Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 649/2018Usnesení NS ze dne 07.06.2018

HeslaVyloučení soudce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.649.2018.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 205 odst. 1, 4 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 649/2018-99

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. 6. 2018 v řízení o dovoláních, která podali obvinění R. N., J. Š., obviněná J. N. a obviněná L. L. (dříve Lu.) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočce v Pardubicích ze dne 7. 11. 2017, č. j. 13 To 408/2017-2452, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 1 T 171/2015, takto:

Podle § 30 odst. 3 tr. ř. je soudce JUDr. Aleš Holík vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněných R. N., J. Š., J. N. a L. L., a to v řízení o dovoláních vedených u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 649/2018 v trestní věci vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 1 T 171/2015.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 7. 11. 2017, č. j. 13 To 408/2017-2452, z podnětu odvolání obviněných R. N., J. Š., J. N., L. L. (dříve Lu.), manžela obviněné L., Lu. L. a z podnětu odvolání státní zástupkyně ve vztahu k obviněné J. N. byl podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e) tr. ř. v celém rozsahu zrušen rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 20. 6. 2017, č. j. 1 T 171/2015-2276, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. sám Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl o vině a trestech shora uvedených obviněných.

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 7. 11. 2017, č. j. 13 To 408/2017-2452, podali obvinění R. N., J. Š., J. N. a L. L.(dříve Lu.) dovolání.

Věc byla přidělena do senátu č. 6, jenž je složen ze soudců JUDr. Ivo Kouřila (řídící předseda senátu), JUDr. Jana Engelmanna, JUDr. Vladimíra Veselého a JUDr. Aleše Holíka. Dovolání obviněných bylo přiděleno s ohledem na rozvrh práce JUDr. Aleši Holíkovi.

Podle § 30 odst. 3 tr. ř. je z rozhodování u soudu vyššího stupně vyloučen soudce nebo přísedící, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně a naopak.

Vzhledem k tomu, že JUDr. Aleš Holík rozhodoval jako předseda senátu o odvolání obviněných u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích dne 7. 11. 2017, č. j. 13 To 408/2017-2452, je ze zákona vyloučen z rozhodování.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že soudce Aleš Holík je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněných R. N., J. Š., J. N. a L. L., a to v řízení o dovoláních vedených u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 649/2018.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.Poučení:

V Brně dne 7. 6. 2018

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru