Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 415/2000Usnesení NS ze dne 19.12.2000

EcliECLI:CZ:NS:2000:7.ND.415.2000.1

přidejte vlastní popisek

7 Nd 415/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci návrhu na zaplacení částky 343.834,- Kč s přísl., podaného navrhovatelem Česká republika - vojenská správa, proti odpůrci Ing. M. D., vedeného u Městského soudu v Brně, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc - řízení o návrhu na zaplacení částky 343.834,- Kč s přísl., podaného navrhovatelem Česká republika - vojenská správa, proti odpůrci Ing. M. D., vedeného u Městského soudu v Brně, se podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. přikazujek projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Odůvodnění:

S písemným vyjádřením k návrhu na zahájení řízení o zaplacení částky 343.834,- Kč s přísl., podaným navrhovatelem dne 13. 4. 2000 u Městského soudu v Brně, odpůrce Ing. M. D. spojil návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Uvedl, že navrhovatel i odpůrce se v současné době zdržují v obvodu Prahy 6, odpůrce je kromě toho pracovníkem Ministerstva financí ČR se sídlem v Praze 1. Pro odpůrce by bylo z pracovních důvodů velmi obtížné se uvolňovat na jednání konaná u Městského soudu v Brně, navíc relevantní listinné důkazy jsou uloženy u navrhovatele. Odpůrce proto požádal o přikázání projednávané věci z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Písemným podáním ze dne 1. 8. 2000, které bylo Městskému soudu v Brně doručeno dne 11. 8. 2000, navrhovatel vyslovil s navrhovaným přikázáním věci souhlas.

Písemným podáním, adresovaným až dne 13. 11. 2000 Nejvyššímu soudu České republiky, doručeným tomuto soudu teprve dne 14. 12. 2000, Městský soud v Brně předložil věc shora uvedenou Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2000

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru