Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tz 20/2013Usnesení NS ze dne 30.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:6.TZ.20.2013.2
Dotčené předpisy

§ 275 odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tz 20/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. května 2013 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného R. N., proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 5 To 143/2012, takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému R. N. přerušuje až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona výkon trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 92 T 185/2011, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 5 To 143/2012, v trvání tří let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 92 T 185/2011, byl obviněný R. N. (dále jen „obviněný“) uznán vinným přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákoníku, neboť podle skutkových zjištění jmenovaného soudu „v období od 1. 6. 2010 až do dnešního dne, tedy do 9. 11. 2011, neplnil v B. ani jinde vyživovací povinnost vůči dceři S. N., ačkoli tato povinnost vyplývá ze zákona o rodině a byla mu stanovena rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2010, který nabyl právní moci dne 15. 9. 2010, č.j.: 40 P 73/2007 ve výši 6.000,- Kč měsíčně splatné vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky Z. N. a dluží tak na výživném celkovou částku ve výši 102.000,- Kč ke škodě Z. N.,

přičemž uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen, a to trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28. 7. 2009 pod č.j. 21 T 98/2009, který nabyl právní moci dne 16. 4. 2010, pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 k trestu odnětí svobody podmíněně na dobu čtyř měsíců, trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 26. 7. 2011 pod č.j. 2 T 89/2011, který nabyl právní moci dne 11. 8. 2011, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, 3 písm. b) trestního zákoníku k trestu odnětí svobody podmíněně na dobu 12ti měsíců a trestním příkazem Městského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2011 sp. zn. 92 T 66/2011, který nabyl právní moci dne 22. 7. 2011, pro přečin zanedbání povinné výživy dle § 196 odst. 1, 3 písm. b) trestního zákoníku k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin“. Za tento přečin byl podle § 196 odst. 3 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Brně usnesením ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 5 To 143/2012, jímž toto odvolání podle § 256 tr. ř. zamítl.

Obviněný nastoupil výkon trestu z rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 92 T 185/2011, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 5 To 143/2012, dne 20. 7. 2012 a nyní vykonává tento trest ve Věznici P.

Proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 5 To 143/2012, podal dne 6. 5. 2013 ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona.

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

Jakkoliv nelze předjímat rozhodnutí Nejvyššího soudu o podané stížnosti pro porušení zákona, nelze vyloučit, že shora uvedená rozhodnutí budou (z důvodů ve stížnosti pro porušení zákona uvedených) zrušena. V takovém případě by se stal výkon trestu na podkladě těchto rozhodnutí nepřípustným.

Nejvyšší soud shledal důvod pro přerušení výkonu trestu u obviněného, a proto podle § 275 odst. 4 tr. ř. rozhodl o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který obviněný nyní vykonává na základě pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 92 T 185/2011, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 5 To 143/2012, a to až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. května 2013

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Veselý

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru