Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 235/2001Usnesení NS ze dne 06.09.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.ND.235.2001.1

přidejte vlastní popisek

7 Nd 235/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Zdeňka Sováka a JUDr. Jana Engelmanna v právní věci žalobce M. V., proti žalovanému Okresnímu úřadu Kroměříž, referátu sociálních věcí, o přezkoumání rozhodnutí tohoto správního orgánu ze dne 21. 7. 1999, č. j. 23/14964/KO/99, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 386/99, rozhodl o vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci a o návrhu žalobce na přikázání věci jinému vrchnímu soudu než Vrchnímu soudu v Olomouci, pokud jde o vyloučení soudce Krajského soudu v Brně, takto:

I. Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. N., JUDr. L. V., JUDr. M. T. a JUDr. M. C. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci.

II. Návrh žalobce na přikázání věci sezamítá.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Brně je pod sp. zn. 29 Ca 386/99 vedeno řízení, v němž se žalobce svou žalobou domáhá soudního přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu Kroměříž, referátu sociálních věcí, ze dne 21. 7. 1999, č. j. 23/14964/KO/99. V tomto řízení žalobce podáním ze dne 22. 12. 1999 vznesl námitku podjatosti soudce Krajského soudu v Brně JUDr. R. M. O této námitce bylo rozhodnuto usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 2. 2000, sp. zn. 2 A 401/2000. Vrchní soud v Olomouci rozhodl, že soudce Krajského soudu v Brně JUDr. R. M. není vyloučen z projednávání a rozhodování věci. Žalobce pak uplatnil další námitku podjatosti tohoto soudce Krajského soudu v Brně, a to podáním ze dne 12. 3. 2000. V průběhu řízení, v němž má Vrchní soud v Olomouci jako soud věcně i místně příslušný rozhodnout o této námitce, žalobce podáními ze dne 26. 3. 2001 a ze dne 16. 5. 2001 namítl podjatost všech soudců Vrchního soudu v Olomouci a současně navrhl, aby Nejvyšší soud „řízení o M. podjatosti přikázal jinému senátu jiného vrchního soudu“. Za tohoto stavu byla věc dne 29. 8. 2001 předložena Nejvyššímu soudu.

Z rozvrhu práce Vrchního soudu v Olomouci pro rok 2000 Nejvyšší soud zjistil, že rozhodnutí o námitce podjatosti soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Radana Malíka připadlo senátu, jehož členy jsou JUDr. V. N., JUDr. L. V., JUDr. M. T. a JUDr. M. C. Z vyjádření těchto soudců Vrchního soudu v Olomouci zjistil Nejvyšší soud to, že nemají žádný osobní vztah k projednávané věci ani k účastníkům řízení či jejich zástupcům. Nejvyšší soud proto shledal, že tito soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, pokud jde o námitku podjatosti soudce Krajského soudu v Brně. Žalobce dovozoval podjatost soudců Vrchního soudu v Olomouci z toho, jak tento soud rozhodl o jeho předchozí námitce, která rovněž směřovala proti soudci Krajského soudu v Brně JUDr. R. Mi. Nejvyšší soud však zastává stanovisko, že na straně soudců Vrchního soudu v Olomouci nevznikl žádný osobní poměr k věci ani k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům jen proto, že tento soud v přecházejícím stadiu řízení rozhodoval, ani proto, jakým způsobem rozhodl.

Nedůvodný je i návrh žalobce na přikázání věci, pokud jde o námitku podjatosti soudce Krajského soudu v Brně, jinému vrchnímu soudu, to znamená Vrchnímu soudu v Praze. Skutečnost, že Vrchní soud v Olomouci dříve již rozhodoval o předchozí námitce podjatosti, ani to, jak o této námitce rozhodl, není možné pokládat za důvod k závěru, že podle § 12 odst. 1 o. s. ř. je nutné nebo že podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je vhodné, aby o nové námitce podjatosti rozhodoval jiný vrchní soud. Nejvyšší soud tedy návrh na přikázání věci zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. září 2001

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru