Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 220/2001Usnesení NS ze dne 14.08.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.ND.220.2001.1

přidejte vlastní popisek

7 Nd 220/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Jindřicha Urbánka a JUDr. Jana Engelmanna ve věci řízení o opravném prostředku, který podala L. Š., zastoupená V. R., proti rozhodnutí Okresního úřadu Bruntál - okresního pozemkového úřadu ze dne 24. 10. 2000 č. 2292/2, rozhodl o určení místní příslušnosti soudu takto:

Určuje se, že opravný prostředek L. Š. ze dne 22. 11. 2000 proti rozhodnutí Okresního úřadu Bruntál - okresního pozemkového úřadu ze dne 24. 10. 2000 č. 2292/2 projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Okresního úřadu Bruntál - okresního pozemkového úřadu ze dne 24. 10. 2000 č. 292/2 bylo podle § 9 odst. 4 zák. č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů rozhodnuto mimo jiné o vlastnictví L. Š. k nemovitostem. Proti tomuto rozhodnutí podala L. Š. opravný prostředek, který byl vyhotoven dne 22. 11. 2000 a došel Krajskému soudu v Ostravě dne 23. 11. 2000. Krajský soud v Ostravě předložil věc dne 9. 8. 2001 Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti soudu s odkazem na to, že L. Š. má bydliště mimo území České republiky.

V posuzovaném případě jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky. Jedná se totiž o opravný prostředek, o kterém podle § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů rozhoduje soud. Věcně příslušný je podle § 246 odst. 1 o. s. ř. krajský soud.

Z hlediska místní příslušnosti je významné to, že řízení bylo zahájeno podáním opravného prostředku za účinnosti občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000. Z toho podle části dvanácté, hlavy I, bodu 2 zák. č. 30/2000 vyplývá, že místní příslušnost se řídí občanským soudním řádem ve znění účinném do 31. 12. 2000. Místně příslušným tak je podle § 246a odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2000 krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2000 obecným soudem občana je soud, v jehož obvodu má občan bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. L. Š. nemá v České republice bydliště ani se zde nezdržuje. Z toho je zřejmé, že nemá v České republice obecný soud ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2000. Podmínky místní příslušnosti tudíž chybějí.

Za tohoto stavu Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Krajský soud v Ostravě. Nejvyšší soud přitom vycházel z toho, že v obvodu působnosti Krajského soudu v Ostravě má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, že v obvodu působnosti tohoto soudu má bydliště právní zástupkyně L. Š., že v obvodu působnosti uvedeného soudu se nacházejí sporné nemovitosti, že tento soud je ze soudů České republiky samotné L. Š. nejlépe přístupný a že jde o soud, který je věcně i místně příslušný k tomu, aby rozhodl o opravném prostředku J. Š. proti témuž správnímu rozhodnutí. V tomto ohledu považuje Nejvyšší soud za vhodné, aby o obou opravných prostředcích proti témuž rozhodnutí téhož správního orgánu rozhodoval jeden soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. srpna 2001

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru