Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tcu 19/2020Usnesení NS ze dne 10.06.2020

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TCU.19.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

7 Tcu 19/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. 6. 2020 o návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. F., nar. XY, rozsudkem Okresního soudu v Hoyerswerdě, Spolková republika Německo, ze dne 24. 3. 2017, sp. zn. 2 Ds 520 Js2011/16, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Hoyerswerdě, který nabyl právní moci dne 1. 4. 2017, byl J. F. pravomocně uznán vinným zvlášť těžkým případem krádeže (příslušné právní předpisy: StGB § 242 Abs.1, § 243 Abs. 1 Nr. 1, § 53) a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a 4 měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Okresního soudu v Hoyerswerdě tím, že ad 1. v časných ranních hodinách dne 16. 12. 2015 se vydal motorovým vozidlem zn. VW Golf, s úřední českou registrační značkou XY do Wittichenau, části obce Saalau, aby tam prohledal několik pozemků a pátral po předmětech, které by stály za odcizení, zejména po nářadí, jízdních kolech, které chtěl pro vlastní potřebu nebo k dalšímu prodeji převézt do České republiky; při realizaci tohoto plánu nejprve vymáčkl zamčené okno garáže G. K. na pozemku XY, vnikl oknem do garáže a odcizil nové jízdní kolo Kalkhoff Voyager, černou vrtačku s příklepem Vürth v kufříku, vrtačku s příklepem Hilti TE5 v kufříku, excentrickou brusku Bosch, frézu na spáry Bosch, vysavač Flex 47 s bruskou na sádrokarton, elektrické zařízení Flex Bosch, modrou vrtačku s příklepem Bosch, montážní šroubovák Hilti v kufříku, elektrické zařízení Flex AG 3204, modrý šroubovák Makita a 28 palcové jízdní kolo s kotoučovou brzdou a nábojovým dynamem, v celkové hodnotě 4.000 euro, ad 2. Přibližně okolo 02:00 hodin pronikl vypáčením zámku garážových vrat do vedlejší budovy na pozemku XY R. K. a odcizil z ní nejméně pánské jízdní kolo Kellys Cliff 70 v hodnotě cca 400 euro, ad 3. z neuzamčené stodoly CH. K. na pozemku XY odcizil řetězovou pilu Stihl v hodnotě cca 100 euro odloženou na přívěsu traktoru; obviněný naložil veškeré odcizené věci do svého VW Golf a odjel směrem do Sollschwitz, při policejní kontrole ve Sollschwitzu přibližně ve 04:45 hodin mu byly všechny odcizené věci opět odebrány.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslného majetkového trestného činu. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o způsobenou škodu), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Byl mu také uložen trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 6. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru