Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 41/2001Usnesení NS ze dne 06.02.2001

HeslaPříslušnost soudu
Nedovolená výroba a držení omamnzých a psychotropních látek a jedů
KategorieA
Publikováno3/2002 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2001:7.ND.41.2001.1
Dotčené předpisy

§ 187 předpisu č. Tr. zák. - 140/1961Sb.

§ 18 předpisu č. Tr. ř. - 141/1961Sb.


přidejte vlastní popisek

7 Nd 41/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud v neveřejném zasedání konaném dne 6. 2. 2001 v trestní věci obviněných J. A., K. B., M. B., L. K. a J. V., pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zák. ve znění účinném do 30. 6. 1998, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 47 T 5/2000, ve sporu o příslušnost mezi Krajským soudem v Ostravě a Krajským soudem v Hradci Králové rozhodl takto:

Podle § 24 tr. ř. je k projednání a rozhodnutí věci příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové podal u Krajského soudu v Hradci Králové obžalobu na obviněné J. A., K. B., M. B., L. K. a J. V. pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zák. ve znění účinném do 30. 6. 1998. Obžaloba byla podána dne 11. 4. 2000.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 5 T 34/2000, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. postoupil věc Krajskému soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci. Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 29. 8. 2000, sp. zn. 28 T 11/2000, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. postoupil věc Krajskému soudu v Ostravě. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 1. 2001, sp. zn. 47 T 5/2000, analogicky podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. vyslovil svou nepříslušnost.

Za tohoto stavu byla věc dne 2. 2. 2001 předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí sporu o příslušnost mezi Krajským soudem v Ostravě a Krajským soudem v Hradci Králové.

Ve věci se jedná o spor o příslušnost mezi Krajským soudem v Ostravě a Krajským soudem v Hradci Králové, a nikoli o spor o příslušnost mezi Krajským soudem v Ostravě - pobočka v Olomouci a Krajským soudem v Ostravě. Pokud Krajský soud v Hradci Králové dospěl k závěru, že trestný čin byl spáchán v Šumperku, mohl tím při splnění dalších podmínek odůvodnit postoupení věci Krajskému soudu v Ostravě, avšak ne pobočce tohoto soudu v Olomouci. Podle § 4b písm. f) vyhlášky č. 576/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci koná v prvním stupni řízení o trestných činech spáchaných v obvodech okresních soudů Olomouc a Přerov, je-li zvláštním předpisem dána věcná příslušnost krajského soudu (zvláštním předpisem se tu rozumí ustanovení § 17 tr. ř.). Na rozdíl od Krajského soudu v Hradci Králové dospěl Krajský soud v Ostravě k závěru, že trestný čin byl spáchán také v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové a že o příslušnosti Krajského soudu v Hradci Králové rozhodla okolnost, že státní zástupce podal u tohoto soudu obžalobu.

Nejvyšší soud shledal, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

Věcná příslušnost krajského soudu vyplývá z ustanovení § 17 tr. ř. Místní příslušnost se řídí ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., podle něhož řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán.

V té části obžaloby, která má povahu žalobního návrhu podle § 177 písm. c) tr. ř., je uvedeno, že obvinění se žalovaného jednání dopustili "na různých místech v České republice, zejména v P. a T.". Dikce "různá místa v České republice" není ani v odůvodnění obžaloby blíže specifikována nad rámec dovětku "zejména v P. a T."

I když to není v žalobním návrhu obžaloby výslovně uvedeno, je z dalších souvislostí, které vyplývají z odůvodnění obžaloby, zřejmé, že drogy měly být z různých míst v České republice nejprve dopravovány do Š. a poté odtud vyváženy do ciziny. V tomto ohledu je v odůvodnění obžaloby jako na jeden z důkazů odkázáno na výpověď obviněného J. A. , a to v tom směru, že "droga byla do Š. dovážena z T. a odtud po zabalení a ukrytí do aut kurýry vyvezena do Spolkové republiky Německo, Švýcarska a Itálie". Dále je v odůvodnění obžaloby odkázáno na plánek trasy přepravy drog, který nakreslil obviněný J. A. Tento plánek se nachází na č. l. 1396 spisového svazu V.

Z tzv. právní věty žalobního návrhu obžaloby je patrno, že obviněným je mimo jiné kladeno za vinu, že "neoprávněně vyvezli ... omamnou látku ..." ve smyslu zákonného znaku trestného činu podle § 187 odst. 1 tr. zák. Ze zmíněného plánku tras, po kterých měly být drogy vyváženy do ciziny, vyplývá, že pokud šlo o vývoz do Spolkové republiky Německo a do Švýcarska, vedla tato trasa ze Š. do P. a dále do R. tak, že část této trasy mezi Š. a P. evidentně vedla přes místa, která se nacházejí v obvodu působnosti Krajského soudu v Hradci Králové. Jestliže obvinění měli podle obžaloby naplnit zákonný znak trestného činu "neoprávněně vyvezli ... omamnou látku ..." tím, že drogy přepravovali ze Š. do ciziny, je na území České republiky místem spáchání trestného činu každé místo, kterým obvinění při vývozu drog projeli. Z toho vyplývá, že místem spáchání trestného činu jsou i všechna ta místa, která jsou v obvodu působnosti Krajského soudu v Hradci Králové a kterými obvinění při vývozu drog projeli.

Jde tedy o případ, kdy trestný čin byl podle obžaloby spáchán v obvodu působnosti více soudů, přičemž jedním z těchto soudů je Krajský soud v Hradci Králové. V takovém případě je třeba vycházet z ustanovení § 22 tr. ř., podle něhož je-li dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce obžalobu.

Protože státní zástupce podal obžalobu u Krajského soudu v Hradci Králové jako u jednoho z více místně příslušných soudů, je podle § 22 tr. ř. Krajský soud v Hradci Králové příslušný k tomu, aby konal soudní řízení na podkladě takto podané obžaloby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 6. února 2001

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru