Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 46/2002Usnesení NS ze dne 03.04.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:6.TDO.46.2002.1

přidejte vlastní popisek

6 Tdo 46/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 3. dubna 2002 dovolání obviněného D. S., podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. 3 To 626/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 6 T 99/2001, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst.1 písm. a)tr.řádu se dovolání obviněného D. S. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem samosoudce Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 7. 2001, sp. zn. 6 T 99/2001, byl obviněný D. S. odsouzen za trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. podle § 213 odst. 3, § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem. Současně byl v odpovídající části zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 70 T 103/99, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Naproti tomu byl obviněný D. S. tímtéž rozsudkem okresního soudu podle § 226 písm. e) tr. řádu s přihlédnutím k § 214 tr. zák. zproštěn obžaloby pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2, odst. 3 tr. zák.

Odvolání obviněného D. S., podané proti odsuzující části shora citovaného rozsudku Okresního soudu v Ostravě, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. 3 To 626/2001, podle § 256 tr. řádu zamítl.

Podle tzv. dodejek, založených v trestním spisu, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě a obhájci obviněného D. S., advokátovi JUDr. J. K., dne 20. 12. 2001, obviněnému D. S. bylo toto usnesení doručeno soudním doručovatelem dne 8. 2. 2002 (viz doručenku č. 2053/2002, založenou na čísle listu 186 trestního spisu).

Dne 28. 3. 2002 bylo Nejvyššímu soudu České republiky doručeno dovolání obviněného D. S. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. 3 To 626/2001, doručené okresnímu soudu podle prezentačního razítka dne 11. 2. 2002.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v posuzované trestní věci obviněného D. S. není dovolání přípustné.

Dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení se stalo součástí právního řádu České republiky na základě novely trestního řádu, realizované s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/2001 Sb.

Časová působnost trestního řádu vychází kromě jiného ze zásady, že trestní řízení se koná podle zákona platného a účinného v době, kdy toto řízení probíhá. Dovolání v trestním řízení bylo zavedeno s účinností od 1. ledna 2002, z čehož je nutno podle názoru Nejvyššího soudu dovodit, že všechny zákonné podmínky pro jeho podání musí nastat až po tomto datu, to znamená za účinnosti shora citovaného zákona č. 265/2001 Sb.

Pokud tudíž bylo dovoláním napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě pravomocně vydáno dne 15. 11. 2001, již tato skutečnost sama o sobě založila procesní stav, kdy nebylo dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu přípustné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněného D. S. jako nepřípustné podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu odmítl, aniž byl oprávněn postupovat podle ustanovení § 265i odst. 3, odst. 4 tr. řádu. Své rozhodnutí přitom Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 3. dubna 2002

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru