Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 526/2013Usnesení NS ze dne 09.10.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:6.TDO.526.2013.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 526/2013-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. října 2013 v trestní věci obviněného J. H., podle § 265l odst. 4 tr. řádu per analogiam takto:

Obviněný J. H. seneberedovazby.

Odůvodnění:

Na podkladě dovolání, které podal nejvyšší státní zástupce v neprospěch obviněných Š. Š., J. H., a R. R., proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 8. 1. 2013, č. j. 55 To 474/2012-1017, zrušil Nejvyšší soud toto rozhodnutí v celém rozsahu.

Obviněný J. H. v současné době vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen jako trest souhrnný rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 13. 3. 2013, pod sp. zn. 4 T 83/2011 (ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 28. 6. 2013, č. j. 31 To 256/2013-141), za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 8. 1. 2013, č. j. 55 To 474/2012-1017, jímž bylo rozhodnuto ve věci Okresního soudu v Liberci sp. zn. 3 T 174/2011.

Ustanovení § 265l odst. 4 tr. řádu uvádí, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

J. H. nebyl v souvislosti s předmětnou trestnou činností ve vazbě a rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 8. 1. 2013, č. j. 55 To 474/2012-1017, mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let, když pro výkon trestu odnětí svobody byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. do věznice s dozorem. Pokud u tohoto obviněného nebyly shledány důvody pro jeho vzetí do vazby v řízení, které předcházelo vydání dovoláním napadeného rozsudku, lze stěží tyto důvody shledat v době, kdy obviněný byl až následně umístěn do výkonu trestu odnětí svobody, a to v souvislosti s jemu uloženým souhrnným trestem odnětí svobody. Tedy v případě obviněného J. H. neshledal Nejvyšší soud důvody pro jeho vzetí do vazby v souvislosti s trestnou činností, která se stala předmětem řízení o dovolání, a kterou po zrušení bude projednávat a ve věci na základě řádných opravných prostředků rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. října 2013

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru