Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 1/2014Usnesení NS ze dne 26.02.2014

HeslaMístní příslušnost
Věcná příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:7.TD.1.2014.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 1/2014-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 26. února 2014 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněných R. N., a J. Z., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 2 T 161/2013, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 podala dne 25. 10. 2013 k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 obžalobu na obviněné, a to pro přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku a pokračující zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku (u obviněného J. Z.) a pokračující přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, a pokračující zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 2, 4 písm. d) tr. zákoníku, spáchaný dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku (u obviněného R. N.).

Obvinění se měli dopustit trestných činů tím, že (zkráceně):

obviněný J. Z. sám

1) v blíže nezjištěné době v období kolem dne 28.12.2010 na Praze 10 - Dolní Měcholupy, ul. K., prodal dosud neztotožněnému muži čečenské národnosti osobní motorové vozidlo zn. ŠKODA SUPERB 3U, včetně dokladů, i přes to, že jakožto jediný jednatel a společník společnosti HAZEN, s.r.o., si byl vědom toho, že vlastníkem vozidla je dle leasingové smlouvy č. ....., kterou osobně za spol. Hazen s.r.o. dne 19.7.2010 uzavřel, leasingová společnost NEU leasing, a.s., které před prodáním vozidla uhradil šest pravidelných měsíčních splátek, přičemž předáním uvedeného vozidla třetí osobě způsobil škodu poškozené spol. NEU leasing, a.s., se sídlem U Plynárny 1290/99,101 36 Praha 10, ve výši 76 413,9 Kč;

obviněný R. N. sám

2) v blíže nezjištěné době v období od 24.8.2010 do 20.9.2010 na blíže nezjištěném místě v Kralupech nad Vltavou, prodal osobě R. K., za 64 000 Kč, osobní motorové vozidlo zn. Škoda Superb 3U, včetně dokladů, přičemž toto vozidlo prodal i přes to, že jakožto jediný jednatel a společník společnosti KOROSTENSKI, s.r.o., si byl vědom toho, že vlastníkem vozidla je dle leasingové smlouvy č. ......., kterou osobně za spol. Korostenski, s.r.o., dne 24.8.2010 uzavřel, leasingová společnost NEU leasing, a.s., které před prodejem vozidla uhradil dvě pravidelné měsíční splátky, při prodeji vozidla využil toho, že nesplnil svou povinnost přihlásit vozidlo na leasingovou společnost, přičemž prodejem uvedeného vozidla třetí osobě způsobil škodu poškozené spol. NEU leasing, a.s., ve výši 105 214,2 Kč,

3) v blíže nezjištěné době v období od 4.7.2011 do současné doby si na nezjištěném místě přisvojil osobní motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat 3C, ač si byl vědom toho, že vlastníkem vozidla je dle leasingové smlouvy č. ......, kterou osobně, jakožto jediný jednatel, za spol. KOROSTENSKI, s.r.o., uzavřel dne 12.10.2010, leasingová spol. NEU leasing, a.s., kdy tímto jednáním leasingové společnosti NEU leasing, a.s., způsobil škodu ve výši 134 376, 13 Kč,

4) dne 19.1.2011 na Praze 5, ul. N. K., v provozovně leasingové společnosti NEU leasing, a.s., uzavřel jakožto jednatel společnosti Korostenski, s.r.o., leasingovou smlouvu č. ......za účelem dlouhodobého pronájmu s následnou koupí vozidla zn. AUDI A8 4E, avšak již při podpisu leasingové smlouvy č. ..... věděl, že nemá ani on, ani spol. KOROSTENSKI, s.r.o., finanční prostředky na hrazení pravidelných měsíčních splátek ve výši 17 329 Kč a že vozidlo ihned po převzetí od leasingové společnosti zastaví jako zástavu z důvodu umoření svých vlastních dluhů, což v blíže nezjištěné době učinil, kdy předmětné vozidlo zn. Audi A8 předal zastavil s vědomým, že vozidlo nevyplatí, do zástavy oproti půjčce ve výši 280 000 Kč u J. K., přičemž z takto získaných prostředků zaplatil leasingové společnosti NEU leasing, a.s., dvě pravidelné měsíční splátky a poté již nic neuhradil, kdy tímto svým jednáním způsobil poškozené spol. NEU leasing, a.s., škodu ve výši 317 000 Kč,

5) dne 15.2.2011 na Praze 5, ul. N. K., v provozovně leasingové společnosti NEU leasing, a.s., uzavřel na svou osobu leasingovou smlouvu č. ..... za účelem dlouhodobého pronájmu s následnou koupí vozidla zn. AUDI A6 AVANT, jehož byl před tím sám majitelem, přičemž částku za vozidlo neutržil, kdy tato byla dle dohody užita na úhradu splátek předchozích leasingů, za vozidlo uhradil pouze první pravidelnou měsíční splátku ve výši 7 526 Kč, avšak leasingové společnosti zamlčel, že nemá finanční prostředky na úhradu pravidelných měsíčních splátek ve výši 7 526 Kč, jelikož již v té době měl finanční potíže a vozidlo v období od 15.2.2011 do 28.2.2011 prodal a takto obdrženou finanční částku si ponechal, kdy tímto svým jednáním způsobil poškozené spol. NEU leasing, a.s, škodu ve výši 136 000 Kč;

obviněný R. N. a obviněný J. Z. společně:

6) dne 19.1.2011 na Praze 5, ul. N. K., v provozovně leasingové společnosti NEU leasing, a.s., poté, co si zde R.N. vyhlédl vozidlo zn. MERCEDES-BENZ B 180, jehož majitelem byla v té době leasingová společnost NEU Leasing a.s., a po předchozí domluvě s J. Z., sjednali se společností NEU Leasing a.s. leasingovou smlouvu č. .... za účelem dlouhodobého pronájmu s následnou koupí uvedeného vozidla, kdy nájemcem byla spol. Hazen, s.r.o., kterou zastupoval, jakožto j. J. Z., přičemž zamlčeli, že J. Z., ani spol. Hazen, s.r.o., nebude hradit pravidelné měsíční splátky ve výši 20 197 Kč, ani nebude vozidlo užívat, kdy toto vozidlo bylo určeno pro R. N., který však věděl, že má finanční problémy, kdy na akontaci skládanou při uzavření leasingové smlouvy č. .... složil za J. Z. částku 36 500 Kč, kterou si před tím vypůjčil, a dále věděl, že vozidlo nebude splácet, jelikož toto chtěl zastavit jako zástavu a získané finanční prostředky použít na umoření svých dluhů, což učinil, kdy vozidlo na základě plné moci od J. Z. za společnost Hazen, s.r.o., v blíže nezjištěnou dobu v období od 8.2.2011 zastavil s vědomím, že vozidlo nevyplatí, J. K. výtěžek z prodeje si ponechal a užil k úhradě svých dluhů, kdy obvinění tímto svým společným jednáním způsobili poškozené společnosti NEU leasing, a.s., škodu ve výši 365 000 Kč,

7) dne 31.1.2011 na Praze 5, ul. N. K., v provozovně leasingové společnosti NEU leasing, a.s., sjednali s touto společností leasingovou smlouvu Č. ... za účelem dlouhodobého pronájmu s následnou koupí vozidla zn. BMW 530, , přičemž leasing byl sjednán na společnost Hazen, s.r.o., kdy sjednání leasingu na toto vozidlo zprostředkoval R. N., který se dále účastnil i podpisu leasingové smlouvy, kterou za spol. Hazen, s.r.o., podepsal jednatel této společnosti, J. Z., který zamlčel, že na splácení pravidelných měsíčních splátek ve výši 18 200 Kč nemá spol. Hazen, s.r.o., ani on sám finanční prostředky, kdy za vozidlo po podpisu leasingové smlouvy zaplatil pouze první splátku ve výši 18 200 Kč, přičemž R. N. vozidlo krátce po uzavření leasingové smlouvy zastavil s vědomím, že vozidlo nevyplatí, u J. K., což měl v úmyslu již od počátku, jelikož potřeboval umořit své předchozí dluhy, kdy R. N. a J. Z. tímto svým společným jednáním způsobili poškozené spol. NEU leasing, a.s., škodu ve výši 350 000 Kč,

přičemž R. N. svým jednáním uvedeným pod body 2) a 3) způsobil celkovou škodu ve výši 451 376 Kč a jednáním uvedeným pod body 4) až 7) způsobil celkovou škodu ve výši 1 168 000 Kč a jednání uvedeného pod body 4) až 7) se dopustil i přes to, že byl dne 11.10.2010 (právní moc 19.11.2010) odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 3 pod sp. zn. 15T 46/2010 za spáchání trestného činu podvodu podle ust. § 250 odst. 1, odst. 3 písmo b) k podmíněnému trestu odnětí svobody, a J. Z. jednáním uvedeným pod bodem 1) způsobil škodu ve výši 76 413,9 Kč a jednáním uvedeným pod body 6) a 7) způsobil celkovou škodu ve výši 715 000 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 14 T 93/2013 bylo rozhodnuto o předložení věci Městskému soudu v Praze k rozhodnutí o místní příslušnosti. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2013, sp. zn. Nt 55/2013, byl k projednání a rozhodnutí této trestní věci jako příslušný určen Obvodní soud pro Prahu 5.

Obvodní soudu pro Prahu 5 usnesením ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 2 T 161/2013, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti. Je přesvědčen, že se v souladu s ustanovením § 189 tr. ř. podstatně změnil skutkový podklad pro posouzení příslušnosti. Uvedl, že až po zpracování obžaloby byl u Krajského soudu v Ostravě dne 16. 10. 2013 vyhlášen rozsudek sp. zn. 77 T 5/2012, jímž byl obviněný R. N. uznán vinným spácháním pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v době od 4.10.2010 do 4.1.2011, ve Frenštátě pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, v Českých Budějovicích a v Praze, jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti KOROSTENSKI, s.r.o., se zištným záměrem sebe obohatit, vylákal od P.L., podnikajícího jako osoba samostatně výdělečně činná, s místem podnikání Frenštát pod Radhoštěm, nákladní vozidla TATRA T 815 různých typů, a to pod záminkou včasné úhrady faktur vystavených dle kupních smluv uzavřených ve Frenštátě pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, a také pod záminkou výpůjček nákladních vozidel TATRA T 815 dle smluv o výpůjčkách, uzavřených ve Frenštátě pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, pro jejich údajné představení zájemcům o jejich koupi, avšak s tím, že za takto vylákaná vozidla nezaplatí, když si byl současně vědom, že obchodní společnost KOROSTENSKI, s.r.o., nemá dostatek finančních prostředků na úhradu kupních cen předmětných vozidel, a to v označených deseti případech, tak jsou konkrétně uvedeny v rozsudku na čl. 1254 a násl. s tím, že jednáním popsaným pod body ad 1) až ad 8), způsobil P. L. celkovou škodu ve výši 18.806.300 Kč, dále způsobil jednáním pod bodem ad 9) M. L., podnikajícímu jako osoba samostatně výdělečně činná, s místem podnikání Frenštát pod Radhoštěm, celkovou škodu ve výši 1.920.400,- Kč, a jednáním pod bodem ad 10) způsobil obchodní společnosti TATRA, a.s., škodu ve výši 3.228.000 Kč, celkově tak jednáním popsaným pod body ad 1) až ad 10),způsobil škodu ve výši 23.954.700 Kč.

Z obsahu spisu je podle Obvodního soudu pro Prahu 5 zřejmé, že skutky uvedené v obžalobě pod body 4 – 7) jsou u obviněného R. N. dílčími útoky pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, pro který byl obviněný R. N. zatím nepravomocně odsouzen uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě. Jelikož skutky pod body 4 – 7) obžaloby by měly být dílčími útoky pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 205 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, který patří do věcné příslušnosti krajského soudu jako soudu prvního stupně, a za něž má být ukládán společný trest podle § 45 tr. zákoníku, je věcně a místě příslušným k projednání věci v prvním stupni jednak Městský soud v Praze [v jehož obvodu měly být spáchány útoky ad 4 – 7) podané obžaloby] a samozřejmě i Krajský soud v Ostravě, kde měly být spáchány všechny další útoky pokračujícího zvlášť závažného zločinu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku obviněného R. N. podle rozsudku ze dne 16. 10. 2013, sp. zn. 77 T 5/2012. K rozhodnutí o celé podané obžalobě je tak vzhledem k ustanovení § 17 odst. 3 tr. ř. věcně příslušný krajský soud, neboť dosud projednávaný skutek je dílčím útokem pokračujícího trestného činu, který patří do věcné příslušnosti krajského soudu jako soudu prvního stupně a za nějž má být ukládán společný trest.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že návrh Obvodního soudu pro Prahu 5 je důvodný.

Věc obviněných byla podle § 24 odst. 1 tr. ř. přikázána do příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 5 usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2013, sp. zn. Nt 55/2013. Tento soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení o nejtěžším trestném činu. V uvedené věci se tak jedná o zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 2, 4 písm. d) tr. zákoníku, spáchaný skutky popsanými v obžalobě pod body 4 – 7). Z popisu skutků je zřejmé, že k jednání došlo ve všech případech v provozovně leasingové společnosti NEU leasing, a. s., v Praze 5, tedy v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5.

Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl usnesením ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 2 T 161/2013, o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Rozhodnutí odůvodnil především poukazem na ustanovení § 189 tr. ř., podle něhož rozhodnout o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu podle § 188 odst. 1 tr. písm. a) tr. ř. nemůže soud, jemuž byla věc přikázána podle § 24 nebo § 25 tr. ř. nadřízeným soudem, ledaže by se skutkový podklad pro posouzení příslušnosti mezitím podstatně změnil.

Skutky v obžalobě, vedené pod sp. zn. 2 T 161/2013 u Obvodního soudu pro Prahu 5, a uvedené pod body 4 – 7) této obžaloby, lze u obviněného R. N. posoudit jako dílčí útoky pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, pro který byl obviněný R. N. nepravomocně odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 10. 2013, sp. zn. 77 T 5/2012, a který měl v podstatě spáchat tím, že jako jediný jednatel a společník společnosti KOROSTENSKI, s. r. o., jež neměla dostatečné finanční prostředky na úhradu, měl sjednat podvodně různé smlouvy (kupní, o výpůjčce), na jejichž základě měl ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Českých Budějovicích a v Praze vylákat od poškozených nákladní vozidla TATRA a způsobit celkovou škodu ve výši 23 954 700,-Kč. Jednotlivé útoky jsou v částečné shodě místní, a také ve vzájemné souvislosti časové, neboť podvodné útoky popsané ve skutkové větě výroku o vině rozsudku Krajského soudu v Ostravě měly být spáchané v deseti případech v období od 4. 10. 2010 do 4. 1. 2011. S časovou přetržkou pouhých dvou týdnů na ně navazuje jednání popsané v obžalobě, která je nyní vedena u Obvodního soudu pro Prahu 5, a které mělo být pod body 4 – 7) této obžaloby spáchané od 19. 1. 2011 do 15. 2. 2011. Okolnosti svědčí i pro subjektivní souvislost, když dílčí skutek ad 4) obžaloby měl být dne 19. 1. 2011 spáchán obviněným R. N. jako v předchozích případech rovněž v pozici jednatele stejné obchodní společnosti KOROSTENSKI, s. r. o. Dílčí skutek ad 5) obžaloby dne 15. 2. 2011 měl spáchat jako soukromá fyzická osoba, a zbývající dílčí skutky ad 6) a 7) obžaloby měl spáchat jako spolupachatel se spoluobviněným J. Z., což je ale z hlediska pokračování nerozhodné. Jak vyplývá z usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného v obou věcech, nenastala ani situace upravena v ustanovení § 12 odst. 11 tr. ř., kdy by se v důsledku sdělení obvinění nejednalo o jeden skutek pokračujícího jednání. Posouzení celého jednání obviněného R. N. jako pokračující jednání, nebrání nejen okolnost, že část skutků popsaných v obžalobě jím měla být byla spáchána ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku s obviněným J. Z., ale ani okolnost, že u skutků pod body 6) a 7) obžaloby byly na základě předchozí dohody obou spolupachatelů uzavírány leasingové smlouvy mezi společnostmi NEU leasing, a. s., a Hazen, s. r. o., kterou zastupoval jako jednatel obviněný J. Z., a poškozeným u všech skutků uvedených v obžalobě, a spáchaných buď obviněnými samostatně nebo společným jednáním obou obviněných ve spolupachatelství, je jiný subjekt, a to vždy společnost NEU leasing, a. s. I když se jedná o jiný trestný čin, obviněný J. N. měl také dílčí útok přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku spáchat v bodě 2) obžaloby jako jednatel společnosti KOROSTENSKI, s. r. o., ve vztahu k leasingové společnosti NEU leasing, a. s., a to již v období od 24. 8. do 20. 9. 2010, tj. ještě předtím než měl páchat trestný čin podvodu ve věci Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 77 T 5/2012, která je časově vymezena obdobím od 4. 10. 2010 do 4. 1. 2011.

Podle ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu, se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. Nejvyšší soud zjistil, že v řízení o odvolání byl výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 10. 2013, sp. zn. 77 T 5/2012, zrušen usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. 2 To 137/2013, a podle § 259 odst. 1 tr. ř. byla věc vrácena soudu I. stupně. Proto Nejvyšší soud rozhodl, že příslušným k projednání věci obviněných je Krajský soud v Ostravě, který je vzhledem k podání první obžaloby místně příslušný a s ohledem na ustanovení § 17 odst. 3 tr. ř. také i věcně příslušný ke konání řízení. Tento postup je vhodný také z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. února 2014

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru