Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tcu 31/2020Usnesení NS ze dne 19.08.2020

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TCU.31.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

7 Tcu 31/2020-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 19. 8. 2020 o návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci V. Č., nar. XY, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky V. Č. rozsudkem Obvodového soudu Zittau, Spolková republika Německo, ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 5 Ls 200 Js 1657/12, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným pravomocným rozsudkem Obvodového soudu Zittau byl V. Č. uznán vinným trestnými činy těžkého sexuálního zneužití dětí, sexuálního zneužití svěřených osob, sexuálního zneužití dětí a sexuálního zneužití svěřených osob, za které byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a deseti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Zittau tím, že během letních prázdnin v letech 2010 a 2011, kdy pečoval o AAAAA (pseudonym), nar. XY, a BBBBB (pseudonym), nar. XY, vnučky své družky R. H., v Zittau, XY, v obývacím pokoji, zatímco seděl v křesle a nezl. AAAAA nebo nezl. BBBBB mu seděly na klíně,

1. v létě 2010 vzal obličej AAAAA do dlaní, přitáhl si ji k sobě a líbal ji tak, že jí vsunul jazyk do úst,

2. v létě 2010 sahal AAAAA do kalhot a dotýkal se rukou její nahé pochvy,

3. v létě 2010 sahal AAAAA pod tričko a podprsenku a osahával jí nahá prsa,

4. v létě 2010 sahal BBBBB vpředu do kalhot a dotýkal se její nahé pochvy,

5. v létě 2011 sahal BBBBB do kalhot a dotýkal se její nahé pochvy, přičemž minimálně jedním prstem vnikl do poševní předsíně, čímž jí způsobil bolest,

6. v létě 2011 zajel BBBBB jednou rukou pod tričko a hladil jí holá prsa.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (minimálně trestný čin pohlavního zneužití podle § 187 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně mravního a tělesného vývoje dětí. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil této trestné činnosti opakovaně a na dvou poškozených relativně nízkého věku), že tuto trestnou činnost lze označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Byl mu také uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 8. 2020

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru