany. NPC učinila objednávku jménem fiktivního zákazníka A. Č., bytem XY, Praha 8. Policie doručenou zásilku vyzvedla, otevřela a analyzovala její obsah. Policejním šetřením bylo zjištěno, že zásilka byla vhozena do poštovní schránky v Praze a byla přijata k poštovní přepravě pobočkou České pošty Praha 10 – Malešice (viz záznamy č. l. 5138-5176). Z čistě formálních důvodů, jsou místně příslušnými soudy k projednání této trestní věci jak Krajský soud v Brně tak Městský soud v Praze. Obžaloba klade obviněnému V. K. za vinu, že minimálně v 1348 zásilkách rozesílal marihuanu do různých částí světa. Ve většině případů používal poštovní schránky v okolí svého bydliště a přilehlém regionu, pouze jedna z těchto zásilek byla vhozena do poštovní schránky v Praze. Při úvaze o tom, který soud by měl tuto trestní věc projednávat, by mělo být podle Městského soudu v Praze přihlédnuto k hlavním zásadám trestního řízení, které mimo jiné určují i místní příslušnost soudů. Městský soud zopakoval, že v tomto případě je trestná činnost obviněných soustředěna do oblasti jižní Moravy a částečně do kraje Vysočina, kde bydleli někteří „zahradníci“, kteří měli marihuanu pěstovat. Hlavní podezřelý pachatel žil a svůj obchod provozoval ve Znojmě. Zde také podle soudu leželo centrum žalované trestné činnosti. Soud je přesvědčen, že s ohledem na zásady trestního řízení, zásadu správného zjištění skutkového stavu, zásadu vyhledávací, zásady rychlosti, veřejnosti a bezprostřednosti i zásadu spolupráce se zájmovými sdruženími občanů je vhodnější, aby tuto trestní věc projednával Krajský soud v Brně, který má blízký a bezprostřední vztah k prostředí a místu, kde k trestné činnosti docházelo. Veřejné projednání věci v tomto místě může mít mnohem výraznější výchovný vliv na osoby, kterých se samotné řízení dotýká, ale i na další občany žijící v tomto regionu. Podle názoru soudu nelze pominout ani náklady, které by vznikaly dojížděním obviněných a svědků z Moravy k hlavnímu líčení do Prahy. Další náklady také mohou vzniknout, pakliže v průběhu řízení vyvstane nutnost spolupracovat s policií ČR, např. při zajištění přítomnosti obviněných či svědků jejich předvedením, ověřováním důvodů jejich nedostavení se k hlavnímu líčení a podobně. Z uvedených důvodů Městský soud v Praze tuto trestní věc předložil Nejvyššímu soudu a navrhl, aby byla odňata Městskému soudu v Praze a přikázána Krajskému soudu v Brně.

4. Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

5. Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

6. Nejvyšší soud především konstatuje, že o místní příslušnosti Městského soudu v Praze podle § 18 odst. 1 tr. ř. není sporu, neboť v obvodu tohoto soudu došlo, byť v jediném případě, ke spáchání trestného činu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. Městský soud v Praze ostatně svou příslušnost nesporuje.

7. Uvedená trestní věc se nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby, na počátku řízení před soudem prvního stupně, kdy se jedná o návrh soudu, který postavil svou argumentaci na hledisku hospodárnosti a rychlosti trestního řízení. Je nutno konstatovat, že z trestního spisu vyplývají skutečnosti uváděné městským soudem v jeho návrhu na delegaci.

8. Na úvod považuje Nejvyšší soud za nutné zdůraznit, že v případě delegace jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. Skutečnost, že obviněný má bydliště v jiném obvodu než v obvodu příslušného soudu k projednání věci, není obecně nijak výjimečnou skutečností a není sama o sobě důvodem odnětí a přikázání věci. Ani skutečnost, že větší počet svědků navržených ke slyšení u hlavního líčení je z různých částí republiky, a nikoli z obvodu příslušného soudu, není všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o běžnou skutečnost.

9. V uvedené trestní věci je obviněno deset osob, z nichž ani jedna nemá bydliště v obvodu příslušného Městského soudu v Praze. Všichni obvinění mají trvalá bydliště v obvodu Krajského soudu v Brně s výjimkou obviněného V. K. ml., který má trvalé bydliště ve Frýdlantu nad Ostravicí, v obvodu Krajského soudu v Ostravě. Z popisu skutku v obžalobě vyplývá, že k podstatné části trestné činnosti docházelo na území Moravy, resp. v obvodu Krajského soudu v Brně, kde se především pohybovali pachatelé (podle obžaloby) nejtěžších trestných činů.

10. Pokud jde o svědky, je obžalobou navrhováno 10 osob ke slyšení u hlavního líčení, z nichž pouze dva mají bydliště na území Prahy. Většina má bydliště v obvodu Krajského soudu v Brně, či příznivé dojezdové vzdálenosti.

11. Nejvyšší soud zjistil, že z obsahu trestního spisu vyplývají skutečnosti rozvedené konkrétně a podrobně v návrhu Městského soudu v Praze. Ačkoli je místně příslušný Městský soud v Praze k projednání věci, neboť v obvodu tohoto soudu také došlo ke spáchání trestného činu a u tohoto soudu byla podána obžaloba, přesto v tomto konkrétním případě Nejvyšší soud výjimečně shledal ve výše uvedených skutečnostech důležité důvody pro odnětí věci příslušnému Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Brně. Tento postup je vhodný jak z hlediska zachování všech práv obviněných, řádného objasnění věci, tak i z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení, což bude projednáním věci u Krajského soudu v Brně podstatně lépe zabezpečeno, než u Městského soudu v Praze.

12. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. 4. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru