Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 208/2001Usnesení NS ze dne 21.12.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.ND.208.2001.1

přidejte vlastní popisek

7 Nd 208/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce ohledně žaloby o zaplacení částky 808,- Kč s přísl., podané žalobcem: Dopravní podnik hl. m. P., a. s., zastoupenému JUDr. J. B., advokátem, proti žalovanému: M. K., ve věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 98/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc - řízení o žalobě o zaplacení částky 808,- Kč s přísl., podané žalobcem: Dopravní podnik hl. m. P., a. s., zastoupenému JUDr. J. B., advokátem, proti žalovanému: M. K., ve věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 98/2001, se podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. přikazujek projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Okresní soud v Novém Jičíně vydal dne 3. 5. 2001 pod sp. zn. 60 Ro 605/2001 v předmětné věci platební rozkaz. V odporu proti tomuto platebnímu rozkazu ze dne 5. 6. 2001, který byl okresnímu soudu doručen dne 6. 6. 2001, žalovaný M. K. kromě jiného navrhl, aby věc byla zejména vzhledem ke změně jeho bydliště delegována Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Žalobce, který má v obvodu působnosti Obvodního soudu pro Prahu 9 své sídlo, ve svém podání ze dne 3. 7. 2001, které bylo okresnímu soudu doručeno dne 9. 7. 2001, neuplatnil proti žalovaným navrhované delegaci žádné námitky.

Písemným podáním ze dne 12. 7. 2001, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 18. 7. 2001, Okresní soud v Novém Jičíně předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu na přikázání věci.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2001

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru